Zoekresultaten  1-7 van de 7 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Werkverwijder
 • Samenwerkingsprotocol om lerarenopleidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden te stimuleren 2019-2025

  Dit samenwerkingsprotocol is ondertekend op 8 februari 2019 te Curaçao, tijdens het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Onderwijsakkoord: De route naar geweldig onderwijs

  Op 19 september heeft het kabinet een principeakkoord gesloten met de Stichting van het Onderwijs over het Nationaal Onderwijsakkoord. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van het Onderwijs zullen dit principeakkoord de komende tijd aan hun achterban voorleggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012-2015

  Met het bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012-2015 spreken de overheid en de Onderwijscoöperatie de gezamenlijke ambitie uit om te komen tot versterking van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012-2015

  Bijlage Bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012-2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actualisatie sectorakkoord voortgezet onderwijs

  Update van het sectorakkoord 2014-2017 'Klaar voor de toekomst! Samen werken aan onderwijskwaliteit' dat het kabinet en de VO-Raad in 2014 sloten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Onderwijsakkoord: De route naar geweldig onderwijs

  Op 19 september heeft het kabinet een principeakkoord gesloten met de Stichting van het Onderwijs over het Nationaal Onderwijsakkoord. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van het Onderwijs zullen dit principeakkoord de komende tijd aan hun achterban voorleggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Actieplan Leerkracht van Nederland

  In het convenant Actieplan Leerkracht van Nederland 16 april 2008 zijn afspraken gemaakt  door de minister van OCW en sociale partners over de versterking van de aantrekkelijkheid van het beroep leraar.

  Bekijk document gepubliceerd op