Zoekresultaten  1-10 van de 54 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Beslisnota bij geannoteerde agenda Formele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 juni 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota van minister Van Gennip (SZW) bij Kamerbrief over plan van aanpak invoeringstoets

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bij Kamerbrief over plan van aanpak invoeringstoets

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking Motie Ceder

  Uitwerking Motie Ceder (PDF | 2 pagina's | 167 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage kinderopvang eerste kwartaal 2014

  Zoals eerder aangekondigd bij brief (kamerstuk 31322, nr. 234), zullen de kwartaalcijfers over het gebruik van de kinderopvangtoeslag en de arbeidsparticipatie worden gepubliceerd op deze website bij het dossier kinderopvang. De rapportage over het eerste kwartaal van 2014 is de eerste rapportage die op deze manier wordt gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang maatregelen EU-arbeidsmigratie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie voortgang maatregelen EU-arbeidsmigratie

  Deze notitie gaat in op de omvang van de EU-arbeidsmigratie en de maatregelen om arbeidsmigratie vanuit de EU in goede banen te leiden. In de notitie is ook een reactie op een aantal openstaande moties en toezeggingen op het terrein van EU-arbeidsmigratie verwerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op het Masterplan Bèta en Technologie

  Reactie van het kabinet op de voorstellen uit het Masterplan. Per cluster van voorstellen is aangegeven welke maatregelen het kabinet neemt om de knelpunten in de techniek terug te dringen en de juiste randvoorwaarden te creëren voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Commission staff working paper

  Statistische bijlage bij het report to the council on the Functioning of the Transitional Arrangements on Free Movement of Workers from Bulgaria and Romania.

  Bekijk document gepubliceerd op