Zoekresultaten  1-10 van de 4.515 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
 • Samenvatting stakeholdergesprekken doorverkoop toegangskaarten in sport en cultuur

  Op 4, 5 en 6 september 2023 zijn onder voorzitterschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschillende partijen gevraagd naar hun ervaringen en kennis over de doorverkoop van toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen. Dit document vat deze gesprekken samen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023

  Het rapport bevat de resultaten van de 2e meting van de Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie calamiteitenbeheersing COVID-19-crisis door NVWA

  Onderzoek door de Auditdienst Rijk (ADR) naar welke verbetermogelijkheden er zijn door na te gaan op welke wijze een brugfunctie tussen Financiële Diensten Administratie (FDA) en de beleidsdirectie(s) bij kan dragen aan het verbeteren van het subsidie- en inkoopproces van LNV en wat voor deze brugfunctie als rol nodig is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheid rondom emissieloos materieel in de bouw en bouwtransport

  Onderzoek naar de veiligheidsaspecten van emissieloos materieel in de bouw en bouwtransport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Koop en doorverkoop: onderzoek naar toegangskaarten voor sport en culturele evenementen

  Dit rapport geeft inzicht in de aard, omvang en werking van de markten voor de koop en doorverkoop van toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek 2e tussenbericht Programmamanagement OCW Open

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een onderzoek naar de programmabeheersing van OCW Open.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationalisering in het mbo

  Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar internationalisering in het mbo. Het onderzoek geeft zicht op de ambities die mbo-instellingen hebben ten aanzien van internationalisering en de invulling daarvan; hoe er wordt gezorgd voor een toegankelijk aanbod; en welke belemmeringen er zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationaal overzicht maatregelen doorverkoop tickets

  Overzicht van maatregelen tegen woekerhandel bij de doorverkoop van tickets voor sport- en culturele evenementen in Denemarken, Ierland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Frankrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van feitelijke bevindingen review accountantswerkzaamheden NOW 1- en NOW 2- regeling

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) met verslag van feitelijke bevindingen over 25 reviews op de kwaliteit van de door accountants uitgevoerde werkzaamheden. Als onderdeel van de controle en het toezicht op de uitvoering van de NOW-regeling heeft SZW een reviewbeleid op accountantscontroles bij de NOW-regeling opgezet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De 14-dagengrens in de Embryowet

  Advies van de Gezondheidsraad over het opschuiven van de 14-dagengrens in de Embryowet.

  Bekijk document gepubliceerd op