Zoekresultaten  1-10 van de 67 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Toespraakverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Thema: Waterverwijder
 • Toespraak minister Harbers Landelijk Kennisfestival - 225 jaar Rijkswaterstaat Fort Lent, Nijmegen - 24 mei 2023

  ‘Voor een oude club is Rijkswaterstaat heel hedendaags bezig.’ En: ‘Zonder de dijken, dammen en stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat zou Amersfoort aan zee liggen en zou ons land lijken op het Waddengebied. Zonder het Rijkswegennet met zijn viaducten, aquaducten en tunnels, zonder het vaarwegennet met al zijn kanalen, bruggen en sluizen zou Nederland onbereikbaar zijn.’ Dat zei minister Harbers woensdag 24 mei 2023 in Nijmegen bij de 225ste verjaardag van Rijkswaterstaat.  

 • Toespraak minister Harbers bij ondertekening Bestuursovereenkomst Start Planuitwerkingsfase Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well

  ‘In het project gaan veel onderwerpen hand in hand: van rivierverruiming, dijkversterking, tot beekherstel en gebiedsinrichting. Dat is het meest bijzondere aspect aan dit project, de integrale aanpak. Kortom, als we de waterveiligheid aanpakken, nemen we alles in één keer mee, doen we het in één keer goed. Het is daarmee een mooi voorbeeld van integraal riviermanagement en Water en Bodem Sturend avant la lettre.’ Dit zei minister Harbers op 8 mei tijdens de ondertekening van de Bestuursovereenkomst Groene Rivier Well. De feestelijke bijeenkomst vond plaats op een mooie historische locatie, namelijk in Kasteel Well.

 • Toespraak van minister Harbers bij lancering International Panel on Deltas and Coastal Areas

    Toespraak van minister Harbers (IenW)  bij de lancering van het International Panel on Deltas and Coastal Areas op 23 maart 2023. Deze vond plaats bij de UN Headquarters van de United Nations (UN) in New York. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toespraak van minister Harbers bij Water as Leverage

  Toespraak van minister Harbers (IenW) op 22 maart 2023 bij de sessie Water as Leverage. Deze sessie was onderdeel van de UN Water Conference 2023 van de United Nations (UN). De conferentie vond plaats van 22 tot en met 24 maart 2023 in New York. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Statement by Mark Harbers, Minister of Infrastructure and Water Management, at the High-Level Dialogue Conference (HLDC) of the China Europe Water Platform (CEWP), 21 March 2023, 16.00 uur

  ‘We need to better align our plans, approaches and policies around disaster prevention. We need to share weather and water data to better align disaster prevention and water management, in policymaking and in decisions on de-risking and investment, at all levels. We need to invest in water and infrastructure’. This said minister Harbers at a panel discussion of the High-level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP), 21 March, New York Minister Harbers spoke at a session of the China Europe Water Platform at the UN Water Conference on 21 March, New York. ‘For decades, the Netherlands has fostered international cooperation, especially on such a cross-cutting theme as water. Because working together is key in tackling the enormous challenges we’re facing, in all areas. Whether the issue is too much or too little water, or polluted water.’  

 • Opening HELP, High Level Panel Discussion 21 March 2023, 10.00 uur

  ‘We need to better align our plans, approaches and policies around disaster prevention. We need to share weather and water data to better align disaster prevention and water management, in policymaking and in decisions on de-risking and investment, at all levels. We need to invest in water and infrastructure’. This said minister Harbers at a panel discussion of the High-level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP), 21 March, New York

 • Speech minister Harbers Nationale herdenking Watersnoodramp 1953 Watersnoodmuseum

  Toespraak van minister Harbers (IenW) op 1 februari 2023 bij de herdenking van de Watersnoodramp in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, Zeeland.

 • Toespraak minister Harbers bij klimaatconferentie Caribische eilanden

  Toespraak van minister Harbers (IenW) op 13 december 2022nbij een conferentie over klimaatadaptatie voor de Caribische eilanden. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toespraak Trilaterale Waddenconferentie Wilhelmshaven

  Betrokkenen uit  Duitsland, Denemarken en Nederland kwamen bijeen in Wilhelmshaven voor de 14e trilaterale Waddenzeeconferentie. Deze vond plaats van 28 november tot 1 december 2022.  De 3 grenslanden van de Waddenzee maken hier afspraken over de gezamenlijke bescherming van de Waddenzee. Minister Van der Wal - Zeggelink (Natuur en Stikstof)was hier om met de internationale en nationale betrokkenen bij het beheer en bescherming van dit gebied in gesprek te gaan. De tekst van de toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toespraak van minister Harbers bij COP27

  Toespraak van minister Harbers (IenW) op 14 november 2022  bij de COP27 in Egypte. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.