Zoekresultaten  11-20 van de 117 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Vergunningverwijder
 • Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (april 2020)

  Op deze lijst staan veehouderijbedrijven die een overschrijding van 1 of meer van de grenswaarden voor fijn stof (dreigen te) veroorzaken. Bij fijn stof gaat het om PM10. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (december 2019)

  Op deze lijst staan veehouderijbedrijven die een overschrijding van 1 of meer van de grenswaarden voor fijn stof (dreigen te) veroorzaken. Bij fijn stof gaat het om PM10. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (december 2018)

  Op deze lijst staan veehouderijbedrijven die een overschrijding van 1 of meer van de grenswaarden voor fijn stof (dreigen te) veroorzaken. Bij fijn stof gaat het om PM10. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (december 2017)

  Op deze lijst staan veehouderijbedrijven die een overschrijding van 1 of meer van de grenswaarden voor fijn stof (dreigen te) veroorzaken. Bij fijn stof gaat het om PM10. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijsten vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren

  Op deze lijsten zijn inrichtingen opgenomen, waarvoor bij de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is gebleken dat ze een overschrijding veroorzaken of dreigen te veroorzaken van één of meer van de grenswaarden voor fijn stof (PM10).

 • Besluit maatwerk na beslissing op bezwaar

  Besluit maatwerk na beslissing op bezwaar. Bekend bij ODMH onder zaaknummer 2020212333 en documentnummer 2020237705.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking Wbo-vergunning voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar tuberculose

  Beschikking van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar tuberculose

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking Wbo-vergunning voor de prenatale screening naar down- patau- en edwardssydroom ) en de 20 wekenecho naar neuraalbuisdefecten

  Beschikking van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor de prenatale screening naar down- patau- en edwardssydroom (trisomie 21, 13 en 18) en de 20 wekenecho (of structureel echoscopisch onderzoek, SEO) naar neuraalbuisdefecten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren december 2015

  Op deze lijsten zijn inrichtingen opgenomen, waarvoor bij de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is gebleken dat ze een overschrijding veroorzaken of dreigen te veroorzaken van één of meer van de grenswaarden voor fijn stof (PM10).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verlenging WBO vergunning baarmoederhalskanker

  Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 15 december 2015 houdende verlenging van de vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  Bekijk document gepubliceerd op