Zoekresultaten  1-10 van de 55 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Toespraakverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Statement by Vivianne Heijnen, Minister for the Environment, at the World Circular Economy Forum session on the built environment, Helsinki

  “For circular construction to reach its full potential, on a scale that will ensure a sustainable future, we must work together more intensively in addition to stepping up our national efforts. We need international cooperation to boost knowledge and innovation development, identify and share best practices for policies that benefit circularity in the sector and ensure alignment and harmonisation of norms and standards, which will enable more circularity in construction.” This said Vivianne Heijnen, Minister for the Environment, at the World Circular Economy Forum session on the built environment, 31 May 2023, Helsinki.

 • Speech by Mark Harbers, Minister of Infrastructure and Water Management, at the European Navigation Conference 2023

  “Wereldwijd precies kunnen navigeren is cruciaal voor personen en goederenstromen door de lucht, over zee en over land. Tijdssignalen van satellieten zitten diep verweven in moderne computer, communicatie, financiële en energienetwerken. Zonder het vaak te weten zijn we afhankelijk geworden van satellietnavigatie. En het gaat daarbij vaak om open, onbeveiligde signalen. Breed toegankelijk, maar dus ook kwetsbaar. Tijd om meer aandacht te besteden aan ‘resilient navigation’ – het centrale thema van dit European Navigation Conference.” Dat zegt de minister op 31 mei bij een Europees congres over het gebruik van satellietdata.

 • Statement by Vivianne Heijnen, Minister for the Environment, at the World Circular Economic Forum session ‘Unlocking finance for the circular economy’,

  Op het World Circular Economy Forum komen vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, NGO’s en experts bijeen van over de hele wereld om te spreken over de transitie naar een circulaire economie. Hoe kunnen bedrijven nieuwe kansen grijpen door deze transitie en bijvoorbeeld concurrentievoordeel behalen? En hoe kan de circulaire economie bijdragen aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN? Deze vragen en meer komen aan de orde tijdens het Forum dat van 30-31 mei plaatsvindt in Helsinki.

 • Openingsspeech ‘Plastics Recycling Show Europe’, Amsterdam RAI, 10 mei 2023

  Plastics: a blessing or a curse? Met die vraag opende staatssecretaris Vivianne Heijnen woensdag 10 mei de conferentie op de Plastics Recycling Show op de RAI in Amsterdam.

 • Trendanalyse “Tijd voor een integrale visie”

  “Nederland staat voor enorme vraagstukken, van de klimaatcrisis, voedselproductie tot circulair produceren en de energietransitie. Biotechnologie kan een enorme bijdrage leveren in het vinden van antwoorden op deze vraagstukken. Daarom ben ik ook blij met deze nieuwe Trendanalyse: het benadrukt het belang van biotechnologie en geeft ons handvatten om de juiste koers te bepalen”, aldus staatssecretaris Heijnen bij het in ontvangst nemen van de Trendanalyse ‘Tijd voor een integrale visie’. De minister van IenW had in 2021 de Gezondheidsraad en de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) verzocht om een vijfde Trendanalyse Biotechnologie op te stellen met als doel inzicht te krijgen in kansen en risico’s van nieuwe biotechnologische ontwikkelingen. De staatssecretaris van IenW heeft het rapport in ontvangst genomen mede namens haar collega’s van EZK, LNV, VWS, en OCW. 

 • Toespraak staatssecretaris Heijnen bij 10 jaar KIDV

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij het Nationaal Verpakkingsdebat 10 jaar Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Het debat vond plaats in Amare in Den Haag, op 25 januari 2023.

 • Spreektekst staatssecretaris Heijnen voor ontvangst 2e ICER

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij de presentatie van de 2e ICER (integrale rapportage circulaire economie). Met deze rapportage brengt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 2-jaarlijks de voortgang van de circulaire economie in beeld. De presentatie vond plaats op 26 januari 2023.

 • Toespraak Trilaterale Waddenconferentie Wilhelmshaven

  Betrokkenen uit  Duitsland, Denemarken en Nederland kwamen bijeen in Wilhelmshaven voor de 14e trilaterale Waddenzeeconferentie. Deze vond plaats van 28 november tot 1 december 2022.  De 3 grenslanden van de Waddenzee maken hier afspraken over de gezamenlijke bescherming van de Waddenzee. Minister Van der Wal - Zeggelink (Natuur en Stikstof)was hier om met de internationale en nationale betrokkenen bij het beheer en bescherming van dit gebied in gesprek te gaan. De tekst van de toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toespraak staatssecretaris Heijnen side-event about the Circular Economy

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) op 17 november 2022 bij het 'side-event about the Circular Economy' op de COP27 (Conference of the Parties). De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toespraak door minister Van der Wal bij de van het Opening Waddensymposium

  Toespraak van minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) bij de opening van het Waddensymposium door de in Nes, 3 oktober 2022.