Zoekresultaten  1-50 van de 77 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Vergunningverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Revisievergunning COVRA

  Besluit kernenergiewetvergunning verleend aan COVRA N.V.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Buitengebruikstelling en ontmanteling Lage Fluxreactor te Petten

  De minister van Economische Zaken heeft via een vergunningwijziging toestemming verleend voor de buitengebruikstelling en ontmanteling van de Lage Fluxreactor van de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. te Petten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpvergunning uitbreiding COVRA

  Ontwerp van de Kernenergiewetvergunning voor de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V. (COVRA) ten behoeve van de uitbreiding van het Hoog radioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw (HABOG), wijziging van de locatie van het 2e opslaggebouw voor verarmd uranium (VOG2) en revisie van de Kernenergiewetvergunning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij kernenergiedeel aanvraag uitbreiding Kew-vergunning TU Delft: huidige Kernenergiewetvergunning RID

  Tekst van de huidige Kernenergiewetvergunning van het Reactor Instituut Delft (RID). Dit is een bijlage bij het kernenergiedeel van de aanvraag van de Technische Universiteit Delft (TUD) om wijziging van hun Kernenergiewetvergunning in verband met de bouw van het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WBMV-vergunning protonentherapie HollandPTC

  Besluit op de aanvraag van HollandPTC om een vergunning op basis van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV) voor protonentherapie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij kernenergiedeel aanvraag uitbreiding Kew-vergunning TU Delft: omgevingsvergunning HollandPTC

  Besluit van de gemeente Delft op de aanvraag van een omgevingsvergunning door de Technische Universiteit Delft (TUD). Dit is een bijlage bij het kernenergiedeel van de aanvraag van de TUD om wijziging van hun Kernenergiewetvergunning in verband met de bouw van het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunning Nuclear Research and consultancy Group (NRG) V.O.F. te Petten

  Op 27 augustus 2013 is een Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG V.O.F. in verband met de verplaatsing van het uitstroompunt van de secundaire koelwaterleiding van de Hoge Flux Reactor in de Noordzee. Van 28 augustus 2013 tot en met 8 oktober 2013 kan door belanghebbenden bezwaar tegen de vergunning worden gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving ontwerpbesluit verlenging bedrijfsduur kerncentrale Borssele

  De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie laat via deze openbare kennisgeving weten dat hij de kerncentrale Borssele wil toestaan tot en met 2033 open te blijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve beschikking aanpassing vergunning NRG

  Definitieve beschikking van de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie om de vergunningvoorschriften van NRG in Petten aan te passen. De vergunningwijziging is nodig om hoogradioactief afval, dat is opgeslagen in de zogeheten Waste Storage Facility (WSF), zo spoedig mogelijk af te voeren naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Borsele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving definitief besluit aanpassing vergunning NRG i.v.m. afvoer radioactief afval

  Openbare kennisgeving van een definitieve beschikking van de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie om de vergunningvoorschriften van NRG in Petten aan te passen. De vergunningwijziging is nodig om hoogradioactief afval, dat is opgeslagen in de zogeheten Waste Storage Facility (WSF), zo spoedig mogelijk af te voeren naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Borsele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunning realisatie extra gebouw en hal Urenco

  Op 10 augustus 2012 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie een vergunning verleend aan Urenco voor de realisatie van een extra gebouw en hal op het bedrijfsterrein in Almelo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving mededeling m.e.r. OYSTER Reactor Instituut Delft

  Openbare kennisgeving van de mededeling m.e.r. van het project OYSTER Reactor Instituut Delft, die de minister van Economische Zaken op 1 mei 2013 van de Technische Universiteit Delft heeft ontvangen. Via deze aanmeldingsnotitie laat Reactor Instituut Delft weten dat het plannen heeft om de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) te moderniseren en het vermogen ervan te verhogen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunningaanvraag NRG voor tijdelijke opslag van hoogverrijkt uranium LFR in de HFR (deel 1)

  NRG in Petten vraagt vergunning aan om hoogverrijkte splijtstofelementen van de Lage Flux Reactor tijdelijk op te slaan in het opslagbassin van de Hoge Flux Reactor. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunningaanvraag NRG voor tijdelijke opslag van hoogverrijkt uranium LFR in de HFR (deel 2)

  NRG in Petten vraagt vergunning aan om hoogverrijkte splijtstofelementen van de Lage Flux Reactor tijdelijk op te slaan in het opslagbassin van de Hoge Flux Reactor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mededeling plannen voor ontmanteling Lage Flux Reactor

