Zoekresultaten  1-10 van de 69 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Nieuw vandaag

  Documenten 12 tot en met 14 bij besluit Wob-verzoek over Geneesmiddelenwet - Documenten deel 13

  Documenten 12 tot en met 14  van de openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de Geneesmiddelenwet en het NVWA-project ‘Coronaclaims op het internet’. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Documenten 12 tot en met 14 bij besluit Wob-verzoek over Geneesmiddelenwet - Documenten deel 12

  Documenten 12 tot en met 14  van de openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de Geneesmiddelenwet en het NVWA-project ‘Coronaclaims op het internet’. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Documenten 12 tot en met 14 bij besluit Wob-verzoek over Geneesmiddelenwet

  Documenten 12 tot en met 14  van de openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de Geneesmiddelenwet en het NVWA-project ‘Coronaclaims op het internet’. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

 • Nieuw vandaag

  Documenten 12 tot en met 14 bij besluit Wob-verzoek over Geneesmiddelenwet - Documenten deel 14

  Documenten 12 tot en met 14  van de openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de Geneesmiddelenwet en het NVWA-project ‘Coronaclaims op het internet’. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Eindrapport LNV Community 2022

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een aantal grote uitdagingen die veel impact hebben op de maatschappij. Ontwikkelingen als verduurzaming van de landbouw en versterking van de natuur raken boeren in het hele land. Daarom vindt LNV het belangrijk om direct met boeren te communiceren over (nieuw) beleid en te horen wat er speelt in de boerenpraktijk. In 2019 is het ministerie gestart met de ‘LNV Community’. In deze community zitten 200 akkerbouwers, tuinders en veehouders die willen meedenken over het beleid van LNV. Via de LNV Community wil het ministerie meer inzicht krijgen in de leefwereld van individuele ondernemers. Met deze kennis kan het ministerie beleid en communicatie over beleid beter laten aansluiten op de boerenpraktijk. Communityleden kunnen elke maand reageren op vragen van LNV en ook zelf onderwerpen aandragen voor gesprek. Bij de selectie van deelnemers is gelet op het vormen van een diverse groep boeren uit verschillende sectoren. Bij de selectie is zoveel mogelijk gespreid op regio, bedrijfsgrootte, afzetmarkt, leeftijd en geslacht. De LNV Community is een besloten platform voor kwalitatief (niet cijfermatig) onderzoek met een beperkt deelnemersaantal. Het gaat bij kwalitatief onderzoek juist om het ‘waarom’ en ‘hoe’ om zo beter te begrijpen wat mensen motiveert en activeert. De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn indicatief van aard en geven richting aan denken. Ze zijn niet één op één te extrapoleren naar de gehele doelgroep. In deze eindrapportage van 2022 worden de belangrijkste inzichten besproken die het afgelopen jaar uit de discussies op het platform naar voren zijn gekomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief met Kabinetsreactie op evaluatie van de Raad voor Dierenaangelegenheden

  Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het  evaluatierapport over het functioneren van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over de periode 2015 – 2021 en op de reactie van de RDA op dit rapport. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief verslag Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023

  Minister Adema (LNV) doet de Tweede Kamer verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 20 maart 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over gerechtelijke procedures rond stikstof

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over gerechtelijke procedures rond stikstof waarbij de overheid partij is. De Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en Thijssen (PvdA) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beantwoording Kamervragen over de bijdrage van de sector aan verduurzaming landbouw

  Minister Adema (LNV) beantwoordt Kamervragen over de bijdrage van de sector aan verduurzaming van landbouw. De leden Thijssen (PvdA) en Bromet (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over Amerikaanse rivierkreeft

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat de antwoorden op vragen over de bedreiging van de natuur door de Amerikaanse rivierkreeft later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Van Campen en Valstar (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op