Zoekresultaten  1-20 van de 3.524 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Besluit Woo-verzoek over dierenasiel

  Besluit op een verzoek om documenten over een dierenasiel uit de periode 1 januari 2012 tot en met 22 november 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over verleningsbeschikking LBV+

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een verleningsbeschikking LBV+. Het betreft een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over verleningsbeschikking LBV+

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een verleningsbeschikking LBV+. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek controles hondenfokkerijen

  Besluit op een verzoek om informatie over controles in de afgelopen 5 jaar op hondenfokkerijen in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit op Woo-verzoek over het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur

  2e deelbesluit op een verzoek om informatie over (het geld in) het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur. Specifiek, de documenten in relatie met het Landbouwakkoord. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over aantal vlaggetjes RVO bij verdachte import-, geboorte- en paspoortmeldingen honden

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een lijst met het aantal vlaggetjes dat de RVO heeft geplaatst sinds 1 november 2021 tot 6 februari 2024 bij verdachte import-, geboorte- en paspoortmeldingen van honden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend besluit op Woo-verzoek over herinspecties welzijn varkens

  Aanvullend besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het welzijn van varkens, naar aanleiding van (her)inspecties bij de bedrijven die op 15 en 16 december 2022 door de NVWA geïnspecteerd zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes

  2e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het rapport 'Wat wel kan' van Johan Remkes over de periode 10 juni 2022 tot 6 februari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over communicatie met Remkes

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de communicatie met Johan Remkes bij de totstandkoming van zijn rapport ‘Wat wel kan’ over de periode 1 juli 2022 tot 10 oktober 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Wob-verzoek inspecties vleeseendenhouderijen en eendenslachterijen

  Besluit op een verzoek om inspectierapporten, waarschuwingen en boeterapporten over vleeseendenhouderijen in Nederland en om inspectierapporten over eendenslachterijen. De verzoeker vraagt om documenten vanaf 1 januari 2013. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over werkzaamheden Remkes en zijn rapport 'Wat wel kan'

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de werkzaamheden van Johan Remkes en zijn rapport 'Wat wel kan' over de periode 3 juli 2022 tot 10 oktober 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over diertellingen (meitellingen) in Someren

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de diertellingen (meitellingen) en het aantal geregistreerde dieren op elke eerste dag van de maand van een bedrijf in Someren. Specifiek, de jaren 2010 tot en met 22 december 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over toezicht- en handhavingsbeleid dierenwelzijn

  Besluit op een verzoek om informatie over toezicht- en handhavingsbeleid van de NVWA over dierenwelzijn in de periode van 1 januari 2018 tot en met 10 november 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over vleestaks

  Besluit op een verzoek om informatie over alle door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zowel intern als extern, gevoerde correspondentie aangaande vleestaks in de periode 1 januari 2017 tot 11 april 2022. Het verzoek is op 11 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 31 januari 2024 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herziening besluit op Woo-verzoek over dieraantallen op adressen in Anjum, Houwerzijl en Kloosterburen

  Herziening van het besluit op een verzoek om informatie over de dieraantallen en de typen stallen vanaf 1989 voor de adressen Skanserwei 22 in Anjum, Vliedorpsterweg 4 in Houwerzijl en Dijksterweg 23 in Kloosterburen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over landbouwtellingen (meitellingen) in Loosdrecht

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de landbouwtellingen (meitellingen), gecombineerde opgaven en het aantal geregistreerde dieren uit het I&R-systeem op elke eerste dag van de maand over het bedrijf gevestigd op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 6 te Loosdrecht. Specifiek, de periode 1 mei 2007 tot en met 1 september 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over voortgang aanpak piekbelasting, reactie op bericht en monitoringrapportage

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de voortgang aanpak piekbelasting, reactie op bericht 'Uitkopen piekbelasters leidt tot zeer bescheiden stikstofwinst' en de rapportage 'Publicatie monitoringrapportage stikstofreductie op Natura 2000-gebieden 2023'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Chinchilla lanigera (knaagdier)

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten, (veterinaire) rapportages, publicaties enzovoort over de Chinchilla lanigera (knaagdier). Specifiek, de periode 1 januari 2009 tot en met 1 juli 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over een specifieke hondenhandelaar

  Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke hondenhandelaar. Dit verzoek gaat over de periode van 1 januari 2023 tot en met 29 januari 2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over inspecties van de NVWA bij een pluimveeslachterij

  Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over inspectierapporten en andere controles en bezoeken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij in de periode van 1 december 2023 tot en met 31 december 2023. En daarnaast het totaal aantal geslachte eenden over het jaar 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op