Zoekresultaten  1-10 van de 50 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Energieverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Ontwerpbesluit energieprestatie van gebouwen en inijking van energielabels

  Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht

  Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege de actualisatie van de energiebesparingsplicht voor utiliteitsgebouwen en enkele andere wijzigingen. Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht (PDF | 26 pagina's | 331 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (periodieke beoordeling constructieve veiligheid)

  Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de periodieke beoordeling van gebouwen, de aanscherping van de schileisen van tijdelijke woningen en enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages (Besluit bouwwerken leefomgeving)

  Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de brandveiligheid van parkeergarages en normen voor daglicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Besluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving

  Ontwerp-Besluit om het Besluit bouwwerken leefomgeving te wijzigen. De wijziging is nodig om op daken van gebouwen maatregelen te kunnen nemen in het kader van duurzaamheid. Het ontwerp-Besluit is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

  Voorhang Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpnota van toelichting kwaliteitsborging voor het bouwen

  Toelichting bij het ontwerpbesluit houdende wijzigingen van het Bouwbesluit 2012, wijzigingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit (Ob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidiebesluit energiebespaarleningen energiebespaarhypotheken warmtefonds

  Besluit op een aanvraag voor subsidie voor de stichting Nationaal Warmtefonds voor het verstrekken van financiering door het Warmtefonds tegen aantrekkelijke voorwaarden aan woningeigenaren met beperkte leenruimte, woningeigenaren met een leeftijd boven de 75 jaar, woningeigenaren met een BKR-codering en VvE’s die niet in aanmerking komen voor de reguliere VvE-financiering van het Nationaal Warmtefonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Regeling Bouwbesluit 2012

  Concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met de bepalingsmethode voor de geluidseisen van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking.

  Bekijk document gepubliceerd op