Zoekresultaten  1-50 van de 94 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Veilig taxivervoer - Wat u als taxichauffeur moet weten

  Hoe gebruik ik de Boordcomputer Taxi (BCT)? Aan welke arbeids- en rusttijden moet ik me houden? In deze brochure leest u hoe u als taxichauffeur veilig werkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sector mobiliteit en stikstofdepositie - feiten en cijfers

  Factsheet over de bijdrage van de sector mobiliteit aan de landelijke stikstofdepositie en stikstofemissie, maatregelen om stikstofemissie en -depositie te reduceren en verwachte effecten van deze maatregelen op stikstofemissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectief communiceren over rijden onder invloed

  Om eenduidig, strategisch en vooral effectief te communiceren over rijden onder invloed, biedt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze praktische handreiking aan voor overheids- en kennisorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet: categorieplan Duurzame inzetbaarheid in het kort

  De categorie Duurzame Inzetbaarheid Rijk draagt bij aan het realiseren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers van het Rijk en Defensie én het stimuleren van een diverse en inclusieve samenleving. In deze factsheet staan de plannen en doelstellingen uit het categorieplan in het kort uitgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet categorie Duurzame Inzetbaarheid

  In deze factsheet ziet u in één oogopslag hoe de Rijksinkoop, het categorieplan van de inkoopcategorie Duurzame inzetbaarheid en de acties van de categorie zich tot elkaar verhouden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure Handelingskader PFAS

  Derde actualisatie van het handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Denkkader Brede Welvaart IenW

  Het denkkader brede welvaart Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is geen vastgesteld beleidskader, maar een hulpmiddel om brede welvaart te concretiseren en te integreren in beleid en uitvoering.

 • Denkkader Brede Welvaart IenW - denkkader-brede-welvaart-ienw.pdf

  Het denkkader brede welvaart Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is geen vastgesteld beleidskader, maar een hulpmiddel om brede welvaart te concretiseren en te integreren in beleid en uitvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Denkkader Brede Welvaart IenW - Instructie en invulkaart met hulpvragen om het denkkader optimaal te gebruiken

  Het denkkader brede welvaart Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is geen vastgesteld beleidskader, maar een hulpmiddel om brede welvaart te concretiseren en te integreren in beleid en uitvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veel gestelde vragen over losse vliegtickets tijdens coronacrisis

  In deze brochure vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over uw rechten wanneer u een los vliegticket heeft geboekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Coronavirus: toolkit Reizen en toerisme - overzicht-voor-vakantieplannen-ga-wijs-op-reis-26-juli-2021.pdf

  Communicatiemiddelen voor de reissector om bezoekers te informeren over de coronamaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Coronavirus: toolkit Reizen en toerisme - 210614-travelsmart.pdf

  Communicatiemiddelen voor de reissector om bezoekers te informeren over de coronamaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Poster Nieuwe wetgeving voor wegwerpplastics

  Deze poster geeft de nieuwe maatregelen weer die helpen om plastic vervuiling en plastic soep tegen te gaan. Het gaat daarbij vooral om strengere regels voor en verboden op plastic producten voor eenmalig gebruik, zoals drinkbekers, bestek en wattenstaafjes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Europese droneregels voor piloten die met modelvliegtuigen vliegen

  Vanaf 31 december 2020 gelden nieuwe, Europese regels voor het vliegen met een modelvliegtuig of drone. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rechten mobiliteitsbeperkte passagiers bij boeken vliegreis, op luchthaven en in vliegtuig

  Brochure voor mensen met een lichamelijke handicap (mobiliteitsbeperking) over hun rechten bij het boeken van een vliegreis, op de luchthaven en aan boord van een vliegtuig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Coronavirus: toolkit Reizen en toerisme - poster-vliegvelden-220621.pdf

  Communicatiemiddelen voor de reissector om bezoekers te informeren over de coronamaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Coronavirus: toolkit Reizen en toerisme - poster-reizen-210621.pdf

  Communicatiemiddelen voor de reissector om bezoekers te informeren over de coronamaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Coronavirus: toolkit Reizen en toerisme - poster-reizen-220621.pdf

  Communicatiemiddelen voor de reissector om bezoekers te informeren over de coronamaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Coronavirus: toolkit Reizen en toerisme - poster-vliegvelden-210621.pdf

  Communicatiemiddelen voor de reissector om bezoekers te informeren over de coronamaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Coronavirus: toolkit Reizen en toerisme - 210624-Reizen-22.pdf

  Communicatiemiddelen voor de reissector om bezoekers te informeren over de coronamaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Coronavirus: toolkit Reizen en toerisme

  Communicatiemiddelen voor de reissector om bezoekers te informeren over de coronamaatregelen.

 • Toelichting op Schone Lucht Akkoord

  Uitleg over de uitdagingen en doelen van het Schone Lucht Akkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Betekenis codes bij aanvraag assistentie passagiers met beperking

  Brochure over de betekenis van de codes bij een assistentieaanvraag op luchthavens door of voor mensen met een handicap. Een assistentieaanvraag houdt in dat iemand met een handicap hulp ontvangt op een luchthaven bij het aan of van boord gaan van een vliegtuig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stroomschema: Toepassen grond en bagger met PFAS op de landbodem

  Stroomschema toepassen grond en bagger met PFAS op de landbodem

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure LC9 Launching customer 2019

  De brochure gaat over de 9 launching customer projecten (LC9) voor duurzame innovaties van Rijkswaterstaat.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Europese droneregels voor piloten die FPV (First Person View) vliegen

