Zoekresultaten  1-50 van de 117 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Vergunningverwijder
 • Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (december 2022)

  Op deze lijst staan veehouderijbedrijven die een overschrijding van 1 of meer van de grenswaarden voor fijn stof (dreigen te) veroorzaken. Bij fijn stof gaat het om PM10. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht vergunningen in het kader van de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)

  Overzicht van alle ziekenhuizen en klinieken met een vergunning in het kader van de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunning burgermedegebruik Eindhoven Airport 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (december 2021)

  Op deze lijst staan veehouderijbedrijven die een overschrijding van 1 of meer van de grenswaarden voor fijn stof (dreigen te) veroorzaken. Bij fijn stof gaat het om PM10. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CITES vergunning uitvoer walrussen en dolfijn

  Vergunning van het Dolfinarium voor de uitvoer van walrussen en een dolfijn naar China.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking vergunningverlening Wet op het bevolkingsonderzoek voor een amendement op De Maastricht Studie voor een tweede meetronde (wave 2)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking vergunningverlening wetenschappelijk onderzoek naar eerste trimester SEO: IMITAS-studie

  Beschikking van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juli 2021 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor het landelijk wetenschappelijk onderzoek naar het eerste trimester SEO: de IMITAS-studie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CITES vergunning uitvoer dolfijnen

  Vergunning van het Dolfinarium voor de uitvoer van dolfijnen naar China.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (december 2020)

  Op deze lijst staan veehouderijbedrijven die een overschrijding van 1 of meer van de grenswaarden voor fijn stof (dreigen te) veroorzaken. Bij fijn stof gaat het om PM10. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking vergunningsverlening van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor het opleiden van echoscopisten voor het eerstetrimester-SEO bij zwangeren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (april 2020)

  Op deze lijst staan veehouderijbedrijven die een overschrijding van 1 of meer van de grenswaarden voor fijn stof (dreigen te) veroorzaken. Bij fijn stof gaat het om PM10. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (december 2019)

  Op deze lijst staan veehouderijbedrijven die een overschrijding van 1 of meer van de grenswaarden voor fijn stof (dreigen te) veroorzaken. Bij fijn stof gaat het om PM10. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit maatwerk na beslissing op bezwaar

  Besluit maatwerk na beslissing op bezwaar. Bekend bij ODMH onder zaaknummer 2020212333 en documentnummer 2020237705.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking Wbo-vergunning voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar tuberculose

  Beschikking van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar tuberculose

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking Wbo-vergunning voor de prenatale screening naar down- patau- en edwardssydroom ) en de 20 wekenecho naar neuraalbuisdefecten

  Beschikking van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor de prenatale screening naar down- patau- en edwardssydroom (trisomie 21, 13 en 18) en de 20 wekenecho (of structureel echoscopisch onderzoek, SEO) naar neuraalbuisdefecten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren december 2015

  Op deze lijsten zijn inrichtingen opgenomen, waarvoor bij de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is gebleken dat ze een overschrijding veroorzaken of dreigen te veroorzaken van één of meer van de grenswaarden voor fijn stof (PM10).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verlenging WBO vergunning baarmoederhalskanker

  Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 15 december 2015 houdende verlenging van de vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

  Beschikking houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor een onderzoek naar de toevoeging van risicostratificatie op basis van familiair risico op darmkanker aan het huidige bevolkingsonderzoek naar darmkanker

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpvergunning NRG Petten voor afvoer radioactief afval

  Ontwerp van de vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew) aan de Nuclear Research and consultancy Group (NRG) in Petten voor de aangevraagde wijzigingen in de afvoer van radioactief afval.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Revisievergunning COVRA

  Besluit kernenergiewetvergunning verleend aan COVRA N.V.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Buitengebruikstelling en ontmanteling Lage Fluxreactor te Petten

  De minister van Economische Zaken heeft via een vergunningwijziging toestemming verleend voor de buitengebruikstelling en ontmanteling van de Lage Fluxreactor van de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. te Petten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervallen vergunning PCI Gelre ziekenhuizen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpvergunning uitbreiding COVRA

