Zoekresultaten  1-10 van de 482 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Monitor ISDE 2023-I

  Deze monitor geeft inzicht in de toegekende aanvragen voor subsidie van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). De gegevens in deze monitor gaan alleen over aanvragen die in de eerste helft van 2023 zijn toegekend, aangeduid met '2023-I'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Nationaal Warmtefonds 2023-I

  Deze monitor geeft inzicht in de toegekende aanvragen voor een energiebesparende lening bij het Nationaal Warmtefonds (NWF). De gegevens in deze monitor gaan alleen over aanvragen die in de eerste helft van 2023 zijn toegekend, aangeduid met '2023-I'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van de Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

  Het rapport Stand van de Uitvoering biedt inzicht in de uitdagingen bij de werkzaamheden van het Rijksvastgoedbedrijf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport onderzoek - ‘Verkort hypotheekadvies voor verduurzaming’

  Een verkenning naar de mogelijkheden van verkort hypotheekadvies voor het verhogen van de hypotheek voor het verduurzamen van de eigen woning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Drijfveren en barrières van leden VvE's bij verduurzamingsopgave

  Onderzoek onder leden van VvE’s naar hun drijfveren en barrières bij de verduurzaming van hun gebouw en hoe de staat van de woning en het functioneren van de VvE daarop van invloed zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organogrammen topformatie 2022

  Organisatiestructuur van de ambtelijke top (schaal 16 en hoger) van de verschillende ministeries. De peildatum is 31 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabellen topformatie alle departementen 2022

  Deze tabellen tonen per ministerie de aantallen en inschaling van medewerkers in de ambtelijke top (schaal 16 en hoger). De peildatum is 31 december 2022.

 • MKB Opleverdossier: Eindrapportage

  De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) schrijft voor dat de aannemer zijn opdrachtgever bij de oplevering een dossier overhandigt. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben Ligthart Advies en Douglas Consultancy een handreiking opgesteld die bedrijven en hun klanten helpt om afspraken te maken over de inhoud van het opleverdossier. De handreiking biedt checklists die bij de aannemingsovereenkomst kunnen worden gevoegd, waarop die gegevens naast de algemene projectgegevens kunnen worden vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere informatie over de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel

  Bij het proces om te komen tot een nieuw verdeelmodel is naar diverse definities van huishoudens met een laag inkomen gekeken, zie via de link het memo dat AEF heeft opgesteld voor de begeleidingscommissie stapeling problematiek sociaal domein. De huidige definitie, aantal huishoudens in het 2e tot en met 4e deciel, bleek daarbij het meest stabiel te zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Seventh Evaluation Report on the Netherlands

  Dit document is enkel in het Engels beschikbaar. Seventh evaluation report on the Netherlands - Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages. Zevende evaluatieverslag over Nederland over het Europees Handvest.

  Bekijk document gepubliceerd op