Zoekresultaten  1-10 van de 35 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Convenantverwijder
 • Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

  Publicatie in de Staatscourant van het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het gaat om een overeenkomst tussen de Rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, branche- en netwerkverenigingen in de bouwsector en opdrachtgevers van bouwprojecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Convenant MKB-Financiering

  In dit convenant spreken MKB-Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken, Stichting MKB Financiering, Qredits, Invest NL en Invest International af om ervoor te zorgen dat Nederland het beste mkb-financieringsklimaat van Europa krijgt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

  Met dit hernieuwde kennis- en innovatieconvenant 2024-2027 bekrachtigen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties opnieuw hun gezamenlijke inzet op het missiegedreven innovatiebeleid voor de komende jaren in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Addendum bij hoofdlijnenafspraak mobiele telefoons in de klas voor het gespecialiseerd onderwijs

  Addendum (bijlage) bij de 'Hoofdlijnenafspraak OCW Sectororganisaties ouders leerlingen'. De bijlage bevat afspraken over mobiele telefoons in de klas voor het gespecialiseerd onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Rotterdam Zuid II

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Rotterdam Zuid II te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Noardwest-Fryslân

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Noardwest-Fryslân te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal De Waddeneilanden - Waardevol leven in een kwetsbare omgeving

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio De Waddeneilanden te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Nieuw Land (Almere-Lelystad)

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Nieuw Land (Almere-Lelystad) te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Zuid-Limburg - InGenieus, Groen en Gezond

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Zuid-Limburg te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Twente II (tranche 4) - Bruto Twents Geluk in de groene, technologische topregio Twente

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Twente II te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op