Zoekresultaten  1-50 van de 323 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Banners

  Op deze pagina vindt u de bestanden met banners (met en zonder fotografie) die u kunt gebruiken voor de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. De banners kunt u bijvoorbeeld op uw webpagina plaatsen, waarbij het mogelijk is naar de eigen aanmeldpagina door te linken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht wettelijke voorschriften stemming

  Het overzicht bevat de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de stemming tijdens de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024. Dit overzicht dient aanwezig te zijn in het stemlokaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Socials (video) - Social video's Feed - deel 1

  Op deze pagina vindt u de bestanden met social video’s die u kunt gebruiken bij de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. De socials zijn beschikbaar in feed- en story-varianten met beeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Socials (video)

  Op deze pagina vindt u de bestanden met social video’s die u kunt gebruiken bij de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. De socials zijn beschikbaar in feed- en story-varianten met beeld.

 • Socials (video) - Social video's Feed -deel 2

  Op deze pagina vindt u de bestanden met social video’s die u kunt gebruiken bij de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. De socials zijn beschikbaar in feed- en story-varianten met beeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Socials (video) - Social video's Story - deel 1

  Op deze pagina vindt u de bestanden met social video’s die u kunt gebruiken bij de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. De socials zijn beschikbaar in feed- en story-varianten met beeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Socials (video) - Social video's Story - deel 2

  Op deze pagina vindt u de bestanden met social video’s die u kunt gebruiken bij de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. De socials zijn beschikbaar in feed- en story-varianten met beeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagnematerialen: Socials (statisch) - Socials (1080x1080)

  Op deze pagina vindt u de afbeeldingen die u op social media kunt gebruiken voor de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. Er zijn diverse varianten beschikbaar in 2 formaten: 1080 bij 1080 pixels en 1080 bij 1920 pixels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagnematerialen: Socials (statisch) - Socials (1080x1920)

  Op deze pagina vindt u de afbeeldingen die u op social media kunt gebruiken voor de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. Er zijn diverse varianten beschikbaar in 2 formaten: 1080 bij 1080 pixels en 1080 bij 1920 pixels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagnematerialen: Socials (statisch)

  Op deze pagina vindt u de afbeeldingen die u op social media kunt gebruiken voor de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. Er zijn diverse varianten beschikbaar in 2 formaten: 1080 bij 1080 pixels en 1080 bij 1920 pixels.

 • Posters

  Op deze pagina vindt u posters die u kunt gebruiken bij de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. Er zijn 2 verschillende posters, elk beschikbaar in verschillende formaten. Op de posters is het mogelijk uw gemeentelogo en/of link naar de juiste webpagina voor aanmelding toe te voegen.

 • Posters - Posters in verschillende versies (formaat A3)

  Op deze pagina vindt u posters die u kunt gebruiken bij de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. Er zijn 2 verschillende posters, elk beschikbaar in verschillende formaten. Op de posters is het mogelijk uw gemeentelogo en/of link naar de juiste webpagina voor aanmelding toe te voegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Posters - Posters in verschillende versies (formaat Abri)

  Op deze pagina vindt u posters die u kunt gebruiken bij de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. Er zijn 2 verschillende posters, elk beschikbaar in verschillende formaten. Op de posters is het mogelijk uw gemeentelogo en/of link naar de juiste webpagina voor aanmelding toe te voegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Posters - Posters in verschillende versies (formaat A0)

  Op deze pagina vindt u posters die u kunt gebruiken bij de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. Er zijn 2 verschillende posters, elk beschikbaar in verschillende formaten. Op de posters is het mogelijk uw gemeentelogo en/of link naar de juiste webpagina voor aanmelding toe te voegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Posters - Posters in verschillende versies (formaat A4)

  Op deze pagina vindt u posters die u kunt gebruiken bij de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. Er zijn 2 verschillende posters, elk beschikbaar in verschillende formaten. Op de posters is het mogelijk uw gemeentelogo en/of link naar de juiste webpagina voor aanmelding toe te voegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Posters - Posters in verschillende versies (formaat A1)

  Op deze pagina vindt u posters die u kunt gebruiken bij de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024. Er zijn 2 verschillende posters, elk beschikbaar in verschillende formaten. Op de posters is het mogelijk uw gemeentelogo en/of link naar de juiste webpagina voor aanmelding toe te voegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagnemateriaal Werving stembureauleden

  Hier vindt u diverse communicatiematerialen voor de werving van stembureauleden voor de verkiezing voor het Europees Parlement in juni 2024.. Is een link nog niet beschikbaar op het moment van uw bezoek? Dan volgt deze op een later moment. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het tweede verslag over de Tijdelijke wet cyberonderzoeken

  Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het tweede verslag over de Tijdelijke wet cyberonderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen.

 • Nota naar aanleiding van het tweede verslag over de Tijdelijke wet cyberonderzoeken

  Nota naar aanleiding van het tweede verslag over de Tijdelijke wet cyberonderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de nieuwe corruptie-index van Transparency International

  Minister de Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de nieuwe corruptie-index van Transparency International, later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Chakor (GroenLinks-PvdA) heeft de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over institutioneel racisme tegen gemeenteambtenaren

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Signalen van institutioneel racisme tegen ambtenaren in zes gemeenten’. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) heeft de vragen gesteld.

 • Openstelling burgemeestersvacature Bunschoten

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Bunschoten (circa 22.500 inwoners), vacant per 1 september 2024.

