Zoekresultaten  1-32 van de 32 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Verklaring van de partijen die betrokken zijn bij de Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland

  Getekende verklaring van de partijen die betrokken zijn bij de Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst tussen Sint Maarten en Nederland in het kader van de samenwerkingsregeling waarborging uitvoering landstaken

  Overeenkomst tussen Sint Maarten en Nederland over de ondersteuning bij de uitvoering van de plannen van aanpak in het kader van de samenwerkingsregeling waarborging uitvoering landstaken Sint maarten en Curaçao.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsprotocol tussen Nederland en Aruba

  Samenwerkingsprotocol tussen Nederland en Aruba waarin staat welke initiatieven worden ontplooid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsprotocol Aruba - Nederland

  Het Samenwerkingsprotocol Aruba - Nederland somt uiteenlopende onderwerpen op waarop beide landen intensiever wensen samen te werken. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dienstverleningsconvenant inzake de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de IJkwet BES

  Op 4 juni 2012 hebben de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba, de Staat der Nederlanden (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en het IJkwezen van het land Curaçao het convenant gesloten inzake de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de IJkwet BES.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Curaçao-Nederland heffing invoerrechten en andere indirecte belastingen tussen Curaçao en Caribisch Nederland

  Vanaf uiterlijk 1 november 2012 zijn geen invoerrechten of andere indirecte belastingen verschuldigd voor doorvoer van goederen tussen Curaçao en Caribisch Nederland. Staatssecretaris Weekers van Financiën en minister van Financiën Jamaloodin van Curaçao hebben  een convenant getekend  om te voorkomen dat er in bepaalde situaties dubbele belasting wordt geheven bij grensoverschrijdend goederenverkeer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullende afspraken samenwerkingsmiddelen

  Aanvullende afspraken over herprioritering samenwerkingsmiddelen Curacao en financiering ngos vanaf 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol tussen Nederland en Sint Maarten

  Protocol tussen Nederland en Sint Maarten over de samenwerking in verband met de Integriteitkamer op Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conclusies Koninkrijksconferentie Curaçao

  Door de vier landen ondertekende conclusies van de Koninkrijksconferentie 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol Aruba Nederland 2019-2021

  Dit protocol staat in het teken van het pad richting solide, transparante en houdbare overheidsfinanciën van Aruba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsconvenant Groeistrategie 21012019

  Samenwerkingsconvenant Groeistrategie Curaçao ondertekend door de ministers-presidenten van Nederland en Curaçao.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Volkshuisvesting Bonaire

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Caribisch Sport- en Preventieakkoord 2019 - 2022: Samen naar een gezonder Bonaire

  Afspraken tussen Bonaire en Nederland over de aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, en het stimuleren van sporten en bewegen, seksuele gezondheid en vitale organisaties op sport en preventie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring in het kader van de opleiding tot huisarts op Bonaire

  Afspraken tussen Nederland en Bonaire om ervoor te zorgen dat per 2020 een deel van de huisartsopleiding op Bonaire wordt georganiseerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Caribisch Sport- en Preventieakkoord 2019 - 2022: Samen naar een gezonder Saba

  Afspraken tussen Saba en Nederland over de aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, en het stimuleren van sporten en bewegen, seksuele gezondheid en vitale organisaties op sport en preventie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Caribisch Sport- en Preventieakkoord 2019 - 2022: Samen naar een gezonder Sint Eustatius

  Afspraken tussen Sint Eustatius en Nederland over de aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, en het stimuleren van sporten en bewegen, seksuele gezondheid en vitale organisaties op sport en preventie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Volkshuisvesting Bonaire

  Afspraken tussen Rijk, openbaar lichaam Bonaire (OLB) en woningstichting Fundashon Cas Bonairiano (FCB) over de financiering van de bouw van de 500 sociale huurwoningen, inclusief de daarvoor benodigde infrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsprotocol Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland

  Dit samenwerkingsprotocol geldt als een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en is op 12 november 2019 in Den Haag ondertekend tijdens het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Slotconclusies Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Dit zijn de slotconclusies van het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland dat op 8 februari 2019 plaatsvond in Curaçao.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsprotocol op de beleidsterreinen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland

  Dit samenwerkingsprotocol geldt als een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en is op 8 februari 2019 in Curaçao ondertekend tijdens het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsprotocol om lerarenopleidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden te stimuleren 2019-2025

  Dit samenwerkingsprotocol is ondertekend op 8 februari 2019 te Curaçao, tijdens het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Letter of Intent Monumenten Sint Maarten - Nederland

  Dit Letter of Intent Monumentenfonds is ondertekend door Sint Maarten en Nederland op 8 februari 2019 te Curaçao tijdens het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring Nederlands als Vreemde Taal

  Deze intentieverklaring is ondertekend op 8 februari 2019 te Curaçao, tijdens het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring Immaterieel Cultureel Erfgoed

  Deze intentieverklaring is ondertekend op 8 februari 2019 te Curaçao, tijdens het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over verkenning economische steunmaatregelen COVID-19 voor BES eilanden

  Afschrift van de brief van Openbaar Lichaam Bonaire over verkenning economische steunmaatregelen COVID-19 voor BES eilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderlinge regeling landspakket Sint Maarten

  Overeenkomst die de regeringen van Sint Maarten en Nederland bindt aan de uitvoering van de maatregelen in het landspakket Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijke werkafspraken Bonaire 2022-2023

  Bestuurlijke werkafspraken Bonaire gesloten tussen De Staat der Nederlanden en Het Openbaar Lichaam Bonaire.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2022-2023

  Het Afsprakenakkoord Sint Eustatius is gebaseerd op de gezamenlijke prioriteiten die uit het mediation-traject tussen de regeringscommissaris en de eilandsraad zijn gekomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Saba package 2.0

  Bestuursakkoord zoals overeengekomen tussen het Openbaar Lichaam Saba en de Staat der Nederlanden waarin Saba en de ministeries de gezamenlijke prioriteiten voor de periode 2022-2025 vaststellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorandum of Understanding - Mutual agreement concerning the budget right to the Public Entity of Sint Eustatius

  Onderlinge overeenstemming over het budgetrecht aan het openbaar lichaam Sint Eustatius. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2024-2027

  In het meerjarige afsprakenakkoord Sint Eustatius 2024 – 2027 staan de volgende prioriteiten centraal: 1. economische ontwikkeling van het eiland 2. circulariteit met focus op (digitale) infrastructuur 3. welzijn 4. goed bestuur. Document is alleen in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Saba Package Agreement 2023 - 2027

  Bestuurlijke afspraken met Saba over vier prioritaire thema’s: 1. bestaanszekerheid en welzijn 2. economische en ruimtelijke ontwikkeling 3. klimaat, natuur en milieu 4. goed bestuur. Document is alleen in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op