Zoekresultaten  1-10 van de 10.348 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Energieverwijder
Thema: Waterverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Klaver over pZZS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie Klaver over pZZS

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Klaver (GroenLinks) en anderen overpotentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het artikel 'Bedrijven willen niet aan flexibel stroomgebruik'

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het artikel ‘Bedrijven willen niet aan flexibel stroomgebruik'. De vragen zijn gesteld door het lid Erkens (VVD).

 • 29684, nr. 255 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken of de systematiek voor het vastleggen van best beschikbare technieken toereikend is voor het beschermen van het Waddengebied

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29684, nr. 253 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van het lid Kröger c.s. over samen met lokale bevoegde gezagen onderzoeken of de vergunde lozingen niet optellen tot een zwaardere milieulast dan wat mag volgens de Kaderrichtlijn Water

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29684, nr. 251 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van het lid Tjeerd de Groot over het bijhouden en publiek toegankelijk maken van een overzicht van de stoffen die geloosd mogen worden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29684, nr. 252 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van de leden Tjeerd de Groot en Beckerman over uitgangspunten bij het actualiseren van de lozingsvergunningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29684, nr. 254 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van het lid Beckerman c.s. over bestaande gaswinning onder de Waddenzee en rond de Waddeneilanden zo snel mogelijk stoppen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over drugsafval en drinkwatervoorziening

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie over drugsafval en drinkwatervoorziening

  Minister Harbers (IenW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga). De motie verzoekt om drinkwaterbedrijven beter te betrekken bij het bestrijden, beoordelen en opruimen van drugsafval bij waterwinning. Daarnaast bespreekt hij de opvolging van het rapport 'De gevaren van dumpingen en lozingen van drugsproductieafval voor de kwaliteit van drinkwaterbronnen' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Tweede Kamer had dit rapport ontvangen op 9 februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op