 • Wet van 14 februari 2024 houdende regels omtrent de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openstelling burgemeestersvacature Voerendaal

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Voerendaal (circa 12.500 inwoners), vacant per 1 december 2024.

 • Overzicht substantiële giften aan politieke partijen 2024

  Op 1 januari 2023 is de Wet financiering politieke partijen op een aantal punten gewijzigd. 1 van deze wijzigingen is dat politieke partijen en hun neveninstellingen verplicht zijn om giften vanaf € 10.000 per donateur per jaar binnen 3 dagen na ontvangst te melden bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister maakt deze giften vervolgens openbaar door publicatie op rijksoverheid.nl. De substantiële giften voor 2024 worden op deze pagina periodiek openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over BNC-fiche ComPAct

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) beantwoordt vragen over het fiche over de Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct). Het fiche is van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). De vragen zijn van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

 • Stembureau

  Is een link nog niet beschikbaar op het moment van uw bezoek? Dan volgt deze op een later moment. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

 • Uitstelbrief reactie op artikel over bedreiging nationale veiligheid door online advertentie-industrie

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) meldt dat de kabinetsreactie op het bericht ‘De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid’ later komt dan gebruikelijk.

 • Beantwoording nadere Kamervragen over herfinanciering liquiditeitssteun Aruba

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt antwoorden op vragen over herfinanciering liquiditeitssteun Aruba. De vragen gaan in op antwoorden van 12 december 2023, en op de brief van de minister-president van Aruba van december 2023 aan de Eerste Kamer. De vragen zijn van de fracties van GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, PvdD en Volt van de Eerste Kamer.

 • Besluit van 20 februari 2024 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van het Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede van het Besluit burgerservicenummer in verband met een aanpassing in de beheervoorziening burgerservicenummer (Stb. 2023, 256)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet van 31 januari 2024 tot wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet van 31 januari 2024 tot wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Communicatiekalender Europees Parlementsverkiezing 2024

  In deze kalender staan belangrijke data uit de verkiezingskalender met daarbij de informatie die relevant is voor de kiezer. Ook wordt op de kalender aangegeven op welke wijze de kiezer de documenten moet ontvangen of hoe de informatie ter beschikking moet worden gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Stand van de Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

  Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de eerste Stand van de Uitvoering van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aan.

 • Infographic Drijfveren en barrières bij verduurzaming

  Infographic over onderzoek onder leden van VvE's (Vereniging van Eigenaars) naar hun drijfveren en barrières bij de verduurzaming van hun gebouw. En hoe de staat van de woning en het functioneren van de VvE daarop van invloed zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoe kunnen gemeenten ISDE namens woningeigenaren aanvragen en ontvangen?

  Deze handreiking beschrijft hoe gemeenten woningeigenaren kunnen helpen door ISDE aan te vragen en te ontvangen namens de woningeigenaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een aantal onderzoeken naar het beleid over verduurzaming van de gebouwde omgeving.

 • Brondocumenten bestuurskosten BZK januari 2024

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van BZK.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over rechtszaak milieuorganisatie tegen renovatie Binnenhof

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Milieuorganisatie stapt naar de rechter om renovatie Binnenhof te stoppen’. De Tweede Kamerleden Flach en Van Dijk (beiden SGP) hebben de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg over de reikwijdte van artikel 68 Grondwet

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de reikwijdte van artikel 68 van de Grondwet. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, Groep Van Haga en het Tweede Kamerlid Omtzigt.

 • Antwoorden op Kamervragen over spoedberaad gemeenteraad Baarn na vernietiging bestemmingsplan Paleis Soestdijk

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Gemeenteraad Baarn wil spoedberaad over Paleis Soestdijk nadat Raad van State het bestemmingsplan voor het landgoed vernietigde’. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) heeft deze vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over vrijheid van meningsuiting ambtenaren

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren. De Tweede Kamerleden Chakor (GroenLinks-PvdA) en Kostić (PvdD) hebben deze vragen gesteld.

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het tweede verslag over de Tijdelijke wet cyberonderzoeken

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Addendum bij de SiSa-invulwijzer 2023 - Regeling B2

  Door aanpassingen in de Spuk B2 is de invulwijzer op een aantal punten aangepast of verduidelijkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hernieuwde openstelling burgemeestersvacature Bloemendaal

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Bloemendaal (circa 24.000 inwoners), vacant sinds 6 september 2023.

 • Uitstelbrief aanbieding literatuuronderzoek sociale media en democratie

  Minister De Jonge (BZK) meldt dat het literatuuronderzoek naar sociale media en democratie, met speciale aandacht voor anonimiteit, later naar de Tweede Kamer gaat dan eerder aangekondigd.

 • Beantwoording vragen over de Omgevingswet

  Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over de implementatie (in het bijzonder de monitoring en evaluatie) van de Omgevingswet. De vragen zijn van de Eerste Kamerleden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen over de Omgevingswet

  Minister De Jonge (BZK) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden over implementatie van de Omgevingswet, in het bijzonder over de monitoring en evaluatie. Een afschrift van de antwoorden op de schriftelijke vragen is ook aan de Tweede Kamer gezonden.

 • Antwoorden op Kamervragen over doneren in bitcoin bij FvD

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht “FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: ‘Dit gat moet gedicht worden’”. Het Tweede Kamerlid Sneller (D66) heeft de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over afgelasten Sinterklaasintochten

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de afgelasting van diverse Sinterklaasintochten. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.