Zoekresultaten  1-7 van de 7 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Toegang tot de gezondheidszorg voor arbeidsmigranten

  Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben met Zorgverzekeraars Nederland een zorgconvenant afgesloten om samen met werkgevers en zorgverleners de toegang voor arbeidsmigranten tot zorg te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams

  Afspraken tussen betrokken partijen over aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams. Het doel van de crisisdienstverlening is dat mensen die door COVID-19 en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht worden geholpen. In regionale mobiliteitsteams zitten werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV. Zij werken nauw samen met onderwijsinstellingen en SBB. Intentieverklaring crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams (PDF | 6 pagina's | 108 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Joint statement met RoemeniĆ«

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale verklaring

  Nationale verklaring van partijen betrokken bij de (tijdelijke) huisvesting van EU-arbeidsmigranten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conventie en statuten EUKN

  Conventie en statuten van het European Urban Knowledge Network (EUKN).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Joint statement met Bulgarije

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant over dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in pensioenregelingen

  Bekijk document gepubliceerd op