  Ontwerp van de Kernenergiewetvergunning voor de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V. (COVRA) ten behoeve van de uitbreiding van het Hoog radioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw (HABOG), wijziging van de locatie van het 2e opslaggebouw voor verarmd uranium (VOG2) en revisie van de Kernenergiewetvergunning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (december 2018)

  Op deze lijst staan veehouderijbedrijven die een overschrijding van 1 of meer van de grenswaarden voor fijn stof (dreigen te) veroorzaken. Bij fijn stof gaat het om PM10. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij kernenergiedeel aanvraag uitbreiding Kew-vergunning TU Delft: huidige Kernenergiewetvergunning RID

  Tekst van de huidige Kernenergiewetvergunning van het Reactor Instituut Delft (RID). Dit is een bijlage bij het kernenergiedeel van de aanvraag van de Technische Universiteit Delft (TUD) om wijziging van hun Kernenergiewetvergunning in verband met de bouw van het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WBMV-vergunning protonentherapie HollandPTC

  Besluit op de aanvraag van HollandPTC om een vergunning op basis van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV) voor protonentherapie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunning voor de uitvoering van een studie naar darmkankerscreening

  Aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en het Amsterdam Medisch Centrum te Amsterdam wordt tot 1 januari 2019 vergunning verleend voor uitvoering van een studie naar darmkankerscreening. Het gaat om de voortzetting van een proefbevolkingsonderzoek ter voorbereiding van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker en de vergelijking van twee iFOBTs binnen het proefbevolkingsonderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren

  De bekendmaking van de lijst met inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (veehouderijbedrijven), waarvan bij de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit op basis van de rapportage bedoeld in artikel 5.14 van de Wet milieubeheer en de beoordeling van de luchtkwaliteit bedoeld in artikel 5.20, eerste lid, van de Wet milieubeheer is gebleken dat ze een overschrijding veroorzaken of dreigen te veroorzaken van een of meer van de grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving ontwerpbesluit verlenging bedrijfsduur kerncentrale Borssele

  De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie laat via deze openbare kennisgeving weten dat hij de kerncentrale Borssele wil toestaan tot en met 2033 open te blijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve beschikking aanpassing vergunning NRG

  Definitieve beschikking van de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie om de vergunningvoorschriften van NRG in Petten aan te passen. De vergunningwijziging is nodig om hoogradioactief afval, dat is opgeslagen in de zogeheten Waste Storage Facility (WSF), zo spoedig mogelijk af te voeren naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Borsele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving definitief besluit aanpassing vergunning NRG i.v.m. afvoer radioactief afval

  Openbare kennisgeving van een definitieve beschikking van de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie om de vergunningvoorschriften van NRG in Petten aan te passen. De vergunningwijziging is nodig om hoogradioactief afval, dat is opgeslagen in de zogeheten Waste Storage Facility (WSF), zo spoedig mogelijk af te voeren naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Borsele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunning realisatie extra gebouw en hal Urenco

  Op 10 augustus 2012 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie een vergunning verleend aan Urenco voor de realisatie van een extra gebouw en hal op het bedrijfsterrein in Almelo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunningaanvraag NRG voor tijdelijke opslag van hoogverrijkt uranium LFR in de HFR (deel 1)

  NRG in Petten vraagt vergunning aan om hoogverrijkte splijtstofelementen van de Lage Flux Reactor tijdelijk op te slaan in het opslagbassin van de Hoge Flux Reactor. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunningaanvraag NRG voor tijdelijke opslag van hoogverrijkt uranium LFR in de HFR (deel 2)

  NRG in Petten vraagt vergunning aan om hoogverrijkte splijtstofelementen van de Lage Flux Reactor tijdelijk op te slaan in het opslagbassin van de Hoge Flux Reactor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mededeling plannen voor ontmanteling Lage Flux Reactor

