Zoekresultaten  1-10 van de 269.559 resultaten

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Nationaal handboek crisisbeheersing

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over uitstel presentatie Green Deal Duurzame Zorg 3.0

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het uitstel van de presentatie van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Contouren financiële herplaatsingsgarantie

  De contourennota van de financiële herplaatsingsgarantie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit Wob-verzoek over Staatsloterij, Loterijverlies B.V. en Stichting Loterijverlies

  Besluit op een verzoek om informatie over de Staatsloterij, Loterijverlies B.V. en Stichting Loterijverlies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). De documenten bij dit besluit verschijnen later op deze pagina.

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief crisisbeheersing en brandweerzorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek diertellingsgegevens veehouderij Wedde

  Besluit op een verzoek om diertellingsgegevens van een veehouderij in Wedde. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Nationaal Handboek Crisisbeheersing

  Het Nationaal Handboek Crisisbeheersing is een nadere uitwerking van het Instellingsbesluit Ministeriële Commissie 2022. Het Handboek legt rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast binnen de nationale crisisstructuur. Het beschrijft de werkwijze en ambtelijke ondersteuning van de ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Het nieuwe handboek vervangt het verouderde handboek uit 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2021 en stand van zaken impactanalyse fiscale maatregelen glastuinbouwsector

  Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2021 en informeert de Kamer over de stand van zaken van de impactanalyse van de fiscale maatregelen die betrekking hebben op de glastuinbouwsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kader Modernisering Staatsnoodrecht

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op