Zoekresultaten  1-50 van de 889 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Toespraakverwijder
 • Toespraak staatssecretaris Vivianne Heijnen 10 jaar Kennisinstituut duurzame verpakkingen Amare, Den Haag, 25 januari 2023

  ‘Tussen 2013 en 2022 is veel veranderd. Verpakkingen – het materiaal, de hoeveelheid, de vorm – het is inmiddels on top of mind bij het publiek, bij de industrie. De onverschilligheid is er helemaal af. Dat zet grote krachten in beweging.’ Dat zei staatssecretaris Heijnen gisteren bij het 10 jarig bestaan van het Kennisinstituut Duurzame Verpakkingen (KIDV) in Den Haag.

 • Spreektekst staatssecretaris Heijnen voor ontvangst ICER (integrale circulaire economie rapportage) op 26 januari

  ‘Het PBL geeft met de ICER een kritisch beeld dat ons scherp houdt. Er is geen land dat zo’n breed en scherp overzicht geeft van de voortgang naar een circulaire economie. Als we onze doelen willen halen dan zal er een flinke schep bij moeten. Een belangrijke stap volgt volgende week. Dan presenteer ik het Nationaal Programma Circulaire Economie. Met dit programma zet het kabinet een volgende stap om te versnellen en op te schalen.’  Dat zegt de staatssecretaris vandaag bij de presentatie van de ICER (integrale rapportage circulaire economie) waarmee het PBL tweejaarlijks de voortgang van de CE in beeld brengt.   

 • Toespraak door minister Weerwind bij het symposium '10 jaar conclusies en grote kamer Raad van State'

 • Toespraak minister Kuipers bij opening van de expositie van het Artsenverzet in Kamp Amersfoort

