Zoekresultaten  1-50 van de 293.503 resultaten

 • Nieuw vandaag

  Agenda van de vergadering van 28 maart 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken februari 2023 - De secretaris-generaal (SG)

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten februari 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over nationaal programma voor versnelde verduurzaming van de industrie

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de introductie van het Nationaal Programma Verduurzaming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken februari 2023 - Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten februari 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bestuurskosten februari 2023 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  TK Transitie van de Landelijke Eenheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Speech by Mark Harbers, Minister of Infrastructure and Water Management, at the official launch of the IPDC, UN Headquarters, New York, 23 March 2023, 18.30

  “All countries are noticing the effects of climate change. And it’s even worse for deltas, coastal areas and islands. it’s crucial to take action. And that’s exactly why we’re here. Because no country or island can do this alone. And they don’t need to, either. We can learn from each other, strengthen each other and share knowledge, solutions and financing with each other. That’s what the IPDC is all about. From Shared Global Knowledge to Local Action!”  Dat zei minister Harbers op 23 maart in New York bij de lancering van het International Panel on Deltas and Coastal Areas.  

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief uitstel brief beheersing internationale studentenstromen

  Minister Dijkgraaf (OCW) meldt dat de brief over beheersing van de internationale studentenstromen, later komt dan toegezegd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aandachtspunten voor hertelling

  Overzicht van vragen met antwoorden bij de aandachtspunten in het geval van een hertelling van uitgebrachte stemmen bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen in maart 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken februari 2023 - De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten februari 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Uitstelbrief vragen over de vragenlijst Wwft Sw voor beleggingsondernemingen van de AFM en de Vragenlijst integriteitsrisico van DNB

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer dat de antwoorden op de vragen over de vragenlijst Wwft Sw voor beleggingsondernemingen van de AFM en de vragenlijstintegriteitsrisico van DNB, later te beantwoorden. Het Tweede Kamerlid Grinwis heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over vermogenscategorie 'Contant geld' in box 3 inkomstenbelasting

  Besluit op een verzoek om informatie over beleidsmatige afwegingen die betrekking hebben op de behandeling van de vermogenscategorie ‘Contant geld’, in box 3 bij de inkomstenbelasting (IB). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij brief zorgen over kansengelijkheid in sport

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar reactie op een brief over zorgen over kansengelijkheid in sport. De brief is van Stichting Life Goals Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Agenda ministerraad 24 maart 2023

  De agenda toont de onderwerpen die in de ministerraad van 24 maart 2023 zijn besproken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over verzoek toetreding Kaapverdië bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede kamer over het verzoek van Kaapverdië om toe te treden tot het Haags Kinderbeschermingsverdrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over mogelijke oorsprong coronapandemie als gevolg 'lableak

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de mogelijke oorsprong van de coronapandemie als gevolg van een 'lableak'. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken februari 2023 - Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB)

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten februari 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over Microsoft datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt dat de antwoorden op vragen over de bouw van een Microsoft datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Boulakjar (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken februari 2023 - De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten februari 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Memorie van antwoord wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen. De leden van de Eerste Kamer hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamervragen over bericht Emergis krimpt kliniek verder in

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken februari 2023 - Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten februari 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Kabinet biedt alternatief voor aangekondigde vermogensbelasting'

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) biedt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen over het bericht ‘Kabinet biedt alternatief voor aangekondigde vermogensbelasting’ aan. Het Tweede Kamerlid Gündoğan (Gündoğan) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Kabinet biedt alternatief voor aangekondigde vermogensbelasting'

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Kabinet biedt alternatief voor aangekondigde vermogensbelasting’. Het Tweede Kamerlid Gündoğan (Gündoğan) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  TK beslisnota bij Kamerbrief transitie van de Landelijke Eenheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken februari 2023

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten februari 2023

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer het memorie van antwoord aan bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over hardheidsclausules bij belastingen en invordering

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) informeren de Tweede Kamer over hardheidsclausules in fiscale wetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over vervolg geamendeerde wetsvoorstel gewasbescherming en biociden

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de juridische en de landbouwkundige analyse en schetst hoe zij het vervolg op het geamendeerde wetsvoorstel ziet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken februari 2023 - De minister van Buitenlandse Zaken

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten februari 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over verlenging van de tijdelijke opschorting van importheffingen op Oekraïense producten

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over het voorstel van de Europese Commissie over de verlenging van de tijdelijke opschorting van importheffingen op Oekraïense producten voor een periode van 1 jaar. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Verslag Raad Algemene Zaken 21 maart 2023

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023 in Brussel. Op de agenda stonden de voorbereiding van de Europese Raad van 23 en 24 maart, de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, het Europees Semester 2023 en de landenspecifieke rechtsstaatdialogen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Overzicht rapporten ministerie DEF 2e halfjaar 2022 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 2e halfjaar van 2022 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie (DEF). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken februari 2023 - Beslisnota bestuurskosten februari 2023

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten februari 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over versnellingsaanpak energietransitie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over mogelijkheden voor het aanpassen van wet- en regelgeving, om de aanpak van de energietransitie te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over een recent onderzoek naar het effect van mondkapjes op de verspreiding van SARS-CoV-2

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over een recent onderzoek naar het effect van mondkapjes op de verspreiding van SARS-CoV-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 21 maart 2023

  Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bestuurskosten BZK december 2022

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van BZK.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Uitstelbrief op Kamervragen over voortdurend nalatig onderhoud van Woonbron

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt dat de antwoorden op vragen over het voortdurend nalatig onderhoud van Woonbron later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Ondersteuning voor provincies en gemeenten om energie-infrastructuurprojecten te versnellen

  Provincies en gemeenten hebben een belangrijke rol bij het versnellen van energie-infrastructuurprojecten. De Rijksoverheid wil hen daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld via de expert- en capaciteitspool en verschillende handreikingen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage 1 Onderliggende beslisnota Beantwoording Kamervragen weigering Interrail houders op ICE International

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken februari 2023 - Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten februari 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij 3 Fiches werkgroep BNC

  Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer enkele Fiches (documenten) aan, die zijn opgesteld door de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  TK Bijlage 2 Toevoeging besturing en medewerkersparticipatie DJ

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief inzake Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023

  Beslisnota bij Kamerbrief inzake Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beantwoording Kamervragen weigering Interrail houders op ICE International

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg Gewasbeschermingsmiddelenbeleid

  Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg gewasbeschermingsmiddelenbeleid op 13 februari 2023. De vragen zijn van de fracties van VVD, D66, CDA, SP, GroenLinks- en PvdA, PvdD, ChristenUnie, SGP en BBB.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Overzicht rapporten ministerie EZK 2e halfjaar 2022 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 2e halfjaar van 2022 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  TK Bijlage 1 Advies commissie Schneiders over documenten transitie LE

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Uitstelbrief op Kamervragen over aanmaning fiscus aan ondernemers

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) meldt dat de antwoorden op vragen over de aanmaning die ondernemers hebben ontvangen van de fiscus later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Aartsen en Idsinga (beiden VVD) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op