Zoekresultaten  1-10 van de 444 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Feitelijke bevindingen bij jaarrapportage IMG 2022

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de jaarrapportage van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) over 2022.

 • Bestuurskosten ministerie van EZK maart 2023

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van EZK april 2023

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2022 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting). Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daarvoor bijgehouden administraties onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie Monitor Brede Welvaart en de Nationale SDG-rapportage 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over overzicht toezeggingen Eerste Kamer

  Minister Adriaansens (EZK), minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) zenden de Eerste Kamer een overzicht met daarin de actuele stand van zaken over de door de Kamer gerappelleerde toezeggingen, waarvan de termijn volgens de Kamer op 1 januari 2023 is verstreken, of op 1 juli 2023 verstrijkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van EZK februari 2023

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over toepassing MKB-toets bij wetgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over toepassing MKB-toets bij wetgeving

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de toepassing van de MKB-toets bij wetgeving. Het Tweede Kamerlid Aartsen (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over communicatie tussen Nederlandse ministeries en Twitter

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de communicatie tussen Nederlandse ministeries en Twitter. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op