  het gesproken woord geldt Beste allemaal, Wat bijzonder dat we hier vandaag op deze plek samen zijn. Als je niet weet wat zich hier heeft afgespeeld, dan is het alleen voor wie goed kijkt te raden.  Want wat is het hier mooi. De hoge bomen. Het geluid dat ze maken als de wind over hun takken glijdt. De kleuren – zelfs op een winterdag als vandaag.  Schuldig landschap, is hoe de cobra-kunstenaar Armando het hier noemde.  Want hier, op deze grond, hebben mensen onnoemelijk geleden.  47 duizend gevangenen verbleven hier tussen 1941 en 1945. Elk iemands zoon. Vaak iemands vader. Een enkele keer ook iemands dochter.  En allemaal hadden ze de jaren ervoor gemerkt dat de wereld die voor hen lag, niet zou worden zoals ze die uit het verleden kenden.    Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog werd vrijheid en veiligheid stap voor stap van de mensen afgenomen.  Was je Joods, dan ging dat snel.  Was je een Roma, of een Sinto, dan gebeurde het ineens.  Voor iedere Nederlander gold: de rechten die je vandaag had, konden je morgen worden afgenomen. En het duurde even voor het verzet daartegen vorm kreeg.  We kennen de verhalen over dat verzet. Van de communisten, het Geuzenverzet, van de studenten. Van al die moedige anderen.  Maar wat veel mensen niet weten, is dat in dat verzet ook artsen een belangrijke rol speelden.  Daarom zijn we hier vandaag.    Alle artsen hebben de eed van Hippokrates gezworen. Ook ik.  Het zit in het DNA van ons dagelijks werk. Luister maar: “Ik zweer of beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens […]. Ik zal aan de patiënt geen schade doen”. Naast alle protocollen waaraan artsen hun werk toetsen, is die eed misschien wel de belangrijkste leidraad. Dat gold in ieder geval voor mij. En het gold ook voor de artsen Geer Borst, Izak Wessel, Jan Roorda, Jean Brutel de la Rivière, Nicolaas van Nieuwenhuysen, Jan Klomp en Herman de la Parra.  Zij staan centraal in de tentoonstelling die we hier vandaag openen.  Als de Duitsers Nederland bezetten, herpakken veel mensen hun dagelijks bestaan vrij snel.  Voor niet-Joodse Nederlanders verandert er in eerste instantie weinig.  Er is een andere machthebber, maar mensen gaan weer gewoon naar hun werk.  Bakkers bakken hun brood, vuilnis wordt opgehaald, de melkboer hervat zijn ronde.  En natuurlijk, baby’s worden geboren, kinderen worden ziek, mensen krijgen ongelukken.  Het werk van een arts stopt nooit. Niet bij het vallen van de nacht. Niet in het weekend. Niet als Duitse troepen ons land bezetten.   Maar hun onafhankelijkheid staat onder druk.   Artsen worden opgeroepen om samen te werken met de bezetter.  Want werk je mee, als de nazi’s besluiten dat Joodse patiënten alleen nog door Joodse artsen geholpen mogen worden?  Hoe handel je, als je verplicht wordt om mannen medisch te keuren zodat ze kunnen vertrekken naar Duitse werkkampen?  En wat besluit je, als je je beroepsgeheim moet schenden om gewonde verzetsmensen aan te melden bij de Sicherheitsdienst? Er zijn artsen die meebewegen.  Maar wat vooral opvalt, is de omvang van het verzet.    Een zogenaamde artsenkamer valt niet op te richten, want te weinig artsen reageren op een oproep daartoe. Een groot gezichtsverlies voor de Duitsers. En artsen organiseren zich snel.  In 1941 wordt verzetsorganisatie Medisch Contact opgericht. Het merendeel van de 6.500 artsen verenigt zich samen tegen de bezetter.  Handgeschreven papiertjes en receptenbriefjes reizen van arts naar arts het hele land door.  Met daarop instructies of waarschuwingen, het belang van verzet benadrukkend.  Na lezing doorgegeven of direct vernietigd. Zonder geweld te gebruiken is het artsenverzet daarmee effectief.   En hun verzet komt in vele vormen.  Door foute diagnoses, om daarmee transport naar Duitsland te voorkomen.  Een houten lepel in de buik duwen tijdens een röntgenfoto betekent een maagzweer.  Een rode kleurstof in de blaas spuiten betekent afkeuring.  Artsen leggen massaal hun medische bevoegdheid neer.  Dit zorgt voor paniek bij de bezetter. Ze saboteren de invoering van het Ziekenfondsenbesluit. En bij huizen en hofjes waar onderduikers zitten, waarschuwen ze voor difterie.  De bezetter loopt niet graag een zogenaamde besmettingshaard binnen.    De artsen doen meer: ze blijven Joodse patiënten behandelen. Dat is verboden. Het ziekenhuis wordt vaak ook een plek om onder te duiken. Veel artsen rekken de reikwijdte van hun eed zo tot het maximale op.  Omdat ze vinden dat dat goede zorg is.  Omdat je als arts ook verantwoordelijkheid voelt voor de samenleving. In zijn geheel.  Omdat ze een eed hebben afgelegd.  Ze doen het met gevaar voor eigen leven. Dat blijkt hier.    Van de 47 duizend mensen die hier tussen 1941 en 1945 worden binnengebracht, zijn er 300 arts.  Dat begint in 1942 met onder andere Jean Brutel de la Rivière en Jan Roorda.  Ze worden kaal geschoren. In kampkleding gestoken. Verwisselen schoenen voor houten klompen.  Met het doel gevangenen alle menselijkheid te ontnemen, worden ze gedegradeerd tot een nummer. Strijdbaar blijven vergt kracht, vergt moed, vergt het bijna onmenselijke.      Toch blijven ook hier mensen zich verzetten.    Artsen ontkennen verzetsorganisatie Medisch Contact. Door zich, in het geval van Geer Borst, in te zetten voor het verbeteren van de slechte leefomstandigheden.  Want die zijn afgrijselijk. Sommige gevangen eten uit wanhoop het teer van de daken en de aarde van de grond. In leven blijven was een uitdaging.  652 mensen overleven Kamp Amersfoort niet. Honger, uitputting, ziekte. Het wordt ze fataal. Anderen belanden voor het vuurpeloton.  Het beeld van De Stenen Man staat hier vlakbij, ter herinnering aan al die mensen die dit lot trof.    Tot op de dag van vandaag weten we niet precies hoeveel levens gered zijn door het artsenverzet.  Maar dat elke dokter die betrokken was een groot verschil heeft gemaakt, is duidelijk. De zeven artsen over wie deze indrukwekkende tentoonstelling gaat, deden wat zij dachten dat het beste was. Herman de la Parra overleeft de oorlog niet. Hij wordt vermoord in het concentratiekamp Mauthausen.  En nu we hier vandaag met elkaar zijn, kunnen we eigenlijk niet anders dan onszelf de vraag stellen: wat had ik, wat hadden wíj gedaan als we in hun schoenen hadden gestaan?    We zien aan de oorlog in Oekraïne dat onze vrede, veiligheid en vrijheid ons van de ene op de andere dag ontnomen kunnen worden.  De vrede en de veiligheid die de meesten van ons in de wieg cadeau hebben gekregen, is niet gratis.  Daar hebben mensen hun leven voor gegeven. We zijn het aan hen verschuldigd om al die waarden die ons tot een democratische rechtstaat maken te koesteren en te beschermen.  Door mensen niet buiten te sluiten, maar de kring groter te maken. Door in de samenleving niet de focus te leggen op onze verschillen, maar op wat ons bindt. En door bij alles wat we doen, aan die Eed van Hippokrates te denken. Want als je goed leest, zie je dat die verder reikt, dan tot het artsenvak alleen.  Dank u wel.  

