Zoekresultaten  1-50 van de 161 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Koninkrijksrelatiesverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Uitvoering zorg op BES-eilanden

  Met deze brief informeert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de zorg op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Statuut St. Eustatius Health Care Foundation

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoering zorg op de BES-eilanden

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de zorg op de BES-eilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij de antwoorden over de gevolgen van de scheiding tussen kerk en staat op de BESeilanden.

  Aanbiedingsbrief bij de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) over de gevolgen van de scheiding tussen kerk en staat op de BESeilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief over kindermisbruik Caribisch deel Koninkrijk

  Op verzoek van de algemene commissie Jeugdzorg reageert de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op een burgerbrief over kinderleed en kindermisbruik in het Caribische deel van het Koninkrijk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Preventie onbedoelde zwangerschappen in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) over hoe de preventie van ongewenste zwangerschappen in Caribisch Nederland wordt vormgegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Wet afbreking zwangerschap in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de abortuswetgeving op Bonaire, St. Eustatius en Saba. De brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Abortus provocatus op de BES-eilanden - Een nulmeting

  Het rapport Abortus provocatus op de BES eilanden - Een nulmeting (uit november 2010) is uitgevoerd door drs. W.M. van der Wiele in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit rapport bevat de resultaten van de nulmeting naar abortus op Bonaire, Saba en Sint Eustatius in september 2010. De Tweede Kamer heeft in maart 2010 vastgesteld dat, binnen een jaar na het verkrijgen van de status van openbaar lichaam van Nederland, de Nederlandse abortuswetgeving op de BES-eilanden moet zijn ingevoerd. Om deze invoering te laten slagen, is kennis over de huidige situatie op de BES-eilanden noodzakelijk. Door middel van deze nulmeting is geprobeerd een beeld te krijgen van abortus op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over zwangerschapsafbrekingen op de BES-eilanden

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de Kamervragen van het Kamerlid Van Gent (GL) over zwangerschapsafbrekingen op de BES-eilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen zorgverzekering BES-eilanden

  Antwoorden van minister Schippers (VWS), mede namens minister Donner (BZK), op vragen van de Kamerleden Ortega-Martijn en Wiegman-van Meppelen Scheppink (beiden CU) over de zorgverzekering op de BES-eilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief erkenning diploma’s en registratie BIG-register van Caribische studenten

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met haar reactie op de notitie van leden van de Staten van Aruba over de erkenning van diploma’s en registratie in het BIG-register van Caribische studenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen kinderen op Bonaire

  Antwoorden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) op vragen van de Kamerleden Ortega-Martijn en Wiegman-van Meppelen Scheppink (beiden CU) over de situatie van kinderen op Bonaire. De antwoorden zijn mede afkomstig van minister Donner (BZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief dengue-epidemie op Bonaire

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met haar reactie op de noodoproep van de heer E. Brauns in verband met de dengue-epidemie op Bonaire.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief over een noodoproep in verband met de dengue-epidemie op Bonaire

  Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over beantwoording van vragen van de Kamerleden Dijkstra (D66) en Hachchi (D66) over een noodoproep in verband met de dengue-epidemie op Bonaire.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleid gezondheidszorg op BES-eilanden

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over wat zij op en voor de BES-eilanden (Caribisch Nederland) doet op gezondheidszorggebied, zowel in organisatorisch als inhoudelijk opzicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen gezondheidszorg in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Eerste Kamer over informatie over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Caribisch Nederland (voorheen BES-eilanden). De minister stuurt een afschrift mee van haar brief aan de Tweede Kamer over dit onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel goedkeuring aanpassing wetten voor BES-eilanden

  Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van 6 ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede wijziging van enkele wetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief wetsvoorstel goedkeuring aanpassing wetten voor BES-eilanden

  Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van 6 ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede wijziging van enkele wetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht in voorbereiding zijnde regelgeving Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Overzicht van (voorgenomen) wetgeving die Caribisch Nederland raakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over implementatie euthanasieregelgeving in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de invoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Euthanasiewet) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag bezoek Caribisch Nederland 16 tot 21 april 2012

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met het verslag van haar werkbezoek aan Caribisch Nederland van 16 tot 21 april 2012. De minister gaat ook in op toezeggingen die zij over de BES (de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba) heeft gedaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen kinderrechten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Uitstelbrief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) op de vragen van de Kamerleden Ortega-Martijn (CU) en Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU) over kinderrechten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief toezicht Inspectie voor de Gezondheidszorg op Sint Elizabeth Hospitaal op Curaçao

