Zoekresultaten  1-10 van de 2.937 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Achtergrondrapportage Verkenning sleuteltechnologieën voor LNV

  Dit achtergrondrapport maakt onderdeel uit van een verkenning naar de mate waarin diverse sleuteltechnologieën kunnen bijdragen aan de missies van LNV. Voor elke sleuteltechnologie is een fiche uitgewerkt die is opgenomen in dit rapport. Over alle fiches heen is een analyse gemaakt die zich richt op onderzoeksvragen van de verkenning. De analyse, en de conclusies en aanbevelingen die op basis daarvan zijn opgesteld, zijn te vinden in het separate eindrapport van deze verkenning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over de uitzending van Eenvandaag 'Fors financieel tekort dwingt NVWA tot bezuinigingen en personeelsstop’

  Minister Adema (LNV) meldt dat de antwoorden op vragen over de uitzending van Eenvandaag (4 september 2023) 'Fors financieel tekort dwingt NVWA tot bezuinigingen en personeelsstop, Kamerleden bezorgd: 'Wat betekent dit voor al die belangrijke taken?'', later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Vedder (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen lid Thijssen (PvdA) over de uitzending van Eenvandaag 'Fors financieel tekort dwingt NVWA tot bezuinigingen en personeelsstop’

  Minister Adema (LNV) meldt dat de antwoorden op vragen over de uitzending van Eenvandaag (4 september 2023) 'Fors financieel tekort dwingt NVWA tot bezuinigingen en personeelsstop, Kamerleden bezorgd: 'Wat betekent dit voor al die belangrijke taken?'', later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Thijssen (PvdA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning sleuteltechnologieën voor LNV

  In deze verkenning heeft Technopolis in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzocht in welke mate sleuteltechnologieën kunnen bijdragen aan de missies van LNV. Dat is gedaan aan de hand van de missies van de Kennis- en Innovatie-Agenda Landbouw, Water en Voedsel (KIA-LWV 2019-2023), waarin de meeste van de missies van LNV zijn ondergebracht, en de sleuteltechnologieën van de KIA Sleuteltechnologieën (ST). Uit de verkenning blijkt dat Digitale Technologieën, Life Science Technologies en Chemische Technologieën de meest relevante sleuteltechnologieën voor de missies van LNV zijn. Ook Engineering & Fabrication Technologies is, in combinatie met Digitale Technologieën, relevant voor de missies van LNV.

 • Beslisnota bij Kamerbrief verlenen natuurvergunning Schiphol

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over illegaal gehouden vee

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat de antwoorden op vragen over het aantal illegaal gehouden dieren in de veehouderij en de daarbij horende stikstofuitstoot later komen dan gebruikelijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit Woo-verzoek toezicht Europese Houtverordening

  Besluit op een verzoek om informatie over het toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in het kader van de Europese Houtverordening. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief verlenen natuurvergunning Schiphol

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt de Tweede Kamer dat Schiphol een natuurvergunning heeft gekregen.

 • Besluit op Woo-verzoek over integriteitsschendingen bij of onder NVWA

  Besluit op een verzoek om het openbaar van informatie over integriteitsschendingen bij of onder NVWA in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit Woo-verzoek toezicht Europese Houtverordening

  Besluit op een verzoek om informatie over het toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in het kader van de Europese Houtverordening. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op