Zoekresultaten  1-50 van de 3.431 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over een specifiek keuringsrapport over vlees

  Besluit op een verzoek om informatie over een specifiek keuringsrapport over vlees van 11 sept 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op een Woo-verzoek over uitvoervergunningen van levende dieren behorende tot het geslacht Macaca

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van dossiers betreffende de aanvragen voor invoervergunningen en (weder)uitvoervergunningen van levende dieren behorende tot het geslacht Macaca. Dit over de periode 2015 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek correspondentie NVWA-VAE over vogelexport

  Besluit op een verzoek om correspondentie tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) over de veranderingen die er zouden zijn voor de vogelexport naar de VAE op verzoekcertificaten in de periode juni 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Deelbesluit 2c op Woo-verzoek over risico's van gewasbeschermingsmiddelen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documentatie en correspondentie die gaan over risico's van gewasbeschermingsmiddelen op grond van de Wet open overheid (Woo). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over één ongeval met auto-belay

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het rapport dat wegens een inspectie aan één van de auto-belays, die betrokken was bij één van deze ongevallen, is opgemaakt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslissing op bezwaar tegen besluit op Woo-verzoek over een varkenshouder

  Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over een varkenshouder. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over dieraantallen

  Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen op een locatie in Putten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek natuurvergunning Schiphol

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanstaande natuurvergunning voor Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek inspecties roodvleesslachthuizen 2017-2023

  Besluit op een verzoek om informatie over de inspectieresultaten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over roodvleesslachthuizen met permanent toezicht op het gebied van dierenwelzijn over de periode vanaf 11 april 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Let op: dit bestand is 108 MB groot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over producenten van biodiesel in Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over producenten van biodiesel in Nederland in de periode 2016-2022, waaronder maar niet beperkt tot een aantal bedrijven, om goedkeuring voor het produceren van biodiesel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 Woo-verzoek over rechtszaak Mobilisation for the Environment - Programma Aanpak Stikstof

  Deelbesluit 1 op een verzoek om het openbaar maken van alle communicatie van het ministerie van LNV en LNV medewerkers, met de provincies, het IPO en de landsadvocaat, de Mobilisation for the Environment (MOB) en de Raad van State over de rechtszaak van Mobilisation for the Environment (MOB) tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over wolfshonden

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over wolfshonden door de NVWA. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over incidenten en ontsnappingen wolven in dierentuinen en wolvenkennels in Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten, informatie en communicatie die gaan over meldingen bij RVO over en van (bijt)incidenten en ontsnappingen door wolven in dierentuinen en wolvenkennels in Nederland in de periode 2014 tot en met 26 september 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over bezitsontheffingen voor bezitten of vervoeren primaten

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle huidige bezitsontheffingen die de RVO heeft verleend voor het bezitten of vervoeren van primaten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op een Woo-verzoek over controle van de NVWA samen met de politie

  Besluit op een verzoek om informatie over controle van de NVWA samen met de politie op een bepaald adres. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over percelen in gemeente Avereest

  Besluit op een verzoek om informatie over subsidieverstrekking voor (bomen) beplanting op percelen in gemeente Avereest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend besluit Woo-verzoek inspecties pluimveeslachterij

  Aanvullend besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij een pluimveeslachterij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek openbaarmaking informatie over paarden en/of pony’s

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de verplichte registratie van paarden en/of pony’s, een overzicht van het aantal op dit moment gehouden paarden en/of pony’s en het Uniek Bedrijfsnummer (UBN) voor de locatie Langedijkstraat 4 te 5324 AR Ammerzoden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de wolf in Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle documenten die gaan over de wolf in Nederland van 2013 tot en met 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek bezetting aantal dierplaatsen bedrijf

  Besluit op een verzoek om informatie over de totale bezetting van het aantal dierplaatsen op een bedrijf in Linschoten van 2014 tot en met 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek is afgewezen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoeken over specifieke verkoper van honden

  Besluit op verzoeken om het openbaar maken van documenten over een specifieke verkoper van honden in de periode van 1 januari 2019 tot en met 16 juni 2023. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek inspecties pluimveeslachterij

  Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij een pluimveeslachterij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over inspectierapport en waarschuwingsbrief specifiek bedrijf

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een inspectierapport en een waarschuwingsbrief over en naar een specifiek bedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit over aantal bedrijven in kalversector 9 januari 2023

  Deelbesluit van 9 januari 2023 op een verzoek om informatie over een aantal bedrijven in de kalversector. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woo-besluit over aantal bedrijven in kalversector

  Deelbesluit van 23 januari 2023 op een verzoek om informatie over een aantal bedrijven in de kalversector. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over overleg tussen VWS-LNV-IenW en visserijsector over PFAS