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de verscherpte onder toezichtstelling van het Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) op Curaçao door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Minder-Validen beleid op Bonaire MiVaBo

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer met een reactie op het rapport van de stichting Minder Validen Bonaire (MiVaBo) Mindervalidenbeleid op Bonaire.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over zorgverzekering bij verhuizing naar Bonaire

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de vergoeding van geneeskundige zorg ten laste van Nederland bij verhuizing naar Caribisch Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over maatregelen zorg Caribisch Nederland 2013

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de stijging van de uitgaven aan de zorg in Caribisch Nederland (CN).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijziging zorgpakket in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de wijziging van het pakket aan zorg in Caribisch Nederland. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over zorgaanspraken in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Eerste Kamer over zorgaanspraken in Caribisch Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met overzicht ontwerpregelgeving Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Eerste Kamer met het overzicht van de ontwerpregelgeving Caribisch Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beantwoording Verslag Schriftelijk Overleg van Commissie VWS inzake Pakketmaatregelen Caribisch Nederland

  Kamerbrief van minister Schippers (VWS) over het Verslag Schriftelijk Overleg van de Commissie VWS naar aanleiding van een tweetal brieven van 21 december 2012 en van 21 januari 2013 inzake Pakketmaatregelen Caribisch Nederland. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage brief aan Eerste Kamer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage brief aan Tweede Kamer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij: Evaluatieonderzoek Gezondheidszorg Caribisch Nederland na de transitie, oktober 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatieonderzoek Gezondheidszorg Caribisch Nederland na de transitie, oktober 2010

  Welke toezeggingen rondom de transitie naar bijzondere gemeenten van de BES zijn gedaan op het gebied van de gezondheidszorg, welke resultaten dat heeft opgeleverd, hoe zich dat verhoudt met de verwachtingen van de eilanden en wat dat betekent voor de toekomstige inzet in Caribisch Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang zorg in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang op het dossier zorg in Caribisch Nederland (CN). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de ontwikkeling van de zorg in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met haar reactie op het Trendrapport Caribisch gebied 2013 over de ontwikkeling van de zorg in Caribisch Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapport caribisch gebied 2013

  Dit eerste Caribische rapport geeft zicht op de huidige stand van zaken en belangrijkste issues in de gezondheidszorg, als basis voor toekomstige ontwikkelingen. Vanwege de sterke onderlinge afhankelijkheid tussen de eilanden in het Caribisch gebied, is ervoor gekozen in het onderzoek ook Curaçao, Aruba en Sint Maarten op te nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht Groeiende kritiek op medische uitzendingen ZVK

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over het bericht over medische uitzendingen van het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland (ZVK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Commissiebrief over zorg in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over zorg in Caribisch Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij rapport ‘Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland’

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer bij rapport ‘Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaiteit van de jeugdzorg in Carbisch Nederland

  De inspectie beveelt JGCN aan om in nauwe afstemming met het ministerie van VWS een ontwikkelplan te maken, om de kwaliteit van de jeugdzorg op het benodigde niveau te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak van huiselijk geweld op Caribisch Nederland

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer met een reactie op het rapport De aanpak van huiselijk geweld op de BES-eilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De aanpak van huiselijk geweld op de BES-eilanden

  Het ministerie van Veiligheid en Justitie, in samenspraak met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft Regioplan opdracht gegeven vast te stellen wat de consequenties van de implementatie van het verdrag zijn voor de aanpak van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Advies van de Werkgroep Zorg Caribisch Nederland

  Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij het Advies van de Werkgroep Zorg Caribisch Nederland. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies van de Werkgroep Zorg Caribisch Nederland aan de Minister van VWS

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Helikoptercontract op de Bovenwinden

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de uitkomst van de aanbesteding van het Helikoptercontract op de Bovenwinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over congres op Aruba over samenwerking in de zorg

  Minister Schippers (VWS) schrijft aan de Tweede Kamer dat zij ingaat op een uitnodiging om deel te nemen aan een congres op Aruba over samenwerking in de zorg. Ook zal zij samen met minister Plasterk (BZK) het onderwerp samenwerking in de zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk voorbereiden voor de Koninksrijksconferentie 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit zorgverzekering BES

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding ontwerpbesluit wijziging Besluit zorgverzekering BES

  Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op