Zoekresultaten  1-10 van de 187 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Toespraak minister Robbert Dijkgraaf bij het uitreiken van de Erfgoedvrijwilligersprijs 2023

  Minister Robbert Dijkgraaf mocht op vrijdag 1 december de Erfgoedvrijwilligersprijs 2023 uitreiken. Dat gebeurde in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. 

 • Deelrapportage Monitor Genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector 2023

  De Monitor Genderdiversiteit geeft tussen 2022 en 2027 jaarlijks inzicht in de genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector. Genderdiversiteit gaat over de verdeling van mannen, vrouwen en nonbinaire personen. De top van de (semi)publieke sector bestaat uit burgemeesters, bestuurders, toezichthouders, Tweede Kamerleden, commandanten bij de brandweer en adviescommissieleden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Voortgangsrapportage Emancipatie - tabellen met maatregelen

  Bijlage bij de 'Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023'. De bijlage bevat een overzicht van de voortgang op de maatregelen uit de emancipatienota 2022 - 2025 en nieuwe maatregelen op het gebied van emancipatie. Het overzicht bevat de thema’s arbeid, veiligheid, onderwijs en media, zorg, gelijke behandeling en wetgeving en internationaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de 'Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023'. Daarbij gaat hij in op de thema's Arbeid, Veiligheid, Onderwijs, Zorg, Gelijke Behandeling en Wetgeving, internationale activiteiten en monitoring van het emancipatiebeleid en de voortgang daarvan.

 • Beslisnota's bij Kamerbrief bij Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023

  Het rapport bespreekt de voortgang op het gebied van vrouwenemancipatie en gendergelijkheid op de thema's Arbeid, Veiligheid, Onderwijs, Zorg, Gelijke Behandeling en Wetgeving, internationale activiteiten en monitoring van het emancipatiebeleid en de voortgang daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten onderzoek naar het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten voor sport en culturele evenementen

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het nader onderzoek naar de aard, omvang en effecten van de woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen. Zij doet dit in reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Kwint (SP). De motie gaat over het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen. De staatssecretaris stuurt het onderzoeksrapport mee met de Kamerbrief. Daarnaast gaat zij in op de kenmerken van deze markt en op de hoge servicekosten voor consumenten bij doorverkoop van tickets. Tot slot bespreekt de staatssecretaris mogelijke wettelijke maatregelen.

 • Samenvatting stakeholdergesprekken doorverkoop toegangskaarten in sport en cultuur

  Op 4, 5 en 6 september 2023 zijn onder voorzitterschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschillende partijen gevraagd naar hun ervaringen en kennis over de doorverkoop van toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen. Dit document vat deze gesprekken samen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023

  Het rapport bevat de resultaten van de 2e meting van de Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Koop en doorverkoop: onderzoek naar toegangskaarten voor sport en culturele evenementen

  Dit rapport geeft inzicht in de aard, omvang en werking van de markten voor de koop en doorverkoop van toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen.

  Bekijk document gepubliceerd op