Zoekresultaten  1-50 van de 606 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Aanvullend besluit op Woo-verzoek over herinspecties welzijn varkens

  Aanvullend besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het welzijn van varkens, naar aanleiding van (her)inspecties bij de bedrijven die op 15 en 16 december 2022 door de NVWA geïnspecteerd zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes

  2e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het rapport 'Wat wel kan' van Johan Remkes over de periode 10 juni 2022 tot 6 februari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over communicatie met Remkes

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de communicatie met Johan Remkes bij de totstandkoming van zijn rapport ‘Wat wel kan’ over de periode 1 juli 2022 tot 10 oktober 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Wob-verzoek inspecties vleeseendenhouderijen en eendenslachterijen

  Besluit op een verzoek om inspectierapporten, waarschuwingen en boeterapporten over vleeseendenhouderijen in Nederland en om inspectierapporten over eendenslachterijen. De verzoeker vraagt om documenten vanaf 1 januari 2013. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over werkzaamheden Remkes en zijn rapport 'Wat wel kan'

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de werkzaamheden van Johan Remkes en zijn rapport 'Wat wel kan' over de periode 3 juli 2022 tot 10 oktober 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over diertellingen (meitellingen) in Someren

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de diertellingen (meitellingen) en het aantal geregistreerde dieren op elke eerste dag van de maand van een bedrijf in Someren. Specifiek, de jaren 2010 tot en met 22 december 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over toezicht- en handhavingsbeleid dierenwelzijn

  Besluit op een verzoek om informatie over toezicht- en handhavingsbeleid van de NVWA over dierenwelzijn in de periode van 1 januari 2018 tot en met 10 november 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over vleestaks

  Besluit op een verzoek om informatie over alle door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zowel intern als extern, gevoerde correspondentie aangaande vleestaks in de periode 1 januari 2017 tot 11 april 2022. Het verzoek is op 11 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 31 januari 2024 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herziening besluit op Woo-verzoek over dieraantallen op adressen in Anjum, Houwerzijl en Kloosterburen

  Herziening van het besluit op een verzoek om informatie over de dieraantallen en de typen stallen vanaf 1989 voor de adressen Skanserwei 22 in Anjum, Vliedorpsterweg 4 in Houwerzijl en Dijksterweg 23 in Kloosterburen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over landbouwtellingen (meitellingen) in Loosdrecht

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de landbouwtellingen (meitellingen), gecombineerde opgaven en het aantal geregistreerde dieren uit het I&R-systeem op elke eerste dag van de maand over het bedrijf gevestigd op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 6 te Loosdrecht. Specifiek, de periode 1 mei 2007 tot en met 1 september 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over voortgang aanpak piekbelasting, reactie op bericht en monitoringrapportage

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de voortgang aanpak piekbelasting, reactie op bericht 'Uitkopen piekbelasters leidt tot zeer bescheiden stikstofwinst' en de rapportage 'Publicatie monitoringrapportage stikstofreductie op Natura 2000-gebieden 2023'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Chinchilla lanigera (knaagdier)

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten, (veterinaire) rapportages, publicaties enzovoort over de Chinchilla lanigera (knaagdier). Specifiek, de periode 1 januari 2009 tot en met 1 juli 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over een specifieke hondenhandelaar

  Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke hondenhandelaar. Dit verzoek gaat over de periode van 1 januari 2023 tot en met 29 januari 2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over inspecties van de NVWA bij een pluimveeslachterij

  Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over inspectierapporten en andere controles en bezoeken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij in de periode van 1 december 2023 tot en met 31 december 2023. En daarnaast het totaal aantal geslachte eenden over het jaar 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over kosten en aantallen testen van kipfilet op salmonella 2016 – 2017

  Besluit op een verzoek om informatie over de kosten en aantallen testen van kipfilet op salmonella in de periode van 2016 tot en met 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over welzijnsschendingen bij 2 specifieke slachthuizen

  Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakt documenten, op een verzoek om informatie over welzijnsafwijkingen bij 2 specifieke slachthuizen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen LNV en Raad van Beheer over watersport met honden

  Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen het ministerie van LNV en Raad van Beheer over waterwerk/watersport met honden over de periode 1 december 2020 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over kortsnuitige honden

  Besluit met bijlagen, op een verzoek om informatie over fokken met kortsnuitige honden, criteria ter handhaving art. 3.4. Besluit Houders van dieren Fokken met Gezelschapsdieren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ontheffingen grond van de Flora- en faunawet door RVO over wolven, lynxen en goudjakhalzen

  Besluit op een verzoek om informatie over ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet door RVO over het opsporen, vangen, zenderen en uitzetten/herintroduceren van wolven, lynxen en goudjakhalzen van 2008 tot 2014. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek landbouwtellingen Someren

  Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtellingen van diverse locaties in Someren tot en met 22 december 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over inspectie te Oudewater door NVWA

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een inspectie door de NVWA die zou hebben plaatsgevonden aan de Hekendorperweg 36 te Oudewater in de zomer van 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vogelgriep

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een proef op twee boerderijen in Overijssel en Flevoland over de vogelgriep vaccinatie. Specifiek, de periode van 05 januari 2015 tot en met 18 september 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over controle op zeevisserij door schepen onder de Nederlandse vlag

