Zoekresultaten  1-50 van de 62 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Vijfde Overeenkomst tot Verlenging van de Interim betalingsovereenkomst versterken

  Vijfde Overeenkomst tot Verlenging van de Interim betalingsovereenkomst versterken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorandum of Understanding (MoU) België -Nederland grensoverschrijdend transport CO2

  Engelstalige verklaring van Belgische en Nederlandse ministers voor Noordzee, klimaat, energie en milieu over grensoverschrijdend transport van CO2 met het doel van permanente geologische opslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorandum van Overeenstemming - Aruba & Memorandum van Overeenstemming - Sint-Maarten - Memorandum van Overeenstemming - Sint-Maarten

  Op 10 mei is in Oranjestad (Aruba) door minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met zowel de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes als de Sint-Maartense minister-president Silveria Jacobs. De samenwerking richt zich op verschillende technologieën van hernieuwbare energie, zoals windenergie, groene waterstof, zonne-energie en energieopslag. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van personeel en wetenschappelijk en technologische kennis en het organiseren van bijvoorbeeld gezamenlijke werkgroepen en onderzoeksprojecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorandum van Overeenstemming - Aruba & Memorandum van Overeenstemming - Sint-Maarten

  Op 10 mei is in Oranjestad (Aruba) door minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met zowel de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes als de Sint-Maartense minister-president Silveria Jacobs. De samenwerking richt zich op verschillende technologieën van hernieuwbare energie, zoals windenergie, groene waterstof, zonne-energie en energieopslag. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van personeel en wetenschappelijk en technologische kennis en het organiseren van bijvoorbeeld gezamenlijke werkgroepen en onderzoeksprojecten.

 • Memorandum van Overeenstemming - Aruba & Memorandum van Overeenstemming - Sint-Maarten - Memorandum van Overeenstemming - Aruba

  Op 10 mei is in Oranjestad (Aruba) door minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met zowel de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes als de Sint-Maartense minister-president Silveria Jacobs. De samenwerking richt zich op verschillende technologieën van hernieuwbare energie, zoals windenergie, groene waterstof, zonne-energie en energieopslag. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van personeel en wetenschappelijk en technologische kennis en het organiseren van bijvoorbeeld gezamenlijke werkgroepen en onderzoeksprojecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring onderzoek bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

  Verklaring om onderzoek te doen naar de haalbaarheid en voorbereiding van bedrijfsduurverlenging (langer functioneren) van de kerncentrale Borssele. Intentieverklaring onderzoek bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele (PDF | 5 pagina's | 149 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MINISTERIAL ENDORSEMENT OF JOINT RECOMMENDATIONS BASED UPON MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) BETWEEN THE MINISTER FOR CLIMATE AND ENERGY POLICY OF THE NETHERLANDS AND THE MINISTER OF CLIMATE, ENERGY AND UTILITIES OF THE KINGDOM OF DENMARK ON COOPERATION ON OFFSHORE ENERGY INFRASTRUCTURE

  Engelstalige verklaring van de Energieministers van Nederland en Denemarken ten tijde van de North Sea Summit in Esbjerg, Denemarken op 18 mei 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • THE DECLARATION OF ENERGY MINISTERS on The North Sea as a Green Power Plant of Europe

  Engelstalige verklaring van de deelnemende Energieministers aan de North Sea Summit in Esbjerg, Denemarken op 18 mei 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Norg Akkoord

  Akkoord tussen de Staat, Shell, Exxonmobil en NAM t.a.v. onder meer afbouw van gaswinning uit het Groningenveld en ondergrondse gasopslag Norg.

