Zoekresultaten  1-20 van de 161 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Koninkrijksrelatiesverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Uitvoering zorg op BES-eilanden

  Met deze brief informeert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de zorg op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Statuut St. Eustatius Health Care Foundation

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoering zorg op de BES-eilanden

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de zorg op de BES-eilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij de antwoorden over de gevolgen van de scheiding tussen kerk en staat op de BESeilanden.

  Aanbiedingsbrief bij de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) over de gevolgen van de scheiding tussen kerk en staat op de BESeilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief over kindermisbruik Caribisch deel Koninkrijk

  Op verzoek van de algemene commissie Jeugdzorg reageert de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op een burgerbrief over kinderleed en kindermisbruik in het Caribische deel van het Koninkrijk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Preventie onbedoelde zwangerschappen in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) over hoe de preventie van ongewenste zwangerschappen in Caribisch Nederland wordt vormgegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Wet afbreking zwangerschap in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de abortuswetgeving op Bonaire, St. Eustatius en Saba. De brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Abortus provocatus op de BES-eilanden - Een nulmeting

  Het rapport Abortus provocatus op de BES eilanden - Een nulmeting (uit november 2010) is uitgevoerd door drs. W.M. van der Wiele in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit rapport bevat de resultaten van de nulmeting naar abortus op Bonaire, Saba en Sint Eustatius in september 2010. De Tweede Kamer heeft in maart 2010 vastgesteld dat, binnen een jaar na het verkrijgen van de status van openbaar lichaam van Nederland, de Nederlandse abortuswetgeving op de BES-eilanden moet zijn ingevoerd. Om deze invoering te laten slagen, is kennis over de huidige situatie op de BES-eilanden noodzakelijk. Door middel van deze nulmeting is geprobeerd een beeld te krijgen van abortus op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over zwangerschapsafbrekingen op de BES-eilanden

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de Kamervragen van het Kamerlid Van Gent (GL) over zwangerschapsafbrekingen op de BES-eilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen zorgverzekering BES-eilanden

  Antwoorden van minister Schippers (VWS), mede namens minister Donner (BZK), op vragen van de Kamerleden Ortega-Martijn en Wiegman-van Meppelen Scheppink (beiden CU) over de zorgverzekering op de BES-eilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief erkenning diploma’s en registratie BIG-register van Caribische studenten

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met haar reactie op de notitie van leden van de Staten van Aruba over de erkenning van diploma’s en registratie in het BIG-register van Caribische studenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen kinderen op Bonaire

  Antwoorden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) op vragen van de Kamerleden Ortega-Martijn en Wiegman-van Meppelen Scheppink (beiden CU) over de situatie van kinderen op Bonaire. De antwoorden zijn mede afkomstig van minister Donner (BZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief dengue-epidemie op Bonaire

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met haar reactie op de noodoproep van de heer E. Brauns in verband met de dengue-epidemie op Bonaire.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief over een noodoproep in verband met de dengue-epidemie op Bonaire

  Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over beantwoording van vragen van de Kamerleden Dijkstra (D66) en Hachchi (D66) over een noodoproep in verband met de dengue-epidemie op Bonaire.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleid gezondheidszorg op BES-eilanden

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over wat zij op en voor de BES-eilanden (Caribisch Nederland) doet op gezondheidszorggebied, zowel in organisatorisch als inhoudelijk opzicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen gezondheidszorg in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Eerste Kamer over informatie over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Caribisch Nederland (voorheen BES-eilanden). De minister stuurt een afschrift mee van haar brief aan de Tweede Kamer over dit onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel goedkeuring aanpassing wetten voor BES-eilanden

  Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van 6 ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede wijziging van enkele wetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief wetsvoorstel goedkeuring aanpassing wetten voor BES-eilanden

  Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van 6 ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede wijziging van enkele wetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht in voorbereiding zijnde regelgeving Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Overzicht van (voorgenomen) wetgeving die Caribisch Nederland raakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over implementatie euthanasieregelgeving in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de invoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Euthanasiewet) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op