  Besluit op een verzoek om informatie over de controle op zeevisserij door schepen onder de Nederlandse vlag. Het verzoek is op 25 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 29 december 2023 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over informatie NVWA over specifieke onderneming

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie van de NVWA over een specifieke onderneming. In het bijzonder, alle meldingen, inspectierapporten en opvolging over deze onderneming over de laatste 3 jaar (1 januari 2019 tot en met 30 mei 2022) door particulieren en instellingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek handhaving tabaksverkoop tankstations

  Besluit op een verzoek om informatie over handhavingsmaatregelen tegen tankstations voor het op de toonbank plaatsen van displays voor tabaksproducten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek onderzoek stikken kippen pluimveehouderij

  Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het stikken van 4.000 kippen op een pluimveehouderij in 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over koeiensterfte in Noordeinde in de provincie Gelderland

  Besluit op een verzoek om informatie over koeiensterfte in Noordeinde in de provincie Gelderland van 2019 tot en met 30 november 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • 2e deelbesluit op Woo-verzoek over bestrijdingsmiddel Xentari

  2e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de toepassing van het bestrijdingsmiddel Xentari waardoor mogelijk 5 van de paarden van de verzoeker overleden zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek UBN-nummers hondenfokkers en -handelaren

  Besluit op een verzoek om een lijst met alle bedrijfsmatige UBN-nummers voor hondenfokkers en hondenhandelaren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar over Wob-besluit over eendenhouderijen en eendenslachterijen

  Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit met referentie 17-2011, over vleeseendenhouderijen en eendenslachterijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek inspecties pluimveeslachterij

  Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij een pluimveeslachterij over de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 november 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over handhavingsverzoek plantaardige margarine

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle informatie over een handhavingsverzoek van 28 november 2018 over een plantaardige margarine. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over aantal mestcontroles in risicogebieden De Peel, de Veluwe en Twente

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het aantal mestcontroles in risicogebieden De Peel, de Veluwe en Twente. Specifiek, de periode van 01 januari 2021 tot 30 juni 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over diertellingen (meitellingen)

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van diertellingen (meitellingen) van bepaalde bedrijfslocaties over de jaren 1980 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over volledige aanvraagdossiers EU-certificaten

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van de volledige aanvraagdossiers van de in het Woo-verzoek genoemde EU-certificaten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over opschorting van vrijgave mondkappen

  Besluit op een verzoek om informatie over besluiten tot opschorting van de vrijgave van mondkappen over de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over alle paardachtigen geregistreerd in het I&R-systeem

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van verschillende gegevens van alle paardachtigen geregistreerd in het I&R-systeem. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

  Besluit op een verzoek om informatie over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden in de periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over correspondentie natuurvergunning tussen Rijksoverheid en Royal Schiphol Group NV

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over documenten, zowel interne als externe correspondentie, tussen de Rijksoverheid en Royal Schiphol Group NV., over de (aanvraag van de) natuurvergunning (periode vanaf: 1 oktober 2020 - heden). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over aantal gehouden dieren van bedrijf te Lunteren

  Besluit op een verzoek om informatie over het aantal gehouden dieren over de periode 2016 tot heden op een bedrijf te Lunteren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de Wet natuurbescherming vergunning luchthaven Schiphol

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over besluitvorming over de Wet natuurbescherming vergunning luchthaven Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over technische en juridische adviezen natuurvergunningverlening Nederlandse vliegvelden

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over technische en juridische adviezen en stukken opgesteld en/of uitgebracht in 2021 over de [natuur} vergunningverlening/LHV's van de vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven, Lelystad en Maastricht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over NVWA-inspectie bij bepaald restaurant

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een NVWA-inspectie bij een bepaald restaurant in de periode tussen 16 maart 2023 en 2 april 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ministerie van LNV en Stichting Fairdog

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over communicatie tussen het ministerie van LNV en de Stichting Fairdog. Specifiek, in de periode 1 januari 2019 tot en met 4 juli 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over gestorven inbeslaggenomen dieren

  Besluit op een verzoek om informatie over dieren die bij inbeslagnames door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID), tijdens transport of tijdens het verblijf bij opslaghouders, zijn gestorven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over werkinstructie open norm drinkwater gezelschapdieren

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een werkinstructie genoemd in de Kamerbrief van minister Adema (LNV) van 19 januari 2023, met kenmerk 28286 nr. 1287. Deze werkinstructie is ontwikkeld om de ‘open norm drinkwater gezelschapsdieren’ in de Wet dieren nader in te vullen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Taakgroep Ecologische Onderbouwing (TEO)

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de Taakgroep Ecologische Onderbouwing (TEO) vanaf de (voorbereiding van) de oprichting tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek herziene beschikking

  Besluit op een verzoek om documenten over het besluit herziening beschikking, verzonden op 9 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over welzijn exotische en in wild levende dieren in 2019, 2020 en 2021

  Besluit op verzoek om het openbaar maken van informatie over het welzijn van exotische en in het wild levende dieren in de jaren 2019, 2020 en 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de bestemmingen van 16 geëxporteerde runderen

  Besluit op een verzoek om informatie over de bestemmingen (landen) van 16 geëxporteerde runderen (fokvee). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op