Zoekresultaten  1-10 van de 36.518 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
 • Nieuw vandaag

  TK Bijlage Beschermingsopdracht Oekrainse ontheemden in Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van aanpak voor hittestress bij bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren

  Het plan van aanpak is een zo compleet mogelijk overzicht van de acties die in Nederland plaatsvinden om hitestress bij dieren tot een minimum te beperken op zowel de korte als de lange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Praatplaat Programma 'Een thuis voor iedereen'

  Dit programma heeft als doel te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen, met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang programma 'Een thuis voor iedereen'

  Beschrijving van de ondersteuningsstructuur van het programma 'Een thuis voor iedereen’ en van de voortgang langs de 4 actielijnen: 'Voldoende betaalbare en passende woningen', 'Evenwichtige verdeling over alle gemeenten', 'Combineren van wonen, zorg, welzijn en werk' en 'Preventie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Feitelijke vragen aan Min over Jaarverslag IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het jaarverslag 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarbericht 2022 Openbaar Ministerie

  Het jaarbericht legt verantwoording af over de inzet, prestaties en resultaten van het Openbaar Ministerie (OM) in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

  De tabel geeft een overzicht van openstaande moties en toezeggingen op het gebied van wegen, luchtvaart, verkeersveiligheid, water, ruimtelijke ordening, biobrandstoffen, natuur en biodiversiteit en PFAS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vloot: geregistreerde elektrische voertuigen

  De tabel is een bijlage bij de antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het jaarverslag 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De tabel geeft de aantallen weer van geregistreerde elektrische personenauto’s, bussen, bedrijfsmatige bestelwagens (N1) en vrachtwagens (N2+N3) in Nederland van 2018 tot en met april 202).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Antwoord WGO vraag nummer 59

  Bijlage bij de feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het jaarverslag 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De tabel gaat over de afvalstromen en de recycling na 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Response of the Kingdom of the Netherlands to the 2022 CPT report

  Het document bevat het antwoord van het Koninkrijk der Nederlanden op het rapport van het Europees Comité over de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT). Het rapport gaat over de bevindingen van het CPT uit het bezoek aan het Koninkrijk der Nederlanden van 10 tot en met 25 mei 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op