  Op 15 juni 2012 heeft NRG in Petten via een mededeling voor de milieueffectraportage de minister van EL&I op de hoogte gesteld van de plannen om de Lage Flux Reactor (LFR) buiten gebruik te stellen en te ontmantelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving definitieve vergunning verlenging ontwerpbedrijfsduur KCB

  Openbare kennisgeving van het definitieve besluit van de minister van Economische Zaken om de zogeheten ontwerpbedrijfsduur van de kerncentrale Borssele (KCB) te verlengen. Dit besluit maakt het mogelijk dat de KCB tot en met 2033 in bedrijf kan blijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve beschikking verlenging ontwerpbedrijfsduur Kerncentrale Borssele

  Met deze vergunningwijziging geeft de minister van Economische Zaken toestemming voor verlenging van de zogeheten ontwerpbedrijfsduur van de Kerncentrale Borssele (KCB). Dit besluit maakt het mogelijk dat de KCB tot en met 2033 in bedrijf kan blijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving aantal wijzigingen Hoge Flux Reactor NRG

  Openbare kennisgeving van het besluit van de minister van Economische Zaken om de Kernenergiewetvergunning van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG) voor de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten te wijzigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving informatiebijeenkomst over plannen Covra

  Openbare kennisgeving van een informatiebijeenkomst op 15 maart 2012 in Heinkenszand, waar belangstellenden worden geïnformeerd over de plannen van Covra tot uitbreiding van het Hoog Radioactief Afval Gebouw (HABOG) en de realisatie van een Verarmd Uranium Opslag Gebouw (VOG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Basisdocument 10EVA13. Toetsingskader en plan van aanpak van de 3e 10-jaarlijkse evaluatie

  Dit basisdocument bevat het plan van aanpak en het toetstingskader voor 3e 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie van de kerncentrale Borssele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvraag wijziging Kernenergiewetvergunning Hoge Flux Reactor in Petten

  De Nuclear Research and consultancy Group (NRG) heeft op 15 oktober 2012 een wijziging van haar Kernenergiewetvergunning aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking uitbreiding productiecapaciteit Urenco

  Vergunning verleend aan Urenco Nederland om de capaciteit van de Almelose verrijkingsfabriek te verhogen van 4950 tSW per jaar naar 6200 tSW per jaar. Ook is toestemming verleend voor verhoging van de opslagcapaciteit van UF6 en enkele andere infrastructurele wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunningaanvraag EPZ voor verlenging bedrijfsduur kerncentrale Borssele

  Officiële aanvraag door de Elektriciteits-produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning voor de kerncentrale Borssele. De vergunningwijziging moet het mogelijk maken de bedrijfsduur van de kerncentrale te verlengen met 20 jaar tot en met 2033.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving realisatie extra gebouw en hal Urenco

  Openbare kennisgeving van de vergunning die de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie op 10 augustus 2012 aan Urenco heeft verleend voor de realisatie van een extra gebouw en hal op het bedrijfsterrein in Almelo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbare kennisgeving van de plannen van NRG om de Lage Flux Reactor te ontmantelen

  Openbare kennisgeving van de plannen van NRG in Petten om de Lage Flux Reactor (LFR) buiten gebruik te stellen en te ontmantelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving vergunningverlening aan NRG

  De minister van EL&I laat via deze openbare kennisgeving weten dat NRG in Petten toestemming krijgt om hoogverrijkte splijtstofelementen van de Lage Flux Reactor tijdelijk op te slaan in het opslagbassin van de Hoge Flux Reactor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbeschikking Urenco Nederland

  Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland bv voor de uitbreiding van de verrijkingscapaciteit en enkele andere wijzigingen in de installaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging vergunningsaanvraag Urenco en nadere toelichting

  Verzoek van Urenco Nederland bv om de aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning (COM/10/2459 d.d. 15 december 2010) op een punt te wijzigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving ontwerpbeschikking Urenco Nederland (Duits)

  De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft een ontwerpbeschikking op grond van de Kernenergiewet (Kew) opgesteld, omdat hij een vergunning wil verlenen aan Urenco Nederland BV voor de uitbreiding van de uraniumverrijkingscapaciteit naar 6.200 tSW per jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingsadvies over het milieueffectrapport inzake Urenco

  Toetsingsadvies over het milieueffectrapport inzake Urenco. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve beschikking brandstofdiversificatie NV EPZ

  Vergunning verleend aan NV EPZ ten behoeve van brandstofdiversificatie in Kernenergiecentrale Borssele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zienswijzen ontwerpbeschikking NV EPZ - Brandstofdiversificatie Kernenergiecentrale Borssele - deel 3 van 4