 • Betalingsovereenkomst publiekrechtelijke nieuwbouwregeling

  Overeenkomst tussen de Staat en NAM over het betalen van de kosten die voortkomen uit de Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaststellingsovereenkomst Regeling Stuwmeer TCMG

  Overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en NAM over de kosten van de uitvoering van de Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Additional Memorandum of Understanding between the Netherlands and Denmark on cooperation on offshore energy infrastructure

  Aanvullende overeenkomst tussen Nederland en Denemarken over samenwerking op het gebied van offshore energie-infrastructuur. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorandum of Understanding on cooperation in the energy transition

  Overeenkomst tussen Denemarken en Nederland over samenwerking in de energietransitie. Dit document is in het Engels. Memorandum of Understanding on cooperation in the energy transition (PDF | 3 pagina's | 318 kB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring samenwerking energietransitie

  Intentieverklaring voor samenwerking in de energietransitie tussen het Duitse ministerie van Economische Zaken en Energie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze verklaring is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst vaststelling transferprijzen Gronings aardgas

  Afspraken tussen de Staat der Nederlanden, EBN B.V., Shell Nederland B.V., Esso Nederland B.V. en Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) over de transferprijzen voor het door NAM aan GasTerra geleverde Gronings aardgas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsprotocol NVWA en Bol.com

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsovereenkomst NCG en NAM

  Samenwerkingsafspraken tussen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en NAM voor de schadeafhandeling in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst landelijke behandeling mijnbouwschade zoutwinning

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Call to accelerate Quantum Technologies across Europe

  Hierbij treft u de Call to accelerate Quantumtechnologie in Europa. Deze is vastgesteld door Eurocommissaris Digitale Economie Gunther H. Oettinger en minister Kamp van Economische Zaken tijdens een bezoek bij QuTech in Delft op 29 oktober 2015. Dit instituut bouwt aan de nieuwste generatie computers en internet in Delft. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Duurzaamheid Biomassa

  Convenant tussen energiebedrijven en milieuorganisaties over duurzaamheidseisen aan biomassa voor bij- en meestook in Nederlandse kolencentrales.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van uitvoering transitie mosselsector (2014-2018)

  Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transitie Garnalenvisserij & Natuurambitie Rijke Waddenzee

  In dit convenant verbinden verschillende partijen zich om te streven naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de Waddenzee in combinatie met een duurzame garnalenvisserij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring voor de aanpak van de problematiek van het doden van eendagshaantjes

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen (bestuurlijk akkoord)

  Samenhangend pakket aan maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij kernenergiedeel aanvraag uitbreiding Kew-vergunning TU Delft: intentieverklaring Nucleaire Geneeskunde

  Intentieverklaring van het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum tot samenwerking met HollandPTC. Dit is een bijlage bij het kernenergiedeel van de aanvraag van de Technische Universiteit Delft (TUD) om wijziging van hun Kernenergiewetvergunning in verband met de bouw van het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Energieakkoord voor duurzame groei

  Het Energieakkoord voor duurzame groei bevat afspraken over energiebesparing, meer duurzame energie en extra werkgelegenheid. Het kabinet heeft deze afspraken gemaakt met onder meer werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. Het kabinet beschouwt het akkoord als een belangrijke stap op weg naar een 100% duurzame energievoorziening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afspraken die met Tata Steel zijn gemaakt over CO2-reductie

  Engelstalig document over afspraken die met Tata Steel zijn gemaakt over CO2-reductie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dienstverleningsconvenant inzake de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de IJkwet BES

  Op 4 juni 2012 hebben de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba, de Staat der Nederlanden (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en het IJkwezen van het land Curaçao het convenant gesloten inzake de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de IJkwet BES.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Green Deal H2-wijken: naar praktische toepassing van waterstof als warmtevoorziening

  Overheden en partijen uit de sector sloten 12 maart 2020 de Green Deal 'H2-Wijken: Naar praktische toepassing van waterstof als warmtevoorziening in woonwijken'. Hoe kan waterstof veilig en duurzaam worden ingezet voor verwarming in de gebouwde omgeving? In de Green Deal spreken partijen af om samen de ontwikkeling van waterstofwijken in de praktijk te verkennen. Aan de hand van leerprojecten in de wijk Erflanden en het dorp Stad aan ’t Haringvliet in de gemeenten Hoogeveen en Goeree-Overflakkee worden inzichten en ervaringen opgedaan over de voordelen en voorwaarden voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Norg Akkoord

