Zoekresultaten  1-10 van de 51 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Toespraakverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Trendanalyse “Tijd voor een integrale visie”

  “Nederland staat voor enorme vraagstukken, van de klimaatcrisis, voedselproductie tot circulair produceren en de energietransitie. Biotechnologie kan een enorme bijdrage leveren in het vinden van antwoorden op deze vraagstukken. Daarom ben ik ook blij met deze nieuwe Trendanalyse: het benadrukt het belang van biotechnologie en geeft ons handvatten om de juiste koers te bepalen”, aldus staatssecretaris Heijnen bij het in ontvangst nemen van de Trendanalyse ‘Tijd voor een integrale visie’. De minister van IenW had in 2021 de Gezondheidsraad en de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) verzocht om een vijfde Trendanalyse Biotechnologie op te stellen met als doel inzicht te krijgen in kansen en risico’s van nieuwe biotechnologische ontwikkelingen. De staatssecretaris van IenW heeft het rapport in ontvangst genomen mede namens haar collega’s van EZK, LNV, VWS, en OCW. 

 • Videoboodschap van minister-president Rutte bij de Biodiversity Summit

  Deze toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.

 • Toespraak staatssecretaris Heijnen bij 10 jaar KIDV

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij het Nationaal Verpakkingsdebat 10 jaar Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Het debat vond plaats in Amare in Den Haag, op 25 januari 2023.

 • Spreektekst staatssecretaris Heijnen voor ontvangst 2e ICER

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij de presentatie van de 2e ICER (integrale rapportage circulaire economie). Met deze rapportage brengt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 2-jaarlijks de voortgang van de circulaire economie in beeld. De presentatie vond plaats op 26 januari 2023.

 • Toespraak staatssecretaris Heijnen side-event about the Circular Economy

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) op 17 november 2022 bij het 'side-event about the Circular Economy' op de COP27 (Conference of the Parties). De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toespraak van staatssecretaris Heijnen bij het G20 seminar Achieving environmental objectives towards sustainable recovery

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij het  G20 seminar ‘Achieving environmental objectives towards sustainable recovery’ . Dit vond plaats op Bali in Indonesië op 30 augustus 2022. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.  

 • Toespraak Trilaterale Waddenconferentie Wilhelmshaven

  Betrokkenen uit  Duitsland, Denemarken en Nederland kwamen bijeen in Wilhelmshaven voor de 14e trilaterale Waddenzeeconferentie. Deze vond plaats van 28 november tot 1 december 2022.  De 3 grenslanden van de Waddenzee maken hier afspraken over de gezamenlijke bescherming van de Waddenzee. Minister Van der Wal - Zeggelink (Natuur en Stikstof)was hier om met de internationale en nationale betrokkenen bij het beheer en bescherming van dit gebied in gesprek te gaan. De tekst van de toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toespraak staatssecretaris Heijnen bij Environmental Policy Committee OESO

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij de Environmental Policy Committee (OESO) op 30 maart 2022 in Parijs. De tekst van de toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.  

 • Toespraak staatsecretaris Heijnen Circular economy, a major piece of the puzzle

  Videotoespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW)  ‘Circular economy, a major piece of the puzzle’ tijdens de Circular Economy Trade Mission - UAE in Dubai op 24 maart 2022. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.  

 • Toespraak van minister De Bruijn bij Development Committee of the World Bank Group

  Toespraak van de minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) tijdens een bijeenkomst van de Development Committee of the World Bank Group. Deze vond plats op 15 oktober 2021 in Washington (VS). De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.