  Zienswijzen ontwerpbeschikking NV EPZ - Brandstofdiversificatie Kernenergiecentrale Borssele - deel 3 van 4

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zienswijzen ontwerpbeschikking NV EPZ - Brandstof diversificatie Kernenergiecentrale Borssele - deel 2 van 4

  Zienswijzen ontwerpbeschikking NV EPZ - Brandstof diversificatie Kernenergiecentrale Borssele - deel 2 van 4.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving definitieve beschikking NVP EPZ Brandstofdiversificatie in Kernenergiecentrale Borssele

  Kennisgeving van de vergunning verleend aan NV EPZ ten behoeve van brandstofdiversificatie in Kernenergiecentrale Borssele.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zienswijzen ontwerpbeschikking NV EPZ - Brandstofdiversificatie Kernenergiecentrale Borssele - deel 4 van 4

  Zienswijzen ontwerpbeschikking NV EPZ - Brandstofdiversificatie Kernenergiecentrale Borssele - deel 4 van 4.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbare kennisgeving wijziging vergunning RID

  De minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie maakt bekend dat hij een vergunning heeft verleend aan de TU Delft voor het toepassen van radioactieve stoffen op dieren binnen het Reactor Instituut Delft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rectificatie Kennisgeving Kernenergiewet 9 maart 2011

  Doordat de kennisgeving voor de ontwerpbeschikking brandstofdiversificatie in de Kerncentrale van Borssele pas op 28 maart  2011 in de Staatscourant heeft plaatsgevonden, is de inspraaktermijn verlengd tot en met 9 mei 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 6 bij de aanvraag tot vergunningwijziging Urenco

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbeschikking brandstofdiversificatie EPZ

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving vergunningaanvraag uitbreiding capaciteit Urenco

  Kennisgeving van de vergunningaanvraag van Urenco Nederland om de capaciteit van de Almelose verrijkingsfabriek te verhogen van 4950 tSW per jaar naar 6200 tSW per jaar.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpvergunning B voor het gebruik van frequentieruimte in de band 791 – 821 MHz en 832 – 862 MHz

  Ontwerpvergunning B voor het gebruik van frequentieruimte in de band 791 – 821 MHz en 832 – 862 MHz ten behoeve van het verzorgen van openbare elektronische communicatiediensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting ontwerpvergunningen 800, 900 en 1800 MHz-verdeling

  Toelichting ontwerpvergunningen 800, 900 en 1800 MHz-verdeling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpvergunning D voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1710-1780 MHz en 1805- 1875 MHz

  Ontwerpvergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1710-1780 MHz en 1805-1875 MHz ten behoeve van het verzorgen van openbare elektronische communicatiediensten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpvergunning G voor het gebruik van frequentieruimte in de band 2565-2615 MHz

  Ontwerpvergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 2565-2615 MHz voor het verzorgen van openbare elektronische communicatiediensten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving mededeling m.e.r. COVRA

  Openbare kennisgeving van de mededeling m.e.r. van de COVRA, die de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie op 19 december 2011 van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval heeft ontvangen. Via deze aanmeldingsnotitie laat COVRA weten dat het plannen heeft om de opslagcapaciteit voor hoogradioactief afval uit te breiden. Ook wil COVRA een nieuw opslaggebouw voor verarmd uranium realiseren op een andere locatie dan oorspronkelijk gepland. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zienswijze gemeente Den Haag wijziging vergunning RID

  Zienswijze van de gemeente Den Haag op de ontwerpbeschikking van de overheid om toestemming te geven aan het Reactor Instituut Delft voor het toedienen van radioactieve stoffen aan dieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage radionucliden-laboratorium

  Bijlage bij de ontwerpbeschikking van 20-12-2010. In deze bijlage worden de eisen beschreven die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming gelden. Daarnaast gelden de bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet voor het werken met stoffen in een laboratorium.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbeschikking voor het Reactor Insituut Delft

  Ontwerpbeschikking van de minister van EL&I waarin de TU Delft toestemming wordt gegeven voor het toedienen van radioactieve stoffen aan dieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatierapport MER Modificatie Hoge Flux Reactor Petten

  Evaluatieonderzoek dat voortvloeit uit de vergunning die in 2005 aan de NRG is gegeven om de HFR in Petten te wijzigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvraag (Duitse versie) tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning Urenco

  Vergunningaanvraag (Duitse versie) van Urenco Nederland om de capaciteit van de Almelose verrijkingsfabriek te verhogen van 4950 tSW per jaar naar 6200 tSW per jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op