Zoekresultaten  1-20 van de 77 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Vergunningverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Revisievergunning COVRA

  Besluit kernenergiewetvergunning verleend aan COVRA N.V.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Buitengebruikstelling en ontmanteling Lage Fluxreactor te Petten

  De minister van Economische Zaken heeft via een vergunningwijziging toestemming verleend voor de buitengebruikstelling en ontmanteling van de Lage Fluxreactor van de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. te Petten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpvergunning uitbreiding COVRA

  Ontwerp van de Kernenergiewetvergunning voor de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V. (COVRA) ten behoeve van de uitbreiding van het Hoog radioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw (HABOG), wijziging van de locatie van het 2e opslaggebouw voor verarmd uranium (VOG2) en revisie van de Kernenergiewetvergunning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij kernenergiedeel aanvraag uitbreiding Kew-vergunning TU Delft: huidige Kernenergiewetvergunning RID

  Tekst van de huidige Kernenergiewetvergunning van het Reactor Instituut Delft (RID). Dit is een bijlage bij het kernenergiedeel van de aanvraag van de Technische Universiteit Delft (TUD) om wijziging van hun Kernenergiewetvergunning in verband met de bouw van het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WBMV-vergunning protonentherapie HollandPTC

  Besluit op de aanvraag van HollandPTC om een vergunning op basis van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV) voor protonentherapie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving ontwerpbesluit verlenging bedrijfsduur kerncentrale Borssele

  De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie laat via deze openbare kennisgeving weten dat hij de kerncentrale Borssele wil toestaan tot en met 2033 open te blijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve beschikking aanpassing vergunning NRG

  Definitieve beschikking van de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie om de vergunningvoorschriften van NRG in Petten aan te passen. De vergunningwijziging is nodig om hoogradioactief afval, dat is opgeslagen in de zogeheten Waste Storage Facility (WSF), zo spoedig mogelijk af te voeren naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Borsele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving definitief besluit aanpassing vergunning NRG i.v.m. afvoer radioactief afval

  Openbare kennisgeving van een definitieve beschikking van de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie om de vergunningvoorschriften van NRG in Petten aan te passen. De vergunningwijziging is nodig om hoogradioactief afval, dat is opgeslagen in de zogeheten Waste Storage Facility (WSF), zo spoedig mogelijk af te voeren naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Borsele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunning realisatie extra gebouw en hal Urenco

  Op 10 augustus 2012 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie een vergunning verleend aan Urenco voor de realisatie van een extra gebouw en hal op het bedrijfsterrein in Almelo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunningaanvraag NRG voor tijdelijke opslag van hoogverrijkt uranium LFR in de HFR (deel 1)

  NRG in Petten vraagt vergunning aan om hoogverrijkte splijtstofelementen van de Lage Flux Reactor tijdelijk op te slaan in het opslagbassin van de Hoge Flux Reactor. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunningaanvraag NRG voor tijdelijke opslag van hoogverrijkt uranium LFR in de HFR (deel 2)

  NRG in Petten vraagt vergunning aan om hoogverrijkte splijtstofelementen van de Lage Flux Reactor tijdelijk op te slaan in het opslagbassin van de Hoge Flux Reactor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mededeling plannen voor ontmanteling Lage Flux Reactor

  Op 15 juni 2012 heeft NRG in Petten via een mededeling voor de milieueffectraportage de minister van EL&I op de hoogte gesteld van de plannen om de Lage Flux Reactor (LFR) buiten gebruik te stellen en te ontmantelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving informatiebijeenkomst over plannen Covra

  Openbare kennisgeving van een informatiebijeenkomst op 15 maart 2012 in Heinkenszand, waar belangstellenden worden geïnformeerd over de plannen van Covra tot uitbreiding van het Hoog Radioactief Afval Gebouw (HABOG) en de realisatie van een Verarmd Uranium Opslag Gebouw (VOG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Basisdocument 10EVA13. Toetsingskader en plan van aanpak van de 3e 10-jaarlijkse evaluatie

  Dit basisdocument bevat het plan van aanpak en het toetstingskader voor 3e 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie van de kerncentrale Borssele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking uitbreiding productiecapaciteit Urenco

  Vergunning verleend aan Urenco Nederland om de capaciteit van de Almelose verrijkingsfabriek te verhogen van 4950 tSW per jaar naar 6200 tSW per jaar. Ook is toestemming verleend voor verhoging van de opslagcapaciteit van UF6 en enkele andere infrastructurele wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbeschikking Urenco Nederland

  Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland bv voor de uitbreiding van de verrijkingscapaciteit en enkele andere wijzigingen in de installaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging vergunningsaanvraag Urenco en nadere toelichting

  Verzoek van Urenco Nederland bv om de aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning (COM/10/2459 d.d. 15 december 2010) op een punt te wijzigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving ontwerpbeschikking Urenco Nederland (Duits)

  De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft een ontwerpbeschikking op grond van de Kernenergiewet (Kew) opgesteld, omdat hij een vergunning wil verlenen aan Urenco Nederland BV voor de uitbreiding van de uraniumverrijkingscapaciteit naar 6.200 tSW per jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingsadvies over het milieueffectrapport inzake Urenco

  Toetsingsadvies over het milieueffectrapport inzake Urenco. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve beschikking brandstofdiversificatie NV EPZ

  Vergunning verleend aan NV EPZ ten behoeve van brandstofdiversificatie in Kernenergiecentrale Borssele.

  Bekijk document gepubliceerd op