Zoekresultaten  1-10 van de 142 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Nieuw vandaag

  Toespraak van staatssecretaris Gunay Uslu bij de opening van het Nederlands Film Festival

  Staatssecretaris Gunay Uslu sprak op vrijdag 22 september tijdens de opening van het Nederlands Film Festival in de Stadsschouwburg Utrecht. 

 • Nieuw vandaag

  Eerste Kamerbrief Voorhang accreditatiekader NVAO

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het herziene accreditatiekader van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in verband met de voorhang. Ook stuurt hij de aanbiedingsbrief van de NVAo. Hij geeft een korte toelichting op de voornaamste wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Tweede Kamerbrief Voorhang accreditatiekader NVAO

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het herziene accreditatiekader van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in verband met de voorhang. Ook stuurt hij de aanbiedingsbrief van de NVAo. Hij geeft een korte toelichting op de voornaamste wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen so geannoteerde Agenda Informele Raad Cultuur september 2023

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de geannoteerde Agenda Informele Raad Cultuur van 26 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 5 september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so geannoteerde Agenda Informele Raad Cultuur september 2023

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen over de geannoteerde Agenda Informele Raad Cultuur van 26 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 5 september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs. Het wetsvoorstel gaat over de tijdelijke inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief nieuwe beleidsuitgaven 2024 begroting OCW

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven de Tweede Kamer een overzicht van de nieuwe beleidsuitgaven in de ontwerpbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijksbegroting 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over informatie Universiteit Utrecht betreffende verzoeker

  Besluit op een verzoek om op verzoeker betrekking hebbende in documenten neergelegde informatie bij de Universiteit Utrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op