Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
 • Convenant Veilig Uitgaan Binnenstad Utrecht

  Het convenant Veilig Uitgaan heeft tot doel het uitgaansklimaat in de binnenstad van Utrecht veilig te houden en indien nodig te verbeteren. Overlast en geweld als gevolg van het uitgaansleven worden zoveel mogelijk voorkomen. Dit realiseren we door een gezamenlijke aanpak. Het uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de convenantpartners en de bereidheid om elkaar te ondersteunen waar dat bijdraagt aan de veiligheid van het uitgaansleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Addendum Transitieafspraken

  Aanvulling op de afspraken tussen de minister van Veiligheid en Justitie, het Korpsbeheerdersberaad en de voorzitter van het College van procureurs-generaal ten behoeve van de transitie naar een nationale politie op 22 februari 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hennepconvenant Midden-Nederland

  De convenantpartners wensen op te treden en maatregelen te nemen tegen de ongewenste ontwikkeling die gepaard gaat met hennepcriminaliteit. Een integrale aanpak biedt - doordat over en weer gebruik kan worden gemaakt van de bij de convenantpartners aanwezige specifieke deskundigheid, informatie en ervaring - goede perspectieven voor het bereiken van het door convenantpartners gewenste rendement en de geformuleerde doelstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Veiligheid in en om de school

  Doel: - Het creëren van een veilig klimaat in en om school - Het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en criminaliteit - Zorgwekkend gedrag van leerlingen in een vroeg stadium signaleren en tegengaan. Waaronder ook signalen van radicalisering en deze volgens het stroomschema opschalen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtarrangement Stationsgebied Utrecht 2016-2021

  De doelstelling van dit Toezichtarrangement is het leveren van een bijdragen aan de feitelijke én beleefde veiligheid en leefbaarheid in het stationsgebied Utrecht door het streven naar optimale samenwerking tussen de deelnemende partijen in fysiek toezicht en cameratoezicht. Door werkzaamheden op elkaar af te stemmen en door ervaringen en gebiedskennis met elkaar te delen is het toezicht op dit gebied op elkaar afgestemd en dragen alle partijen gezamenlijk bij aan de kwaliteit van dit toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruikers- en verwerkingsovereenkomst pilot “voorspellen woninginbraak”

  Het doel van de pilot is om inzichtelijk te krijgen welke factoren belangrijk zijn bij het voorspellen van het risico op woninginbraak en het ontwikkelen van een daadwerkelijk voorspellend model.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Veilige Publieke Taak Noord-Holland

  Convenant voor de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Ondertekend op 15 april 2013 door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en commissaris van de Koningin in Noord-Holland, J.W. Remkes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant VPT Provincie Limburg

  Convenant voor de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak, dat minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Limburg op 7 mei 2012 tekenden

  Bekijk document gepubliceerd op