Zoekresultaten  1-10 van de 8.442 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Energieverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Energieraad

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over de Energieraad van 13 december 2022 en de daarin voorliggende noodverordening over het marktcorrectiemechanisme. De vragen zijn in een verslag schriftelijk overleg (VSO) gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het bericht ‘Bijna helft Nederlanders zet verwarming uit om hoge kosten’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieders essentiële diensten in de gas- en oliesector ter bevordering van de digitale veiligheid

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het aanwijzen van aanbieders essentiële diensten in de gas- en oliesector ter bevordering van de digitale veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over Energieraad 13 december 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over terugtreden aannemer sloop-nieuwbouw versterkingsoperatie Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over terugtreden van een aannemer bij de sloop- en nieuwbouw bij de versterkingsoperatie in Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Energieraad

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de Energieraad van 13 december 2022 en de daarin voorliggende noodverordening over het marktcorrectiemechanisme. De vragen zijn in een verslag schriftelijk overleg (VSO) gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2021 met rapportenbundel. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen en de acties die hieruit volgen. Ook bespreekt zij de stand van zaken rond de doorontwikkeling van de SvdV. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 geeft een beeld van de verschillende inspanningen bij de Brzo- bedrijven in Nederland op het gebied van veiligheid. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het gaat om inspanningen van Brzo-bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop en vele anderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Staat van de Veiligheid 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op