Zoekresultaten  1-50 van de 1.411 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
 • Nieuw vandaag

  Beantwoording Kamervragen over het weigeren van een journalist die het lijden van dieren bij ‘ruimingen’ in beeld wil brengen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Handhavingsstrategie 2023 Dienst Toeslagen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief Handhavingsstrategie Dienst Toeslagen 2023

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) biedt de Tweede Kamer de Handhavingsstrategie van de Dienst Toeslagen aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Voortgang en voortzetting versterkte handhavingsstrategie mest

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beantwoording Kamervragen over de Voorjaarsbesluitvorming Klimaat

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over hernieuwde Rijksbrede strategie effectieve aanpak desinformatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Uitvoeringstoets wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  De Belastingdienst heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Ramingstoelichting Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) met certificering Centraal Planbureau

  Toelichting op de raming van het budgettaire effect van het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Memorie van toelichting wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  Toelichting op het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  Voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Nader rapport wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van wet houdende Invoering van de Wet minimumbelasting 2024 en enkele wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022, tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek inzake het rapport Commisie onderzoek interlandelijke adoptie - Bijlage Inventarislijst + stukken Deel 1

  Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 16 mei 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek inzake het rapport Commisie onderzoek interlandelijke adoptie - Bijlage Inventarislijst + stukken Deel 4

  Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 16 mei 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek inzake het rapport Commisie onderzoek interlandelijke adoptie - Bijlage Inventarislijst + stukken Deel 2

  Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 16 mei 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek inzake het rapport Commisie onderzoek interlandelijke adoptie - Besluit Woo-verzoek inzake het rapport Commisie onderzoek interlandelijke adoptie

  Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 16 mei 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek inzake het rapport Commisie onderzoek interlandelijke adoptie

  Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 16 mei 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek inzake het rapport Commisie onderzoek interlandelijke adoptie - Bijlage Inventarislijst + stukken Deel 3

  Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 16 mei 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Jaarbericht 2022 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

  De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur doet verslag van de werkzaamheden in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief Jaarbericht 2022 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het jaarbericht over 2022 van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Ook deelt de minister enkele hoofdpunten uit het jaarbericht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbieding meicirculaire 2023 gemeentefonds en provinciefonds

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds en het provinciefonds naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbieding meicirculaire 2023 gemeentefonds en provinciefonds

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds en het provinciefonds naar de Tweede Kamer.

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over fiscale maatregelen voor de glastuinbouw

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over de fiscale maatregelen voor de glastuinbouw. De Tweede Kamerleden Bontenbal, Boswijk en Inge van Dijk (allen CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over fiscale maatregelen voor de glastuinbouw

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt zijn antwoorden op vragen over de fiscale maatregelen voor de glastuinbouw. De Tweede Kamerleden Bontenbal, Boswijk en Inge van Dijk (allen CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over 5e rapportage staatsagent KLM

  Minister Kaag (Financiën) en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) informeren de Tweede Kamer over de 5e periodieke rapportage van de staatsagent KLM. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op nadere Kamervragen over uitwerking coalitieafspraken kernenergie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op nadere vragen over de nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord over kernenergie. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk en de leden van de PvdD hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontvangen brief betreffende Voortgang werken met en als zelfstandige(n)

  Minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geven antwoord op vragen over een brief betreffende de Voortgang werken met en als zelfstandige(n) van 16 december 2022. De vaste commissie voor SZW heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontvangen brief betreffende Voortgang werken met en als zelfstandige(n)

  Minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) bieden de antwoorden aan op vragen over een brief betreffende de Voortgang werken met en als zelfstandige(n) van 16 december 2022. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief inzake Aanvullende geannoteerde agenda voor de Europese Politieke Gemeenschap Top op 1 juni 2023

  Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief inzake Uitstel beantwoording vragen over bepalingen ten tijde van het afsluiten van het Non-Proliferatieverdrag over het delen van kernwapens

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over voornemen tot het sluiten van 4 uitvoeringsverdragen over Benelux politiesamenwerking

  Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over het sluiten van 4 uitvoeringsverdragen over politiesamenwerking in de Benelux (Nederland, België en Luxemburg). Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief over Looptijd subsidieregeling intergenerationeel wonen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief inzake Toestemming voor deelname van ambtenaren aan technische briefing over de mid term review van het Meerjarig Financieel Kader

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief inzake Toestemming voor deelname van ambtenaren aan technische briefing over de mid-term review van het Meerjarig Financieel Kader

  Kamerbrief inzake Toestemming voor deelname van ambtenaren aan technische briefing over de mid-term review van het Meerjarig Financieel Kader. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen tot het sluiten van 4 uitvoeringsverdragen over Benelux politiesamenwerking

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanvullende Geannoteerde agenda voor de Europese Politieke Gemeenschap Top op 1 juni 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief inzake Uitstel beantwoording vragen over bepalingen ten tijde van het afsluiten van het Non-Proliferatieverdrag over het delen van kernwapens

  Beslisnota bij Kamerbrief inzake Uitstel beantwoording vragen over bepalingen ten tijde van het afsluiten van het Non-Proliferatieverdrag over het delen van kernwapens. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief inzake Aanvullende geannoteerde agenda voor de Europese Politieke Gemeenschap Top op 1 juni 2023

  Beslisnota bij Kamerbrief inzake Aanvullende geannoteerde agenda voor de Europese Politieke Gemeenschap Top op 1 juni 2023. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Concept - Subsidieregeling intergenerationeel wonen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over looptijd subsidieregeling intergenerationeel wonen

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer de concept looptijd subsidieregeling intergenerationeel wonen aan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2028, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Participatie 2023-2028, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2025, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Meicirculaire gemeentefonds 2023 - MO model 2022-2028, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Beschermd Wonen 2023-2028, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Vo-model 2022-2028, Mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2026, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Rekenmodel meicirculaire 2023 – in constante prijzen

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2027, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Maatstaf medicijngebruik met drempel

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Meicirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2024, mei 2023

  De meicirculaire 2023 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.              

  Bekijk document gepubliceerd op