Zoekresultaten  1-10 van de 15 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Convenant 'Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp' - publieksvriendelijke samenvatting

  Jeugdhulp zou altijd beschikbaar moeten zijn voor de kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Dit is niet alle gevallen vanzelfsprekend. Daar willen jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, gemeenten, jeugdzorgregio’s, de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Jeugdautoriteit samen verandering in brengen. Afspraken en concrete handvatten in het convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp‘ gaan daarbij helpen. Donderdag 1 juli 2021 bekrachtigen partijen samen officieel het convenant. Dit is de publieksvriendelijke versie hiervan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking 'Inzicht in Tarieven'

  Deze handreiking is onderdeel van het convenant 'Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant EMM (Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel)

  Overeenkomst tussen organisaties over het uitwisselen van informatie inzake de aanpak van mensenhandel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant 'Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp'

  Jeugdhulp zou altijd beschikbaar moeten zijn voor de kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Dit is niet alle gevallen vanzelfsprekend. Daar willen jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, gemeenten, jeugdzorgregio’s, de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Jeugdautoriteit samen verandering in brengen. Afspraken en concrete handvatten in het convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp‘ gaan daarbij helpen. Donderdag 1 juli 2021 bekrachtigen partijen samen officieel het convenant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Draaiboek 'Continuïteit Jeugdhulp'

  Dit draaiboek is onderdeel van het convenant 'Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Action Programme on tackling transnational drug trafficking and cross border crime

  In dit Engelstalige actieprogramma staan afspraken tussen Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk om de internationale handel in drugs harder aan te pakken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezamenlijk verantwoordelijk: uitgangspunten voor een goed verloop van de terugkeer van ex-gedetineerden

  Afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Genootschap Burgemeesters (NGB), de reclasseringsorganisaties (3RO) en het Openbaar Ministerie (OM) over de terugkeer van zedendelinquenten in de maatschappij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eenduidige landelijke afspraken (ELA)

  De politie en het Openbaar Ministerie pakken agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak hetzelfde aan. De landelijke afspraken gaan over agressie en geweld tegen functionarissen in het openbaar bestuur, onderwijs, volksgezondheid, rechtsbedeling, veiligheid, sociale zekerheid en infrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorandum van Overeenstemming samenwerking grenstoezicht Nederland en Bulgarije

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring voor meer maatschappelijke erkenning en waardering van de politie

  Bekijk document gepubliceerd op