Zoekresultaten  1-10 van de 63 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • TNO Jaarverslag 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2009 Rathenau Instituut

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf). Het Pf is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het Pf betaalt de uitkeringskosten van werkloos onderwijspersoneel. Naast de taak voor werkloosheidsuitgaven ondersteunt het Pf schoolbesturen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid. Het fonds zet zich ook in voor individuele medewerkers die werkloos zijn of worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Vervangingsfonds (Vf). Het Vf betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Naast de taak voor vervanging levert het Vf een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 Commissariaat voor de Media

  Het jaarverslag over 2010 van het Commissariaat voor de Media (CvdM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 College voor Examens

  Jaarverslag over 2010 van het College voor Examens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 Erfgoedinspectie

  Verslag van de activiteiten van de Erfgoedinspectie in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schriftelijk overleg toetsing in het primair onderwijs

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurt een reactie op de vragen en opmerkingen van de fracties van de Tweede Kamer inzake toetsing in het primair onderwijs. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Ombudslijn mbo

  De Ombudslijn MBO heeft een jaar gefunctioneerd en doet met deze rapportage verslag. Hierin komt informatie over het aantal klachten, de categorieën, de leerwegen etc. aan bod gedurende het afgelopen jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Rathenau Instituut 2010

  Jaarverslag Rathenau Instituut 2010: ‘De fysieke en de virtuele wereld komen samen’

  Bekijk document gepubliceerd op