  Akkoord tussen de Staat, Shell, Exxonmobil en NAM t.a.v. onder meer afbouw van gaswinning uit het Groningenveld en ondergrondse gasopslag Norg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Norg Akkoord

  Akkoord tussen de Staat, Shell, Exxonmobil en NAM t.a.v. onder meer afbouw van gaswinning uit het Groningenveld en ondergrondse gasopslag Norg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Aanpak Criminaliteit Transportsector

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agreement for Statistical Transfer of Energy from renewable sources

  Overeenkomst tussen Denemarken en Nederland over de statistische overdracht van hernieuwbare energie. Dit document is in het Engels. Agreement for Statistical Transfer of Energy from renewable sources (PDF | 6 pagina's | 108 kB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Warmterotonde

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsprotocol NVWA en Marktplaats

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CONVENANT CO-EXISTENTIE WINDPARK

  Bijlage

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsovereenkomst Vierkant voor Werk juli 2016

  Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Economische Zaken (EZ), de provincie Drenthe en de gemeenten Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Hardenberg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Political Declaration on Energy Cooperation between the North Seas Countries

  Hierbij treft u de Political Declaration on Energy Cooperation between the North Seas Countries. De achtergrond van deze verklaring treft u in het bijgevoegde nieuwsbericht Noordzeelanden werken samen voor meer en goedkopere windparken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2015 - 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mkb Samenwerkingsagenda Rijk - regio

  In deze agenda staan afspraken over afstemming van innovatie-instrumenten tussen provincies en Rijk en het verbinden van de regionale economie aan het topsectorenbeleid. Deze afspraken zorgen ervoor dat het (innovatieve) mkb betere ondersteuning krijgt. En dat kansrijke bedrijven en innovaties uit de regio kunnen doorgroeien naar een nationaal of internationaal niveau.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant maatregelen Programma Aanpak Stikstof

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Medefinancieringovereenkomst JSF

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Declaration Coference on the illegal wildlife trade

  Engelstalige slotverklaring van de Wildlife Crime conferentie die op 12 en 13 februari 2014 in Londen werd gehouden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij kernenergiedeel aanvraag uitbreiding Kew-vergunning TU Delft: samenwerkingsovereenkomst TU Delft en HollandPTC

  Samenwerkingsovereenkomst tussen de Technische Universiteit Delft (TUD) en HollandPTC. Dit is een bijlage bij het kernenergiedeel van de aanvraag van de TUD om wijziging van hun Kernenergiewetvergunning in verband met de bouw van het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring, Investeren in - de toekomst van - Nederland

  Verklaring van het kabinet, een aantal grote verzekeraars, pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en andere stakeholders. Het gaat over het versterken van het financieringsvermogen van de Nederlandse economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Energieakkoord voor duurzame groei

  Het Energieakkoord voor duurzame groei bevat afspraken over energiebesparing, meer duurzame energie en extra werkgelegenheid. Het kabinet heeft deze afspraken gemaakt met onder meer werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. Het kabinet beschouwt het akkoord als een belangrijke stap op weg naar een 100% duurzame energievoorziening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Techniekpact 2020

  Het Techniekpact is op 13 mei 2013 gesloten door onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid en regionale overheden. Hierin staan afspraken om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Techniekpact 2020

  Het Techniekpact is op 13 mei 2013 gesloten door onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid en regionale overheden. Hierin staan afspraken om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting: Nationaal Techniekpact 2020

  Samenvatting van het Nationaal Techniekpact 2020 dat op 13 mei 2013 is gesloten door onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid en regionale overheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Smarter Cities

  Convenant Smarter Cities - Digitale Steden Agenda - Maart 2012

  Bekijk document gepubliceerd op