Zoekresultaten  1-10 van de 4.582 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
 • Defensie Projectenoverzicht 2023

  Het Defensie Projectenoverzicht geeft een overzicht van de investeringsprojecten van Defensie op het gebied van materieel, vastgoed en informatietechnologie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van Defensie najaar 2023

  Rapport over de voortgang van het bouwen aan een toekomstbestendige krijgsmacht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheets Brede Welvaart bij departementale begrotingen

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert ieder jaar op Prinsjesdag de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals (SDG’s).  Dit gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer. In 2022 ontwikkelde het CBS bij wijze van proef voor vier departementen (OCW, J&V, LNV, SZW) Factsheets bij hun begrotingen. Deze Factsheets richten het vizier op begrotingsthema’s van de verschillende departementen. Ze maken de ontwikkelingen op het gebied van brede welvaart en SDG’s per beleidsterrein beter zichtbaar. Om tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer om brede welvaartsindicatoren een centrale positie te geven in de departementale begrotingen zijn in opdracht van het ministerie van Financiën deze Factsheets doorontwikkeld, in samenspraak met alle departementen. Het CBS presenteert op Prinsjesdag voor het eerst voor elk departement een eigen Factsheet brede welvaart.

 • The Importance of Sustainable Carbon

  Strong policies needed to promote the uptake of sustainable carbon for a climate-neutral and circular chemical sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2024 van de Gezondheidsraad

  Dit werkprogramma beschrijft de adviesonderwerpen waar de Gezondheidsraad in 2024 volgens plan aan werkt of mee begint.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VWS Monitor september 2023

  Overzicht van kerncijfers over de gezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sport in het systeem - Werkprogramma NLsportraad 2024

  Actualisering werkprogramma 2021-2024 van de Nederlandse Sportraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afwegingskader aangaan en afstoten van een deelneming inclusief onderbouwing en evaluatie van het voorstel

  Voornemen tot oprichting van privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (project Pallas). In deze bijlage wordt er een integrale afweging gepresenteerd welke naast de bepalingen van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 ook ingaat op de aspecten voor het oprichten van een deelneming zoals deze zijn opgenomen in het Afwegingskader aangaan en afstoten van een deelneming in de Nota Deelnemingenbeleid 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Generatietoets toegepast bij het Klimaatfonds - Voorstel voor het Nationaal Isolatieprogramma

  Rapport Generatietoets toegepast bij het Klimaatfonds - Voorstel voor het Nationaal Isolatieprogramma

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Generatietoets toegepast bij het Klimaatfonds - Voorstel voor Laadinfrastructuur voor Wegvervoer

  Rapport Generatietoets toegepast bij het Klimaatfonds - Voorstel voor Laadinfrastructuur voor Wegvervoer

  Bekijk document gepubliceerd op