 • Toespraak staatssecretaris Ve Vries bij presentatie drugscijfers Antwerpen

  Toespraak van staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) bij de presentatie van drugscijfers in Antwerpen op 10 januari 2023 .

 • Toespraak van minister-president Mark Rutte over het slavernijverleden

  Minister-president Mark Rutte biedt in deze toespraak excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden: postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen, en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. De minister-president uitte zijn excuses in het Nationaal Archief in Den Haag in aanwezigheid van vertegenwoordigers van organisaties die zich sterk maken voor erkenning van de gevolgen van slavernij.

 • Toespraak minister Van Gennip bij Excuses van de Nederlandse regering voor de slavernij en het slavernijverleden

  Toespraak van minister Van Gennip (SZW) op 19 december in Rincón, Bonaire bij Excuses van de Nederlandse regering voor de slavernij en het slavernijverleden. 

 • Toespraak Staatssecretaris Van Rij over slavernijverleden op Sint Eustatius

  Toespraak Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst)op 19 december 2022 op Sint Eustatius over het slavernijverleden.

 • Toespraak minister Kuipers over slavernijverleden op Sint Maarten

  Toespraak van minister Kuiper (VWS) op 19 december 2022 op Sint Maarten over het slavernijverleden. De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.

 • Toespraak staatssecretaris Van der Burg slavernijverleden

  Toespraak van staatssecretaris Van der Burg (JenV) over het slavernijverleden op Aruba, 19 december 2022.

 • Toespraak staatssecretaris Van Huffelen over slavernijverleden op Curaçao

  Toespraak staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) over het slavernijverleden op Curaçao op 19 december 2022.

 • Toespraak staatssecretaris Van Ooijen op Saba

  Toespraak van staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op Saba op 19 december 2022 over het Nederlands slavernijverleden. De toespraak is alleen beschikbaar  in het Engels.

 • Toespraak van minister Harbers bij ondertekening MoU Masterplan Bonaire Internationaal Airport, 14 december 2022

  Toespraak van minister Harbers (IenW) bij de officiële ondertekening van het Masterplan Bonaire International Airport op 14 december 2022.

 • Korte toespraak staatssecretaris Heijnen tijdens werkbezoek Proeftuin Slimme laadpleinen

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW), bij de afsluitende ceremonie van het project ‘Proeftuin Slimme Laadpleinen’ in Utrecht op 14 december 2022.

 • Toespraak minister Harbers bij klimaatconferentie Caribische eilanden

  Toespraak van minister Harbers (IenW) op 13 december 2022nbij een conferentie over klimaatadaptatie voor de Caribische eilanden. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Huizingalezing 2022 door staatssecretaris Gunay Uslu

  De Huizingalezing is dit jaar uitgesproken door staatssecretaris Gunay Uslu (OCW). De tekst die zij tijdens haar optreden uitsprak is een verkorte versie van de afgedrukte lezing, die in boekvorm is verschenen na afloop van het optreden. De tekst hieronder komt overeen met de tekst in het boekje.