  Op 15 juni 2012 heeft NRG in Petten via een mededeling voor de milieueffectraportage de minister van EL&I op de hoogte gesteld van de plannen om de Lage Flux Reactor (LFR) buiten gebruik te stellen en te ontmantelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving informatiebijeenkomst over plannen Covra

  Openbare kennisgeving van een informatiebijeenkomst op 15 maart 2012 in Heinkenszand, waar belangstellenden worden geïnformeerd over de plannen van Covra tot uitbreiding van het Hoog Radioactief Afval Gebouw (HABOG) en de realisatie van een Verarmd Uranium Opslag Gebouw (VOG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Basisdocument 10EVA13. Toetsingskader en plan van aanpak van de 3e 10-jaarlijkse evaluatie

  Dit basisdocument bevat het plan van aanpak en het toetstingskader voor 3e 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie van de kerncentrale Borssele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking uitbreiding productiecapaciteit Urenco

  Vergunning verleend aan Urenco Nederland om de capaciteit van de Almelose verrijkingsfabriek te verhogen van 4950 tSW per jaar naar 6200 tSW per jaar. Ook is toestemming verleend voor verhoging van de opslagcapaciteit van UF6 en enkele andere infrastructurele wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbeschikking Urenco Nederland

  Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland bv voor de uitbreiding van de verrijkingscapaciteit en enkele andere wijzigingen in de installaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging vergunningsaanvraag Urenco en nadere toelichting

  Verzoek van Urenco Nederland bv om de aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning (COM/10/2459 d.d. 15 december 2010) op een punt te wijzigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving ontwerpbeschikking Urenco Nederland (Duits)

  De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft een ontwerpbeschikking op grond van de Kernenergiewet (Kew) opgesteld, omdat hij een vergunning wil verlenen aan Urenco Nederland BV voor de uitbreiding van de uraniumverrijkingscapaciteit naar 6.200 tSW per jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingsadvies over het milieueffectrapport inzake Urenco

  Toetsingsadvies over het milieueffectrapport inzake Urenco. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve beschikking brandstofdiversificatie NV EPZ

  Vergunning verleend aan NV EPZ ten behoeve van brandstofdiversificatie in Kernenergiecentrale Borssele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zienswijzen ontwerpbeschikking NV EPZ - Brandstofdiversificatie Kernenergiecentrale Borssele - deel 3 van 4

  Zienswijzen ontwerpbeschikking NV EPZ - Brandstofdiversificatie Kernenergiecentrale Borssele - deel 3 van 4

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zienswijzen ontwerpbeschikking NV EPZ - Brandstof diversificatie Kernenergiecentrale Borssele - deel 2 van 4

  Zienswijzen ontwerpbeschikking NV EPZ - Brandstof diversificatie Kernenergiecentrale Borssele - deel 2 van 4.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving definitieve beschikking NVP EPZ Brandstofdiversificatie in Kernenergiecentrale Borssele

  Kennisgeving van de vergunning verleend aan NV EPZ ten behoeve van brandstofdiversificatie in Kernenergiecentrale Borssele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zienswijzen ontwerpbeschikking NV EPZ - Brandstofdiversificatie Kernenergiecentrale Borssele - deel 4 van 4

  Zienswijzen ontwerpbeschikking NV EPZ - Brandstofdiversificatie Kernenergiecentrale Borssele - deel 4 van 4.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervoersconcessie Waddenveren West

  Definitef besluit tot verlening van de Vervoerconcessie Waddenveren Oost aan B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij voor het vervoer van en naar de eilanden Vlieland en Terschelling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervoersconcessie Waddenveren Oost

  Definitef besluit tot verlening van de Vervoerconcessie Waddenveren Oost aan Wagenborg Passagiersdiensten BV voor het vervoer van en naar de eilanden Ameland en Schiermonnikoog.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbare kennisgeving wijziging vergunning RID

  De minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie maakt bekend dat hij een vergunning heeft verleend aan de TU Delft voor het toepassen van radioactieve stoffen op dieren binnen het Reactor Instituut Delft.

  Bekijk document gepubliceerd op