Zoekresultaten  1-10 van de 607 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Thema: Onbekend themaverwijder
 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over KNMG-gedragscode

  Minister Dijkstra (Medische Zorg) geeft antwoord op vragen over de gedragscode van de KNMG. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft deze vragen gesteld.

 • Nieuw vandaag

  Nota naar aanleiding van het tweede verslag over de Tijdelijke wet cyberonderzoeken

  Nota naar aanleiding van het tweede verslag over de Tijdelijke wet cyberonderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het tweede verslag over de Tijdelijke wet cyberonderzoeken

  Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het tweede verslag over de Tijdelijke wet cyberonderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen.

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief bij landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo 2023

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2023. Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 • Nieuw vandaag

  Documenten bij besluit Woo-verzoeken radarstation Herwijnen

  Openbaar gemaakte documenten na 2 verzoeken om informatie over de voorgenomen plaatsing van het militaire radarstation in Herwijnen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo). Let op: dit bestand is 291 MB groot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Lijst van documenten bij besluit Woo-verzoeken radarstation Herwijnen

  Lijst van documenten bij het besluit op 2 verzoeken om informatie over de voorgenomen plaatsing van het militaire radarstation in Herwijnen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Opgave per ecosysteem

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoeken militair radarstation Herwijnen

  Besluit op 2 verzoeken om informatie over de voorgenomen plaatsing van het militaire radarstation in Herwijnen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief met Impact Assessment Natuurherstelverordening

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de Impact Assessment Natuurherstelverordening.

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief nader advies vitamine K-prik pasgeborenen

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) meldt de Tweede Kamer dat hij de Gezondheidsraad gaat vragen om een actualisering van het advies uit 2017 over vitamine K bij pasgeborenen. Het intramusculair toedienen van vitamine K bij pasgeborenen via een injectie begint daarom niet op 1 januari 2025.