  Vanaf 31 december 2020 gelden nieuwe, Europese regels voor het vliegen met een drone.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Europese droneregels voor piloten die recreatief vliegen

  Vanaf 31 december 2020 gelden nieuwe, Europese regels voor het recreatief vliegen met een drone.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een methode voor het analyseren van knelpunten en issues en het opstellen van handelingsopties

  Op verzoek van van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het Rathenau Instituut een aanpak ontwikkeld om kennis voor beleid in beeld te brengen over de aanpak in de spoorsector, de circulaire economie en het IJsselmeergebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Luchthavenbesluit Lelystad Airport

  Het is erg druk op Schiphol. Om Schiphol te ontlasten opent Lelystad Airport naar verwachting in 2020 zijn deuren voor vakantievluchten. Dit zijn vluchten met gemiddeld weinig overstappende passagiers. In deze factsheet gaan we in op de processtappen die zijn gezet en die nog moeten worden gezet op weg naar een definitief besluit rondom de opening van Lelystad Airport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Europese regels voor dronepiloten met een ROC-light certificaat

  Vanaf 31 december 2020 gelden nieuwe, Europese regels voor het (semi)professioneel vliegen met een drone. Vliegt u als ROC-light-houder met een drone? Dan leest u hier wat er voor u verandert en aan welke regels u zich moet houden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Europese regels voor dronepiloten met een RPAS Operator Certificate (ROC)

  Vanaf 31 december 2020 gelden nieuwe, Europese regels voor het professioneel vliegen met een drone. Vliegt u als ROC-houder met een drone? Dan leest u hier wat er voor u verandert en aan welke regels u zich moet houden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet MER Lelystad Airport

  In het besluitvormingsproces rondom de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten wegen we de effecten van geluidsbelasting mee. Om die effecten in beeld te brengen, wordt een zogeheten 'milieueffectrapportage' opgesteld. In deze factsheet gaan we in op de MER die voor Lelystad Airport is opgesteld en de aanpassingen die in 2018 zijn gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure 'Negen innovatieve projecten uitgelicht'

  De brochure gaat over 9 innovatieve projecten die bijdragen aan de overgang naar duurzaamheid (circulaire economie, klimaat en energie), smart mobility en IT & data.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Zoutwinning

  Dit infoblad geeft beknopte informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond de winning van steenzout, voor de industrie, als strooizout en voor consumptie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veilige reis fijne reis - Kies het juiste autostoeltje

  In deze brochure vindt u informatie over het veilig gebruik van kinderzitjes in de auto.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) - samenvatting

  De geactualiseerde spelregels van het MIRT bestaan uit twee zelfstandig leesbare delen. In deel I staat het beleidsmatige proces van samenwerking om tot besluitvorming te komen beschreven. Deel II beschrijft de besluitvormingsvereisten bij het Rijk om te komen tot een beslissing over een eventuele (gedeeltelijke) financiële rijksbijdrage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aangepast tijdelijk handelingskader PFAS

  Informatie over de mogelijkheden voor het toepassen grond met PFAS, zonder risico’s voor mens en milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet nadeelcompensatie Lelystad Airport

  In deze brochure leest u wanneer u een verzoek om compensatie kunt indienen als u nadeel ondervindt van besluiten over Lelystad Airport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Verduurzaming MIRT

  Deze handreiking geeft opdrachtgevers en projectmanagers aanknopingspunten en inhoudelijke handvatten om duurzaamheid in de opdracht van hun MIRT-project vorm te geven en winst te boeken op prioritaire thema's.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stroomschema: Toepassen bagger met PFAS in oppervlaktewater of op aangrenzend perceel

  Stroomschema:Toepassen bagger met PFAS in oppervlaktewater of op aangrenzend perceel

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vraag en antwoord T-rijbewijs

  Deze vragen en antwoorden geven uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig met beperkte snelheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederland introduceert E10-benzine

  Automobilisten kunnen sinds 1 oktober 2019 op veel meer plekken groenere benzine tanken. Tankstations met 2 of meer tankinstallaties voor benzine zijn dan verplicht om bij minimaal de helft van hun vulpistolen E10 aan te bieden. De andere helft blijft beschikbaar voor andere soorten benzine. Tankstations met infrastructuur voor maar één soort benzine blijven vrij in de keuze wat zij aanbieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking EURAL

  In deze publicatie vindt u informatie over de toepassing van de Europese afvalstoffenlijst (Eural). In de Eural benoemt de Europese Commissie afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een afvalstof gevaarlijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ons water in Nederland

  In deze brochure leest u de hoofdlijnen en ambities uit het ontwerp voor het Nationaal Waterplan 2016-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting controlesystematiek INTERREG IVB, IVC en ESPON 2014

  Toelichting bij de goedkeuringsprocedure voor de eerstelijnscontrole INTERREG IVB, IVC en ESPON 2014 projecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MaaS-pilots - Optimaliseren van het mobiliteitssysteem

  Brochure over het bundelen van data van zoveel mogelijk vervoersaanbod samen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Opslag van stoffen

  Dit infoblad geeft beknopte informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond de opslag van stoffen in diepe ondergrond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Aardwarmtewinning

  Dit infoblad geeft beknopte informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond de winning van aardwarmte (geothermie). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Bouwgrondstoffen

  Dit infoblad geeft informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond de winning van grondstoffen die gebruikt worden in de bouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad CO2-opslag

  Dit infoblad geeft beknopte informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond ondergrondse opslag van CO2.

  Bekijk document gepubliceerd op