Zoekresultaten  1-10 van de 14.842 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Organisatiegegevens

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties.Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.Wij werken ook aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

 • Concept beleidsdraaiboek Afrikaanse paardenpest

  In dit draaiboek staat hoe een eventuele uitbraak van Afrikaanse paardenpest in Nederland bestreden zal worden. Afrikaanse paardenpest is een exotische dierziekte die wordt verspreid door knutten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van het Dierentuinenbesluit - Eindrapport

  Een evaluatieonderzoek van het bureau Research voor Beleid (RvB) naar het Dierentuinenbesluit dat op 26 juli 2002 van kracht is geworden. Het onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie en interviews. Evaluatie van het Dierentuinenbesluit - Eindrapport (PDF | 59 pagina's | 417 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland; Circuspraktijk in 2008

  Rapport van de Animal Sciences Group over het welzijn van dieren in circussen in Nederland. Er zijn observaties en inspecties uitgevoerd en er is gesproken met ervaringsdeskundigen en wetenschappers. Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland; Circuspraktijk in 2008 (PDF | 119 pagina's | 1,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circusdieren

  Kamerbrief over twee onderzoeksrapporten naar het welzijn en de intrinsieke waarde van circusdieren. In de brief zet de minister het voorgenomen beleid ten aanzien van circusdieren uiteen. Circusdieren (PDF | 5 pagina's | 106 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Economische effecten van mzis

  In opdracht van het ministerie van LNV heeft het LEI Wageningen UR een rapport over de (negatieve en positieve) economische effecten van mosselzaadinstallaties op de visserijsector opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Passende beoordeling voor mzis op percelen

  Voor het mzi-beleid is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 de Passende Beoordeling gemaakt. Document met de Passende Beoordeling waarin de mzi-locaties op mosselkweekpercelen zijn getoetst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herziene rapportage onderzoek mzis

  In opdracht van het ministerie van LNV is aanvullend sonaronderzoek voor de locatie Scheurrak-omdraai gedaan. Dit leidt tot een herziene rapportage van het archeologisch inventariserend veldonderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorlopige voorziening voor de visserij op wolhandkrab met aalfuiken

  Kamerbrief waarin de minister meldt dat de effecten van de maatregel nog niet bekend zijn. Hiervoor is meerjarig onderzoek nodig. In 2012 verschijnt een evaluatie waarvoor nu onderzoek is opgestart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Misleiding diervriendelijke foie gras

  Kamerbrief waarin de minister aangeeft dat dit in de eerste instantie een zaak is tussen de bewuste leverancier en de betrokken horeca-gelegenheden. Wel is contact opgenomen met de leverancier.

  Bekijk document gepubliceerd op