Zoekresultaten  1-20 van de 313 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Energieverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Besluit van 30 augustus 2023 tot wijziging van het Besluit energieprestatievergoeding huur (modernisering)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over normering van hybride warmtepompen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'De warmtepompen van Hugo de Jonge besparen geen aardgas en geen CO2'. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over normering van hybride warmtepompen (PDF | 5 pagina's | 238 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht voor utiliteitsgebouwen en enkele andere wijzigingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen en antwoorden: hybride warmtepomp de standaard in 2026

  De hybride warmtepomp moet vanaf 2026 standaard worden voor het verwarmen van woningen. Huiseigenaren zijn verplicht om vanaf 2026 bij vervanging van de cv-ketel over te stappen op een hybride warmtepomp. Of op een ander duurzaam alternatief, zoals aansluiting op het warmtenet. Lees in de bijlage veel gestelde vragen en antwoorden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte!

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op 2 rapporten: de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022 (Monitor NOVI) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte! (PDF | 13 pagina's | 673 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte!

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte! (PDF | 2 pagina's | 1,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over financiering Stichting Schooldakrevolutie

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de financiering van de Stichting Schooldakrevolutie. De Tweede Kamerleden Bisschop en Stoffer (beiden SGP) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over afspraken met de NAM, Shell en/of ExxonMobil over gaswinning in Groningen

  Besluit op een verzoek om informatie over afspraken met de NAM, Shell en/of ExxonMobil over gaswinning in Groningen over de periode 1 januari 2020 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reikwijdte normering verwarmingsinstallaties

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de reikwijdte van de normering verwarmingsinstallaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

  Het rapport bevat de MIRT spelregels voor de besluitvorming over projecten en programma’s in de fysieke leefomgeving. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Deze spelregels vervangen de spelregels uit 2016. Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (PDF | 34 pagina's | 657 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Deltaprogramma 2023

  Het Deltaprogramma bevat het jaarlijkse voorstel van de Deltacommissaris voor de inzet op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ordening voor het jaar 2023. Nationaal Deltaprogramma 2023 (PDF | 108 pagina's | 11,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIRT Overzicht 2023

  Jaarlijkse toelichting bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. MIRT Overzicht 2023 (PDF | 388 pagina's | 11,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT

  Minister Harbers en staatssecretaeris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer het MIRT Overzicht 2023 en de geactualiseerde Spelregels van het MIRT. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Ook sturen zij het Deltaprogramma 2022. Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT (PDF | 3 pagina's | 317 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Deltaprogramma 2023 Hoofdlijnen

  Hoofdlijnen uit het Deltaprogramma 2023. Het Deltaprogramma bevat het jaarlijkse voorstel van de Deltacommissaris voor de inzet op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ordening voor het jaar 2023. Nationaal Deltaprogramma 2023 Hoofdlijnen (PDF | 31 pagina's | 3,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT - goedkeuring

  Beslisnota bij de Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT - goedkeuring (PDF | 6 pagina's | 167 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Normering Verwarmingssystemen

  Dit onderzoek is gericht op het uitwerken van mogelijke uitzonderingssituaties met betrekking tot de normering verwarmingsinstallaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over reikwijdte normering verwarmingsinstallaties

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie: Duiding Milieuprestatie Warmtepompen in de bestaande bouw

  Notitie over de milieu-impact van (hybride) warmtepompen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over financiering Stichting Schooldakrevolutie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen

  Besluit op een verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).