  Besluit op een verzoek om informatie over documenten die in zijn gebracht of besproken zijn bij het overleg van 7 september 2022 tussen betrokken departementen (VWS, LNV en IenW) en de visserijsector over PFAS. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over herinspecties welzijn varkens

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het welzijn van varkens, naar aanleiding van (her)inspecties bij de bedrijven die op 15 en 16 december 2022 door de NVWA geïnspecteerd zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar over Woo-besluit over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen

  Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over inspecties en controles katachtigen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over uitgevoerde inspecties en andersoortige controles bij en van katachtigen en bezoeken bij alle relevante onderliggende bedrijven in de periode 1 januari 2021 tot en met 12 juni 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over groep bedrijven

  Besluit op een verzoek om informatie over alle bedrijven die vallen onder een specifieke groep. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Cervidae (hertachtigen)

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten, rapportages en publicaties over de Cervidae (hertachtigen) uit de periode 1 januari 2009 tot en met 1 juli 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over zoogdieren en wolven Bureau Mulder Natuurlijk

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over documenten, communicatie over projecten c.q. onderzoeken en van het vangen en uitzetten van alle zoogdieren en ook wolven van Bureau Mulder Natuurlijk in Groenekan van 2010 tot en met 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over specifieke melding NVWA 23-0689

  Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een specifieke melding NVWA 23-0689 van 28 augustus 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Libidoforte batch 666

  Besluit, inclusief openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over een voedingssupplement Libidoforte batch 666. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over documenten CITES WA/NL Dendrobates leucomelas

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten van de CITES WA/ NL over de soort Dendrobates leucomelas. Specifiek om informatie uit de periode van 1992 (eerste uitvoer van specimens) tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over rookverbod op horecaterrassen

  Besluit op een verzoek om informatie over handhaving van het rookverbod op horecaterrassen, in stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Wob-verzoek bescherming vissen bij slacht en doden

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de bescherming van vissen bij slacht en doden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over diertellingen veehouderij Oterleek

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de diertellingen voor de veehouderij gevestigd op de Korte Molenweg 10 in Oterleek in de periode 1 januari 2014 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit Woo-verzoek werving keuringsartsen NVWA

  Besluit op een verzoek om informatie over de verplichting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om zich maximaal in te spannen om voldoende gekwalificeerd en ervaren keuringspersoneel te werven voor de uitvoering van de officiële controle van vlees in vleesverwerkingsbedrijven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Uromastyx nigriventris

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de controle op of handhaving van of communicatie over dieren behorende tot de soort Uromastyx nigriventris (Marokkaanse doornstaartagaam) in de periode van 2010 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek dieraantallen op adressen in Anjum, Houwerzijl en Kloosterburen

  Besluit op een verzoek om informatie over de dieraantallen en de typen stallen vanaf 1989 voor de adressen Skanserwei 22 in Anjum, Vliedorpsterweg 4 in Houwerzijl en Dijksterweg 23 in Kloosterburen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over percelen gemeente Wieringermeer

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de landbouwtellingen, gecombineerde opgaven, correspondentie en aantekeningen waaruit het type en soort agrarische gebruik blijkt van percelen gelegen in de gemeente Wieringermeer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit Woo-verzoek werving keuringsartsen NVWA

  Besluit op een verzoek om informatie over de verplichting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om zich maximaal in te spannen om voldoende gekwalificeerd en ervaren keuringspersoneel te werven voor de uitvoering van de officiële controle van vlees in vleesverwerkingsbedrijven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ministerie LNV en Lupus-werkgroep IPO (2010-heden)

  Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen het ministerie van LNV en de Lupus-werkgroep van het Interprovinciaal Overleg (IPO) vanaf 2010 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over bedrijfsactiviteiten specifiek bedrijf

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de bedrijfsactiviteiten van een specifiek bedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek CITES-vergunningen Varanus-soorten

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van aanvragen voor CITES in- en (weder)uitvoervergunningen voor dieren behorende tot diverse Varanus-soorten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek CITES-vergunningen Bradypodion damaranum

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van aanvragen voor CITES in- en (weder)uitvoervergunningen voor dieren behorende tot de kameleonsoort Bradypodion damaranum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek gebruik racumin foam

  Besluit op een verzoek om de adressen van 46 veehouderijen waar het bestrijdingsmiddel racumin foam is gebruikt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over producenten van biodiesel in Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over producenten van biodiesel in Nederland in de periode 2016-2022, waaronder maar niet beperkt tot een aantal bedrijven, om goedkeuring voor het produceren van biodiesel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op