Zoekresultaten  1-20 van de 32.534 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Onbekend themaverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over handhaving smaakjesverbod vapes

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de uitzending ‘Vape-industrie heeft lak aan overheid’ van 23 januari 2024. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) heeft de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over wachtlijst transportcapaciteit elektriciteitsnet

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de wachtlijst van aanvragen voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft deze vragen gesteld.

 • Toespraak minister-president bij herdenking Dries van Agt in Tweede Kamer

  Minister-president Mark Rutte hield een toespraak bij de herdenking van oud-premier Dries van Agt in de Tweede Kamer. Oud-premier Van Agt is op 5 februari 2024 overleden.

 • Antwoorden op Kamervragen over airdropping boven Gaza

  Minister Bruins Slot (BZ), minister Ollongren (Defensie) en minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geven antwoord op vragen over een airdropping boven Gaza. Het Tweede Kamerlid De Roon (PVV) heeft de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie over handelwijze Hollandse Energie Maatschappij (HEM)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie over handelwijze Hollandse Energie Maatschappij (HEM)

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de door de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat verzochte reactie op de door haar op 10 december 2023 ontvangen brief “Reactie over handelwijze Hollandse Energie Maatschappij (HEM)” van A. van A. te Heemstede..

 • Beslisnota bij antwoorden Kamervragen ‘zorgvacuüm’

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht over ‘zorgvacuüm’

  Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht “Tom Klaassen belandde in een ‘zorgvacuüm’ en stierf terwijl nog overlegd werd wie hem moest helpen”. De Tweede Kamerleden Dijk (SP) en Westerveld (GroenLinks-PvdA) hebben deze vragen gesteld.

 • Afwijzend besluit inzake ufo's

  De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 februari 2024 een afwijzend besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op UFO’s, UAP’s, Buitenaards leven en Buitenaardse Technologie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij reactie over berichtgeving ministerie van VWS

  Minister Helder (VWS) biedt de Tweede Kamer haar reactie op de verzoeken van de vaste commissie van VWS van zowel 17 januari 2024 (bericht vertrek hoogste ambtenaar ministerie; kenmerk 2024Z00446) als 14 februari 2024 (Verzoek om een reactie op het recente bericht 'Giftige werksfeer bij ministerie VWS', FNV luidt noodklok; kenmerk 2024Z02422) aan.

 • Toespraak minister-president bij herdenking Dries van Agt in Eerste Kamer

  Minister-president Mark Rutte hield een toespraak bij de herdenking van oud-premier Dries van Agt in de Eerste Kamer. Oud-premier Van Agt is op 5 februari 2024 overleden.

 • Beantwoording vragen over BNC-fiche ComPAct

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) beantwoordt vragen over het fiche over de Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct). Het fiche is van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). De vragen zijn van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

 • Uitstelbrief op Kamervragen over kwetsbare dakloze EU-burgers

  Minister Van Gennip (SZW) meldt dat de antwoorden op de Kamervragen over kwetsbare dakloze EU-burgers later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Bontenbal, Inge van Dijk (beide CDA) en Koekkoek (Volt) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda formele Raad WSB 11-12 maart 2024

  Minister Van Gennip (SZW) beschrijft de onderwerpen die op de agenda staan van de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) op 11 en 12 maart 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief agenda formele Raad WSB 11-12 maart 2024

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 11-12 maart 2024. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • Kamerbrief uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018

  Minister Van Weyenberg (Financiën) informeert de Tweede Kamer over het uitstellen van de evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren 2018 met 2 jaar.

 • Uitstelbrief reactie op artikel over bedreiging nationale veiligheid door online advertentie-industrie

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) meldt dat de kabinetsreactie op het bericht ‘De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid’ later komt dan gebruikelijk.

 • Inventarislijst bij besluit op Woo-verzoek over de afhandeling van een aangifte

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurkosten IenW januari 2024

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording nadere Kamervragen over herfinanciering liquiditeitssteun Aruba

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt antwoorden op vragen over herfinanciering liquiditeitssteun Aruba. De vragen gaan in op antwoorden van 12 december 2023, en op de brief van de minister-president van Aruba van december 2023 aan de Eerste Kamer. De vragen zijn van de fracties van GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, PvdD en Volt van de Eerste Kamer.