Zoekresultaten  1-10 van de 168 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2024

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2023, 144

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging wet- en regelgeving inburgering per 1 januari 2023

  Op 1 januari 2023 worden enkele wijzigingen in de Wet, het Besluit en de Regeling inburgering 2021 van kracht. De meeste veranderingen betreffen het regime van de Wet inburgering (Wi) 2013. De belangrijkste wijzigingen treft u in onderstaande bijlage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Benoemings- en vergoedingenbesluit Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050

  Besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdende de benoeming van de leden van de staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 en vaststelling van de vergoeding. Benoemings- en vergoedingenbesluit Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050 (PDF | 2 pagina's | 177 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit wijziging wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2023

  Besluit tot vaststelling van het wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2023 vanwege een bijzondere verhoging van 8,05% en de halfjaarlijkse indexatie en tot wijziging van het Besluit inkomensondersteuning AOW-ers teneinde de inkomensondersteuning te verlagen. Besluit wijziging wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2023 (PDF | 24 pagina's | 343 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instellingsbesluit staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050

  Besluit van 26 augustus 2022 houdende de instelling van een staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050. Instellingsbesluit staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 (PDF | 4 pagina's | 320 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instellingsbesluit Commissie Sociaal minimum

  De commissie krijgt de opdracht om onderzoek te doen naar wat een aantal huishoudtypes nodig heeft om rond te komen en om mee te kunnen doen aan de maatschappij.,

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling STAP-budget

  Subsidieregeling leer- en ontwikkelbudget voor de stimulering van de arbeidsmarktpositie van natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt (Subsidieregeling STAP-budget)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbesluit voorhang SZW 2022

  Verzamelbesluit SZW 2022 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit bedrag ineens (pensioen) met nota van toelichting

  Bekijk document gepubliceerd op