Zoekresultaten  11-20 van de 77 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Vergunningverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kennisgeving vergunningverlening aan NRG

  De minister van EL&I laat via deze openbare kennisgeving weten dat NRG in Petten toestemming krijgt om hoogverrijkte splijtstofelementen van de Lage Flux Reactor tijdelijk op te slaan in het opslagbassin van de Hoge Flux Reactor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving mededeling m.e.r. COVRA

  Openbare kennisgeving van de mededeling m.e.r. van de COVRA, die de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie op 19 december 2011 van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval heeft ontvangen. Via deze aanmeldingsnotitie laat COVRA weten dat het plannen heeft om de opslagcapaciteit voor hoogradioactief afval uit te breiden. Ook wil COVRA een nieuw opslaggebouw voor verarmd uranium realiseren op een andere locatie dan oorspronkelijk gepland. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving beschikking uitbreiding productiecapaciteit Urenco (Duitse versie)

  Kennisgeving van de vergunningverlening aan Urenco Nederland om de capaciteit van de Almelose verrijkingsfabriek te verhogen van 4950 tSW per jaar naar 6200 tSW per jaar.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving beschikking uitbreiding productiecapaciteit Urenco

  Kennisgeving van de vergunningverlening aan Urenco Nederland om de capaciteit van de Almelose verrijkingsfabriek te verhogen van 4950 tSW per jaar naar 6200 tSW per jaar.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspraakreacties op het MER van Urenco

  Naar aanleiding van de terinzagelegging van de vergunningaanvraag en het MER van Urenco zijn 29 zienswijzen ontvangen, waarvan er 7 uniek zijn. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitleg MER over de uitbreiding van de verrijkingscapaciteit van Urenco naar 6.200 tSW per jaar

  Uitleg MER over de uitbreiding van de verrijkingscapaciteit van Urenco naar 6.200 tSW per jaar. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving ontwerpbeschikking Urenco Nederland

  De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft een ontwerpbeschikking op grond van de Kernenergiewet (Kew) opgesteld, omdat hij een vergunning wil verlenen aan Urenco Nederland BV voor de uitbreiding van de uraniumverrijkingscapaciteit naar 6.200 tSW per jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zienswijzen ontwerpbeschikking NV EPZ - Brandstofdiversificatie Kernenergiecentrale Borssele - deel 1 van 4

  Zienswijze ontwerpbeschikking NV EPZ - Brandstofdiversificatie Kernenergiecentrale Borssele - deel 1 van 4

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve beschikking wijziging vergunning RID

  Vergunning verleend aan de Technische Universiteit Delft die het toedienen van radioactieve stoffen aan dieren door het Reactor Instituut Delft (RID) toestaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zienswijze Greenpeace op MER EPZ

  Zienswijze Greenpeace op de MER brandstofdiversificatie Kerncentrale Borssele.

  Bekijk document gepubliceerd op