Zoekresultaten  1-20 van de 911 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
 • Nota ter besluitvorming Convenant Regieorgaan Open Science

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota ter ondertekening bij Kamerbrief open science en regieorgaan open science

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bslisnota bij Nader rapport Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen spreidingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsverdrag tot wijziging administratief akkoord Nederland en Bangladesh

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Nota ter publicatie MRb en MJenV aanbieding RBJ nader rapport Eerste vaststellingswet van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

  TK Nota ter publicatie   MRb en MJenV aanbieding RBJ nader rapport Eerste vaststellingswet van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (PDF | 7 pagina's | 227 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding verslag over wetsvoorstel onafhankelijke goedkeuringsinstantie RDW

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel gaat over het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en het mogelijk maken van invoering van het kader voor lichte elektrische voertuigen door een onafhankelijke goedkeuringsinstantie, de RDW. Daarnaast bevat het wetsvoorstel enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerdere nota met Advies wijze van omgaan moties Alkaya en Madlener in de HRN- concessie

  De nota gaat over de manier van omgaan met moties van de Tweede Kamerleden Alkaya (DENK) en Madlener (PVV) over internationale verbindingen in de concessie Hoofdrailnet (HRN). Daarnaast gaat de moite in op Arriva treindiensten in open toegang in Noord-Nederland. Eerdere nota met Advies wijze van omgaan moties Alkaya en Madlener in de HRN- concessie (PDF | 4 pagina's | 166 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 - Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030.pdf

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 - Engelse samenvatting Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

  In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 2: Mededeling beleidskader bioplastics

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de mededeling van de Europese Commissie over het geven van inzicht in de uitdagingen en voordelen die voortvloeien uit het gebruik van bioplastic. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Floating degassing in the Netherlands

  Rapport van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het rapport bevat een juridische analyse over een nationaal verbod op varend ontgassen. Floating degassing in the Netherlands (PDF | 29 pagina's | 4,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsnota's bij aanbiedingsbrief en antwoorden op Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beleidsnota's bij aanbiedingsbrief en antwoorden op Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld (PDF | 4 pagina's | 2,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader Mondiaal Multilateralisme

  Dit kader beschrijft de multilaterale beleidsinzet van Nederland voor de periode 2022-2026. 'Multilateraal' betekent tussen verschillende landen of partijen. In deze notitie gaat het om samenwerking in wereldwijde verbanden, met de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie als belangrijkste organisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota bij Beleidsdoorlichting Media 2022

  Beslisnota bij Beleidsdoorlichting Media 2022 (PDF | 1 pagina | 266 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belisnota bij Kamerbrief over voortgang plannen beleid pgb en ontwikkelingen pgb 2.0

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk Belisnota bij Kamerbrief over voortgang plannen beleid pgb en ontwikkelingen pgb 2.0 (PDF | 5 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging van de Wet luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de Vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet luchtvaart. De wijziging gaat over een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen. Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging van de Wet luchtvaart (PDF | 15 pagina's | 512 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging van de Wet luchtvaart

  het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet luchtvaart. De wijziging gaat over een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen. Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging van de Wet luchtvaart (PDF | 1 pagina | 168 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5 - Volledig notadossier Vrij en veilig onderwijs

  Bijlage 5 - Volledig notadossier Vrij en veilig onderwijs (PDF | 72 pagina's | 8,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op