Zoekresultaten  1-20 van de 8.022 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Kamerbrief over start Internetconsultatie Subsidieregelingen Laadinfrastructuur

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de start van de consultatie over 2 subsidieregelingen laadinfrastructuur voor ondernemers.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over start Internetconsultatie Subsidieregelingen Laadinfrastructuur

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het bericht dat het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuwe rijbewijsrichtlijn

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Corridor Alpine Rhine 2022 Annual Report

  Jaarrapportage van de spoorgoederencorridor Rijn-Alpen over 2022. De rapportage beschrijft de prestaties in 2022, de infrastructurele projecten en andere belangrijke onderwerpen zoals het beleid en ontwikkelingen in de capaciteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rail Freight Corridor North Sea Baltic

  Jaarrapportage van de spoorgoederencorridor Noordzee - Baltische Staten. De rapportage gaat over de prestaties en activiteiten op de crridor in het jaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen van het spoorgoederenvervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van het Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer. Zij gaat in op relevante ontwikkelingen in het spoorgoederenvervoer langs de pijlers van het Toekomstbeeld. Ook bespreekt zij recente ontwikkelingen in internationaal verband.

 • Eindrapportage corridorstudie 740 meter

  Rapport van ProRail. Het rapport bevat een corridorstudie uit naar het vergemakkelijken van 740 meter lange goederentreinen. Het doel is het verbeteren van de concurrentiepositie van het spoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland 2022 vergeleken met 2021

  Rapport van ProRail. Het rapport beschrijft de algemene ontwikkeling van de omvang van het spoorgoederenverkeer. Het vergelijkt de resultaten van 2022 met die van 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rail Freight Corridor North Sea Mediterranean

  Jaarrapportage van de spoorgoederencorridor Noordzee-Middellandse Zee. De rapportage bschrijft de prestatie svan de corridor in 2022 en gaat in op de ambities.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Haalbaarheidsonderzoek TurboPlan

  Rapportage van onder meer TU Delft en TNO. De rapportage bespreekt de haalbaarheid van het flexibel combineren van het vervoer van reizigers en goederen in reizigerstreinen volgens het Mobiliteitsconcept TurboPlan 2030.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen van het spoorgoederenvervoer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail december 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail december 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Railinfratrust B.V. (enig aandeelhouder van ProRail B.V.) en ProRail B.V. Deze vond plaats op 22 december 2022. Het hoofdonderwerp van de vergadering was het horen van de aandeelhouder over voorgenomen wijzigingen van de reglementen. Daarnaast ging de vergadering in op de persconferentie van NS over de prestaties van NS en ProRail in 2023.

 • Beslisnota bij Antwoord vraag over mogelijkheden zelfrijdende technologie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord vraag over mogelijkheden zelfrijdende technologie

  Minister Harbers (IenW) reageert op een vraag van het Eerste Kamerlid Hartog (Volt) uit het kennismakingsgesprek van de staatssecretaris van IenW met de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) op 14 november 2023. De vraag ging over de mogelijkheden van zelfrijdende technologie voor bijvoorbeeld het regionaal openbaar vervoer en daarmee voor de regionale bereikbaarheid.

 • Toespraak minister Harbers bij opening Inland Transport Committe

  Toespraak van minister Harbers (IenW) bij de opening van de Inland Transport Committee in Genève (Zwitserland) op 20 februari 2024. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen multimodaal goederenvervoerbeleid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen multimodaal goederenvervoerbeleid

  Minister Harbers (IenW) komt enkele toezeggingen na uit het Commissiedebat met de Tweede Kamer op 13 april 2023 over het goederenvervoerbeleid. Het gaat om de herijking van de Goederenvervoeragenda, het beleidskader buisleidingen, het onderzoek naar de Demurrage en Detention regels in het containervervoer en de mogelijkheden voor de aansluiting van de logistieke sector langs het Twentekanaal op de goederenvervoercorridor Oost.

 • Demurrage en Detention-kosten containertransport over zee

  Het rapport doet onderzoek naar de invloed van liggelden en stagelden voor containers in zeehavens op de efficiëntie van het containervervoer. Het beschrijft de demurrage en detention-kosten en de omvang van betaalde demurrage en detention vergoedingen door het Nederlandse bedrijfsleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over bereikbaarheidsmaatregelen compensatiepakket en spoor Zeeland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister De Jonge (BZK) geven antwoorden op Kamervragen over de bereikbaarheidsmaatregelen uit het compensatiepakket marinierskazerne Vlissingen en de kwaliteit van het spoorvervoer in Zeeland. Het Tweede Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) had de vragen gesteld.