Zoekresultaten  1-10 van de 737 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
 • Bestuursconvenant duurzame samenwerking ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra

  Afschrift van het bestuursconvenant van staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) samen met de Algemeen Rijksarchivaris en de voorzitters van 10 Regionale Historische Centra (RHC’s) van 1 februari 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant dierwaardige veehouderij

  Het kabinet wil de verdere ontwikkeling realiseren naar een dierwaardige veehouderij. Dat wil zeggen: een veehouderij waarin het welzijn en de gezondheid van dieren het uitgangspunt zijn. In de zienswijze “Dierwaardige veehouderij” beschrijft de Raad voor Dierenaangelegenheden de zes leidende principes voor een veehouderij waarin dieren een positieve staat van welzijn ervaren.

 • Regie om sneller te innoveren naar een duurzame veehouderij

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

  Publicatie in de Staatscourant van het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het gaat om een overeenkomst tussen de Rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, branche- en netwerkverenigingen in de bouwsector en opdrachtgevers van bouwprojecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie over uitvoering van Convenant over Nederlandse erkenning van de Limburgse taal

  Dit convenant is opgesteld ter bescherming en bevordering van de Limburgse taal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2024-2027

  In het meerjarige afsprakenakkoord Sint Eustatius 2024 – 2027 staan de volgende prioriteiten centraal: 1. economische ontwikkeling van het eiland 2. circulariteit met focus op (digitale) infrastructuur 3. welzijn 4. goed bestuur. Document is alleen in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Convenant MKB-Financiering

  In dit convenant spreken MKB-Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken, Stichting MKB Financiering, Qredits, Invest NL en Invest International af om ervoor te zorgen dat Nederland het beste mkb-financieringsklimaat van Europa krijgt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Saba Package Agreement 2023 - 2027

  Bestuurlijke afspraken met Saba over vier prioritaire thema’s: 1. bestaanszekerheid en welzijn 2. economische en ruimtelijke ontwikkeling 3. klimaat, natuur en milieu 4. goed bestuur. Document is alleen in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Den Haag Zuidwest II

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Den Haag Zuidwest II te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Rotterdam Zuid II

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Rotterdam Zuid II te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op