 • Toespraak van staatssecretaris Uslu bij uitreiking Prix de Rome

  Staatssecretaris Uslu (OCW) sprak bij de uitreiking van de Prix de Rome. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toespraak Trilaterale Waddenconferentie Wilhelmshaven

  Betrokkenen uit  Duitsland, Denemarken en Nederland kwamen bijeen in Wilhelmshaven voor de 14e trilaterale Waddenzeeconferentie. Deze vond plaats van 28 november tot 1 december 2022.  De 3 grenslanden van de Waddenzee maken hier afspraken over de gezamenlijke bescherming van de Waddenzee. Minister Van der Wal - Zeggelink (Natuur en Stikstof)was hier om met de internationale en nationale betrokkenen bij het beheer en bescherming van dit gebied in gesprek te gaan. De tekst van de toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toespraak van staatssecretaris Uslu bij uitreiking Erfgoedvrijwilligersprijs

  Staatssecretaris Uslu (OCW) sprak bij de uitreiking van de Erfgoedvrijwilligersprijs, op 1 december 2022 in Den Haag.

 • Toespraak van minister Dijkgraaf: Kohnstammlezing 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) sprak de Kohnstammlezing 2022 uit op 21 november 2022.

 • Toespraak staatssecretaris Heijnen Global Memorandum of Understanding Zero-Emission on Medium- and Heavy-Duty vehicles

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) op 17 november 2022 bij het 'Side-event Global Memorandum of Understanding Zero-Emission on Medium- and Heavy-Duty vehicles' op de COP27 (Conference of the Parties). De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toespraak staatssecretaris Heijnen COP27

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) op 17 november 2022 bij de ‘Shifting Gear: Accelerating Active Mobility for Future Generatiosn’ op de COP27 (Conference of the Parties). De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toespraak ven staatssecr taris Heijnen over de Government Fleet Declaration

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij de 'Zero-emission fleet declaration' bij de COP27 in Sharm el Sheik (Egypte). De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toespraak staatssecretaris Heijnen side-event about the Circular Economy

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) op 17 november 2022 bij het 'side-event about the Circular Economy' op de COP27 (Conference of the Parties). De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Speech minister Harbers ALV Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) Druten

  Toespraak van minister Harbers (IenW) op 5 november 2022 tijdens de ALV van de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC).

 • Toespraak van minister Harbers bij COP27

  Toespraak van minister Harbers (IenW) op 14 november 2022  bij de COP27 in Egypte. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Statement by Vivianne Heijnen, Minister for the Environment, High-Level Event on Used Cars and Fuel Quality: ‘Avoiding a Green Divide’

  ‘We need to speed things up. Emissions from transport are still clearly out of step with the Paris goals. As we accelerate transport decarbonisation, however, we must avoid a green divide.’ This said Vivianne Heijnen, Dutch Minister for the Environment at a High-Level Event on Used Cars and Fuel Quality: ‘Avoiding a Green Divide’ at the COP27 in Egypt. In her statement the minister spoke about the MoU the UK and the Netherlands launched during the COP26 in Glasgow. ‘Last year during COP26, the UK and the Netherlands launched a declaration and a Global Memorandum of Understanding on this subject. Since then a growing number of parties have joined this MoU. I call on emerging markets to join us. Only by working together can we make our ambitions reality. And lower the threshold for the transition to climate-neutral transport.’

 • Toespraak van staatssecretaris Uslu bij uitreiking Johannes Vermeer Prijs, 16 november 2022

  Staatssecretaris Uslu sprak tijdens de uitreiking van de Johannes Vermeer Prijs 2022, aan Arnon Grunberg, op 16 november 2022.

 • Statement by Vivianne Heijnen, Minister for the Environment of the Netherlands, at the Ministerial Meeting of the Climate and Clean Air Coalition

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij de Climate and Clean Air Coalition (CCAC) bij de COP27 in Sharm el Sheik (Egypte). De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens een regeringslunch met de Italiaanse president Mattarella

  Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens een regeringslunch met de Italiaanse president Mattarella op 10 november 2022.  Deze toespraak is alleen beschikbaar in het Engels. 

 • Toespraak minister Hoekstra bij nationale Kristallnachtherdenking

  Toespraak van minister Hoekstra (BZ) bij de nationale Kristallnachtherdenking in de Portugese Synagoge in Amsterdam op 9 november 2022.

 • Speech minister Harbers bij Deltacongres

  Toespraak van minister Harbers (IenW)  tijdens het Deltacongres op 10 november 2022.

 • Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens de 27e Conference of the Parties van de UNFCCC (COP 27)

  Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens de 27e Conference of the Parties van de UNFCCC (COP 27) in Sharm-El-Sheikh op 7 november 2022.  Deze toespraak is alleen in het Engels beschikbaar. 

 • Spreektekst staatssecretaris Heijnen bij ondertekening Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) op 7 november 2022, bij de afsluiting van het bestuursakkoord toegankelijkheid openbaar vervoer 2022-2032.

 • Speech minister Weerwind bij ‘Symposium 100 jaar kinderrechter’

  Toespraak van minister Weerwind (Rechtsbescherming) bij het ‘Symposium 100 jaar kinderrechter’ in Amersfoort op 1 november 2022.

 • Naftaniel-lezing door de minister van Justitie en Veiligheid

  Naftaniel-lezing door minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), 30 oktober 2022, Den Haag.

 • Openingsspeech Urban Mobility Track staatssecretaris Heijnen

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij de sessie  ‘Urban Mobility Track’ op 18 oktober 2022. De staatssecretaris bezocht het Verenigd Koninkrijk (VK) op een handelsmissie met 27 bedrijven. De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.

 • Spreektekst minister Harbers bij KIWA congres Marker Wadden

  Toespraak van minister Harbers (IenW) op het congres over de Marker Wadden op donderdag 13 oktober 2022 in Amsterdam. De speech is in het Engels uitgesproken.

 • Preek van de Leek door minister Hoekstra

  Op zondag 9 oktober 2022 sprak minister Wopke Hoekstra zijn Preek van de Leek uit in de Singelkerk in Amsterdam.

 • Spreektekst staatssecretaris Heijnen voor bijeenkomst Mobiliteitspoort 2

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) op 11 oktober 2022 in de Mobiliteitspoort, een bijeenkomst voor alle mobiliteits-organisaties.

 • Toespraak staatssecretaris Heijnen - Herdenking Bijlmervliegramp Amsterdam

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij de herdenking van de Bijlmer vliegramp op dinsdag 4 oktober 2022 in Amsterdam.

 • Toespraak door minister Van der Wal bij de van het Opening Waddensymposium

  Toespraak van minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) bij de opening van het Waddensymposium door de in Nes, 3 oktober 2022.

 • Toespraak van minister Ollongren bij Europadebat

  Toespraak van minister Ollongren (Defensie) bij Europadebat van het FD op 6 oktober 2022.

 • Toespraak door minister Van der Wal tijdens aanreiken Aanvalsplan Landschap

  Toespraak tijdens aanreiken Aanvalsplan Landschap in Nieuwspoort door minister voor Natuur en Stikstof Christianne Van der Wal, 28 september 2022

 • Toespraak van minister Dijkgraaf bij uitreiking Spinoza- en Stevinpremies

  Toespraak van minister Dijkgraaf (OCW) bij de uitreiking van de Spinoza- en Stevinpremies, op 5 oktober 2022.

 • Toespraak van minister Harbers bij 41st ICAO Assembly

  Toespraak van minister Harbers (IenW) bij de 41e ICAO Assembly in Montreal op 27 september 2022. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Speech staatssecretaris Van der Maat bij 75-jarig jubileum Van Weerden Poelman Fonds

  Het Van Weerden Poelman Fonds helpt luchtmachtmedewerkers die te maken hebben met schulden of armoede. Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) spreekt tijdens het 75-jarig jubileum van dit sociale fonds.

 • Speech minister voor Rechtsbescherming bij Dag Herdenken Geweldslachtoffers

  Toespraak van minister Weerwind (Rechtsbescherming) bij de Dag Herdenken Geweldslachtoffers.

 • Toespraak door minister Weerwind bij herdenking Nationaal Monument Oranjehotel

  Het Oranjehotel was de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 25.000 mensen zaten hier tussen 1940 en 1945 opgesloten voor verhoor en berechting. Het Nationaal Monument Oranjehotel houdt de herinnering levend aan de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in deze Scheveningse gevangenis opgesloten hebben gezeten. Namens het kabinet sprak minister Weerwind (Rechtsbescherming) tijdens de herdenking op 24 september 2022. Lees hier zijn toespraak terug:

 • Minister Harbers opent European Water Technology Week

  Toespraak van minister Harbers (IenW) op 19 september 2022 bij de opening van de European Water Technology Week in Leeuwarden. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.