Zoekresultaten  1-7 van de 7 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Samenwerkingsprotocol Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland

  Dit samenwerkingsprotocol geldt als een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en is op 12 november 2019 in Den Haag ondertekend tijdens het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Routekaart voor de Frans-Nederlandse samenwerking op het vlak van hoger onderwijs en wetenschap

  Met deze routekaart willen de minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie van de Franse Republiek en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland opnieuw bevestigen dat zij de samenwerking op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap willen versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen -

  Convenant over de bescherming van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale lesmethoden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie

  Convenant om de kwaliteit van het gemeentelijke beleid voor voor- en vroegschoolse educatie eind 2015 te verbeteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland (GGD GHOR Nederland) en ActiZ, organisatie voor zorgondernemers hebben deze afspraken gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs

  Onderhandelaarsakkoord mobiliteit passend onderwijs. Partijen leggen dit akkoord in de komende periode voor aan hun achterban. Naar verwachting is de achterbanraadpleging half januari 2012 afgerond. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen Confucius institute headquarters of china en Hogeschool Zuyd

  Deze overeenkomst is in het Engels en in het Chinees opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Model Bewerkersovereenkomst

  Model bewerkersovereenkomst die scholen en leveranciers van digitale leermiddelen kunnen gebruiken bij het afsluiten van contracten. Bijlage bij het convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen -.

  Bekijk document gepubliceerd op