Zoekresultaten  1-10 van de 10.313 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Overheidspersoneelverwijder
Thema: Openbaar vervoerverwijder
 • 29984, nr. 1083 - Spoor: vervoer- en beheerplan

  Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van het lid Minhas c.s. over in overleg met medeoverheden komen tot nieuw beleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor door stedelijk gebied

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29984, nr. 1084 - Spoor: vervoer- en beheerplan

  Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van de leden Van Ginneken en Minhas over uiterlijk het eerste kwartaal van 2023 komen met een ambitieuze visie op het spoorgoederenvervoer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29984, nr. 1086 - Spoor: vervoer- en beheerplan

  Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van het lid Alkaya over een plan voor het veilig organiseren van toekomstige groei van het vervoer van gevaarlijke goederen en stoffen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29984, nr. 1082 - Spoor: vervoer- en beheerplan

  Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van de leden Minhas en Van der Graaf over de stokkende aanpak van het NABO-programma weer op gang brengen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29984, nr. 1085 - Spoor: vervoer- en beheerplan

  Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over het stimuleren van het gebruik van minder dichtbevolkte routes en andere modaliteiten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29984, nr. 1087 - Spoor: vervoer- en beheerplan

  Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van het lid Alkaya over het opnieuw onderzoeken van de mogelijkheden en onmogelijkheden inzake de routering van risicovolle transporten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak staatssecretaris Vivianne Heijnen 10 jaar Kennisinstituut duurzame verpakkingen Amare, Den Haag, 25 januari 2023

  ‘Tussen 2013 en 2022 is veel veranderd. Verpakkingen – het materiaal, de hoeveelheid, de vorm – het is inmiddels on top of mind bij het publiek, bij de industrie. De onverschilligheid is er helemaal af. Dat zet grote krachten in beweging.’ Dat zei staatssecretaris Heijnen gisteren bij het 10 jarig bestaan van het Kennisinstituut Duurzame Verpakkingen (KIDV) in Den Haag.

 • Kamerbrief over start internetconsultatie experimenteerregeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de internetconsultatie voor de ontwerp-experimenteerregeling voor strikt preferentieel baangebruik van Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling op stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services geeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) aanvullende informatie over de vertraging bij de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op